Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.

Коментар статті Конституції:

Введення Конституції України в дію вимагає точного визначення часу набуття нею чинності, і оскільки саме з цього часу набуваються суб'єктами державного і суспільного життя відповідні суб'єктивні права і обов'язки, наступає передбачена Конституцією юридична відповідальність за правопорушення, розпочинається процес приведення чинного законодавства у відповідність до Конституції, здійснюється організаційна перебудова державних органів. Введення Конституції в дію проводиться в порядку, що встановлюється самою Конституціє. Набуття Конституцією чинності збігається з днем и прийняття Верховною Радою 28 червня 1996 р. Такий порядок випливає з особливого статусу Конституції порівняно із звичайним законодавством. Згідно зі ст. 94 Конституції закони набувають чинності, як правило, через 10 днів після їх офіційного оприлюднення і ні в якому разі не раніш від дня опублікування.

Щодо Конституції України, то, зважаючи на тривале її творення, що відбувалося на демократичних засадах при оприлюдненні всіх проектів Конституції, додержання принципу гласності під час обговорення проектів у Верховній Раді України і в Конституційній комісії, урахування зауважень громадськості, досягнення політичного компромісу і прийняття Конституції у відповідності з законом більш 1 ніж двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради, Верховна Рада прийняла постанову про введення Конституції в дію з дня її прийняття. Ця постанова повністю відповідає ст. 160 чинної нині Конституції.

Перша в Україні дійсно демократична Конституція, основні засади і положення якої відповідають найвищим міжнародним стандартам, введена в дію до її офіційного оприлюднення.

Офіційне опублікування Конституції через певний час після її прийняття і набуття чинності пов'язане з необхідністю досконалішого відпрацювання конституційної лексики, застосування чіткої юридичної термінології, внесення уточнень у відповідності з нормами українського правопису, літературної української мови при повній незмінності вже прийнятого 28 червня 1996 р. юридичного змісту Конституції Конституція була офіційно оприлюднена у відповідності із Законом України "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" безпосередньо після його підписання 12 липня 1996 р. Головою Верховної Ради України О. Морозом і Президентом України Л. Кучмою.


Получите за 15 минут консультацию юриста!