Sidebar

250 грн.

Вопрос решен

Студент дневной формы бакалавриата есть справка об обучении, нахожусь в реестре призовников - выдали повестку и в военкомате мобилизовали не по месту прописки и готовят отправлять на фронт

06.06.2022 14:38
Артём , Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!
Вы не подлежит призыву по мобилизации, так как Вы являетесь призывником и Вас возможно призвать только на срочную воинскую службу.(18-27 ЛЕТ)
Так же вы можете получить отсрочку в связи с учебой.( если у вас оригинал приписного)

Документи, які для цього необхідні: 2.1. Довідка з ВНЗ, 2.2. Довідка з військкомату про відстрочку від призову.
У разі відмови питання вирішується через начальника прикордонного посту.

Відповідно до Указу Президента № 69/2022 призову підлягають: (чоловіки 18-60 років)
• військовозобов'язані;
• резервісти;
• бійці Національної гвардії;
• працівники Служби безпеки;
• працівники Державної прикордонної служби;
• працівники Державної спеціальної служби транспорту;
• працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
• члени інших військових формувань.
Щодо черги мобілізації:
• Перша черга — це оперативний резерв. Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.
• Друга черга — колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
• 3 черга— мобілізаційний резерв. Сюди відносимо військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.
• 4 черга — громадський резерв. Інші громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров’я щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період.

Зразок рапорту ( замініть дитину на студента строковика та додайте довідки з навчання закордоном , або в Україні.


Командиру ____________________________
В/ч ________
_______________________________________
(прізвище, ініціали)


Посада, В/ч __________
_______________________________________
(прізвище, ініціали)

адреса зареєстрованого місця проживання:
_______________________________________
місце отримання поштової кореспонденції:
_______________________________________
номер засобів зв’язку:
_______________________________________
електронна адреса:
_______________________________________

РАПОРТ
Я,____________________________________________________________________________ (ПІБ, посада, звання, військовий підрозділ), призваний на військову службу під час загальної мобілізації, через введення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 р.
Відповідно до підпункту "г" пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, під час воєнного стану звільняються з військової служби через певні сімейні обставини або інші поважні причини (якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу). Однією з сімейних обставин в абзаці 2 цієї норми названо виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років (замінити на необхідну підставу).
Я виховую дитину, ______________________________(ПІБ дитини), _____________________ року народження, який є інвалідом дитинства, що підтверджується доданими до рапорту документами. Зокрема, медичним висновком, оформленим на підставі Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров'я України 04.12.2001 N 482.
Керуючись зазначеною нормою Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», а також абзацом третім пункту 233 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008, я не висловлюю бажання:
● продовжувати військову службу;
● проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Керуючись абзацом третім пункту 242 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, погоджуюсь на виключення мене зі списків особового складу військової частини до проведення усіх необхідних розрахунків.
Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», а також пунктів 210, 233, 242 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України прошу:
1. звільнити мене з військової служби;
2. надіслати мою особову справу до ________________________________ територіального центру комплектування та соціальної підтримки за зареєстрованим місцем проживання.

Додатки в нотаріально засвідчених копіях :
1) Свідоцтво про народження дитини від «____» ________________ _________ р., актовий запис № _________________;
2) Посвідчення дитини-інваліда серія ________ № __________________, виданий Управлінням соціального захисту населення ________________________ міської ради __________________________ району ____________області «____» ________________ _________ р.;
3) Медичний висновок про дитину-інваліда № ______ від «____» ________________ _________ р.

З повагою,

___________________________/_________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

«_____» __________________________ 2022 р.


-----------------------------------------------------------------------------------

причины для розрыва контракта ЗСУ:

Розірвання військових контрактів в особливий період

Згідно з пунктом 2 статті 1 Закону України «Про оборону України» визнано, що особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації) відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону, з вищеперелічених підстав, виключено наступні підстави:

- у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

- у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону;

та доповнено такими підставами:

- які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;

- які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

В особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких закінчився, військова служба може бути продовжена за новими контрактами на строки, визначені статтею 23 Закону.

