Sidebar


Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристовДоброго дня!

згідно з абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ.

Частиною другою ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов’язкові реквізити, визначені частиною другою ст. 9 Закону № 996, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України, зокрема особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до абзацу першого п. 2.1 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 із змінами та доповненнями (далі – Положення), первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Згідно з п. 2.5 глави 2 Положення документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Приписами частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) передбачено, що використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами.

Тобто використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних документів за письмовою згодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, не порушує законодавства України.

----------------------------------
В законодательстве отсутствует определение факсимиле. В хозяйственной практике факсимильная подпись – это воссозданный с помощью определенных средств копирования оригинальный собственноручная подпись лица. Обычно используется механический способ – это специальная печать (штамп). Цель факсимильной подписи – упростить работу лицу, которой надо подписывать много документов. Это инструмент личного воспроизведения собственноручной подписи. Внимание: факсимиле обычно используется в виде личной печати Относительно воспроизведения подписи с помощью современной копировальной техники-принтеров и сканеров и т. п. – не рекомендуем. Это наиболее рисковый способ, так как такое воспроизведение может поставить под сомнение идентификацию лица, которое должно было подписывать документ. К факсимиле-печати надо получить еще доступ, а для печатного воспроизведения – достаточно отсканировать подпись с существующего документа. Однако, прямым образом такой способ нигде не запрещен и в ч. 3 ст. 207 ГКУ речь идет о не только механическое, но и электронное или иное копирование.

Рекомендую отсканировать такую подпись с существующего документа накладівать ее и распечатать в цветном формате , либо же использовать електронную цифровую подпись ЕЦП (КЕП), ОФОРМЛЕННУЮ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР АКРЕДИТАЦИИ КЛЮЧЕЙ , ПРОЩЕ ВСЕГО ЧЕРЕЗ ПРИВАТ24, что бы в далтнейшем документ в суде не признали фиктивным.

Подлинность подписи устанавливается експертизой - графологической или же судом при наличии спора.

ЕЦП (КЕП) ЭТО ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО.
С уважением,
Константин Гончаренко
------------
Подальші консультації є мінімально платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання

08.06.2022 17:14 (Изменён 08.06.2022 17:17)