Розірвання військових контрактів під час мобілізації

Відповідно до пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про проходження військової служби громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців (частина восьма статті 26 Закону).

Рекомендую спробувати подати рапорт командуванню частини. ( ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ Я НА ВЛК та у госпіталь)

---------------------------------------------------------

12.04.22 Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян (реєстр. №7209).
Законом встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, а саме: вагітність; перебування у відпустці для догляду за дитиною; звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей); виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.
Також запропоновано надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
 С уважением,
Константин Гончаренко

06.06.2022 20:53 (Изменён 06.06.2022 20:56)
Артём
Киев

Спасибо, хочу уточнить - Я парень , раньше не служил, военную кафедру не проходил. В военкомате заставили писать заявление прошу принять в зсу. Статья 26 2 г для студента тоже подходит?

06.06.2022 21:39

Если Вам от 18-27 , Вы призывник только на срочную службу , которая сейчас отменена , если вас все же засчитают в ЗСУ то основания для розрыва контракта в ст. 26 ЗУ О Воинской службе: привожу все основания и для мирного и военного времени:

Основания для разрыва контракта указаны в законе о воинской службе. (ст. 26 ЗУ Про ВО и ВС)
В мирное время контракт прекращается (расторгается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы по основаниям:
а) в связи с истечением срока контракта;
б) по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе или ограниченной годности к военной службе, за исключением случаев, определенных положениями о прохождении гражданами Украины военной службы.
в) по возрасту - при достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
Согласно ч. 1 ст. 22 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается:
1) для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, - до 45 лет; 2) для военнослужащих младшего офицерского состава - до 45 лет; 3) для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) - до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) - до 55 лет; 4) для военнослужащих высшего офицерского состава - до 60 лет.
Я не знаю, сколько Вам лет, и мне не известно Ваше звание, поэтому написал про все возможные случаи.
Еще можно разорвать контракт по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется постановлением Кабинета Министров Украины від 12 червня 2013 року № 413 "Об утверждении перечня семейных обстоятельств и других уважительных причин, которые могут быть основанием для освобождения граждан с военной службы и из службы лиц рядового и начальствующего состава". Это такие причины:

- смерть жены (мужа) военнослужащего, если его воспитании остались один несовершеннолетний ребенок или несколько детей
- расторжение брака, если на воспитании военнослужащих остались согласно решению суда один несовершеннолетний ребенок или несколько детей;
- вступления в брак военнослужащим с гражданкой (гражданином) Украина или лицом без гражданства, (который) выбывает для постоянного проживания за пределы Украины, или с иностранной гражданкой (Гражданином), которая (который) проживает за пределами Украины;
- болезнь военнослужащего или жены (мужа), ребенка, а также родителей своих или жены (мужа), которые проживают вместе с ним, если эта болезнь препятствует прохождению службы в данной местности (согласно медицинскому заключению), при невозможности перевод в другую местность;
- необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа) - по медицинским заключением;
- наличие у военнослужащего трех и более детей; наличие у военнослужащих-женщин ребенка в возрасте до трех лет или ребенка в возрасте до шести лет, которая нуждается в домашнем уходе по заключению военно-врачебной комиссии, а в одиноких матерей - ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка - инвалида.
Я на всякий случай привел все случаи, которые являются основанием для расторжения контракта, если не получится разоравть из-за возраста.

Розірвання військових контрактів в особливий період

Згідно з пунктом 2 статті 1 Закону України «Про оборону України» визнано, що особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації) відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону, з вищеперелічених підстав, виключено наступні підстави:

- у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

- у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону;

та доповнено такими підставами:

- які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;

- які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

В особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких закінчився, військова служба може бути продовжена за новими контрактами на строки, визначені статтею 23 Закону.

Розірвання військових контрактів під час мобілізації

Відповідно до пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про проходження військової служби громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців (частина восьма статті 26 Закону).

Рекомендую спробувати подати рапорт командуванню частини. ( ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ Я НА ВЛК та у госпіталь)

---------------------------------------------------------
12.04.22 Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян (реєстр. №7209).
Законом встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, а саме: вагітність; перебування у відпустці для догляду за дитиною; звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей); виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.
Також запропоновано надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу.
Відповідні зміни внесено до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
З повагою,
Костянтин Гончаренко


07.06.2022 15:38 (Изменён 07.06.2022 15:39)

заставить это не добровольная процедура, можете обратиться в военную службу правопорядка о нарушении письменно или 
Створено та працює «гаряча лінія» Міністерства оборони – 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. Якщо ви помітили порушення під час мобілізації, то можна звертатися до правоохоронних органів.
З повагою,
Костянтин Гончаренко

07.06.2022 15:42
Артём
Киев

еще уточнение - никаких контрактов я не заключал, из военных документов было приписное с штампами об отстрочке - его забрали и выдали непонятную бумажку временное удостоверение. Призвали незаконно на мобилизацию так как могли только взять на срочную службу, тем более призвали не по месту прописки а на западной на улице в машину погрузили и в военкомате дали повестку и отправили сразу же в часть с устной "экспресс" влк. Показывали приказ о зачислении - зачислили в военный резерв почему-то. Могу ли я просто поехать по месту прописки и там уже подавать жалобы и судиться?
Что делать если отправляют в боевые действия?

07.06.2022 17:49

Подаете жалобу в военную службу правопорядка письменно, так же на линию Минобороны ,которая выше указана, а так же на 15-45 регистрируете жалобу урядовый контакт центр , должны принять меры о нарушениях.
_____________
Оскарження ВЛК постанов:

Ви маєте 90 днів для оскарження рішення обласної комісії ВЛК.
За цей час Вам необхідно письмово у довільній формі з зазначенням контактних даних на ім я начальника військомату звернутися з вимогою надати Вам копію висновку ВЛК про Ваше обстеження та придатність до служби, адже комісія мала відбуватись за вашої безпосередньої участі з видачею документів згідно Наказу Міністерства оборони № 402.
В термін 15-ти днів Вам мають надати письмову відповідь згідно ст.11 ЗУ Про звернення громадян.
Надалі необхідно оскаржити отримані документи у судовому порядку у адміністративному суді.
Попередньо подаэте скаргу до обласного ТЦК СП та Міноборони, а також зафіксуйте скаргу через урядовий контакт –центр за тел.. 15-45 або письмово через сайт онлайн кабінет https://ukc.gov.ua/portal/appeals/
Паралельно подаєте заяву до поліції про підробку документів посадовими особами кримінальний злочин за ст. 358 КК реєструєте у ЕРДР в порядку ст. 214 КПК України отримуєте довідку про прийняття заяви.
до військомату направляєте заяву поштою рекомендованим листом, або особисто з відміткою штампу та вхідного номеру на заяві копію зі штампом вимагаєте надати Вам.
Всі документи зберігаєте листування проводите письмово для доказів у суді.
Наразі процесуальні строки призупинено у зв язку з воєнним станом у державі , суди призупинили діяльність до завершення воєнногоо станну , розгляд проводиться лише невідкладних справ, переважно у дистанційному форматі ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННИЙ СУД https://www.kmu.gov.ua/service/elektronnij-sud
Створено та працює «гаряча лінія» Міністерства оборони – 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. Якщо ви помітили порушення під час мобілізації, то можна звертатися до правоохоронних органів.

Подайте письмову скаргу на ім я начальника воєнкомату , через канцелярію , копію про прийняття нехай вам дадуть через 15-30 днів начальник надасть вам відповідь письмово згідно законодавства "Про звернення громадян" ст.11  

З повагою,
Костянтин Гончаренко
------------


07.06.2022 22:52