Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного ого-лошення результатів виборів.

Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України.


Коментар статті Конституції:

Верховна Рада України як колегіальний законодавчий орган здійснює свою діяльність в особливій організаційній формі, збираючись на сесії Верховної Ради. Саме в період сесії парламент реалізує свої повноваження, визначені Конституцією України.

Необхідність сесійної організації роботи Верховної Ради зумовлена насамперед тим, що парламент приймає найважливіше рішення для життя суспільства і держави, ухвалює закони країни. Відтак набуває суттєвого значення порядок організації підготовки і прийняття цих рішень. В період сесії народні депутаТИ України не лише опрацьовують у парламентських комітетах законопроекти, інші питання діяльності за-конодавчого органу, а й приймають законодавчі акти: на пленарних засіданнях шляхом голосування, а також працюють у своїх виборчих округах, зустрічаючись з виборцями і т. д. Саме організаційна форма сесії дає можливість збирати одночасно депутатський корпус у стінах парламенту для вирішення питань такою більшістю, котра вимагається Конституцією і законами України. Виходячи з аналізу функціонуван-ня парламентів світу, можна вважати, що сесія - це організаційна форма діяльності парламенту, яка за-безпечує його безперервну роботу протягом певного І тривалого часу. '

Конституція вперше визначає умову, за якої Верховна Рада є повноважною, тобто такою, що має і право збиратись на сесії і вирішувати питання, віднесені до її компетенції. Однак необхідно зазначити, що це визначення не стосується Верховної Ради і нинішнього скликання, яка здійснює повноваження, визначені Конституцією на підставі п. 2 р. XV. Кожна новообрана Верховна Рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу, тобто не менш як 300 народних депутатів, повноваження яких визначені Центральною виборчою комісією по виборах народних депутатів України. При цьому необхідно звернути увагу на те, що Конституція не пов'язує повноважність Верховної Ради з набуттям повноважень народними депутатами України (див. коментар до ст. 79).

Відповідно до частини третьої ст. 82 новообрана Верховна Рада на першу сесію збирається не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Це означає, що перша сесія Верховної Ради не є черговою чи позачерговою сесією (скликання яких регулюється ст. 83 Конституції), а є особливою сесією, порядок зібрання якої має спеціально регулюватись законом про регламент Верховної Ради України відповідно до вимог Конституції України.

Перше засідання новообраної Верховної Ради, яким розпочинається її перша сесія, відкриває і веде до обрання тимчасової Президії сесії найстарший за віком народний депутат України. За практикою, що склалась (яку доцільно було б закріпити в законі про регламент Верховної Ради України), Президія сесії визначає головуючого на кожне засідання Верховної Ради, організовує роботу парламенту та підписує прийняті нею акти до обрання Голови Верховної Ради України. З обранням Голови Верховної Ради (яке оформляється прийняттям відповідної постанови Верховної Ради) Президія сесії припиняє свою діяльність, а засідання Верховної Ради веде Голова Верховної Ради України (ст.88 Конституції).

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України. У попередньому законодавстві порядок роботи Верховної Ради встановлювався її Регламентом, який не мав статусу закону. Відтак значення регламенту Верховної Ради в організації діяльності парламенту істотно посилюється, зобов'язуючи народних депутатів більш чітко і виважено визначати як організаційні засади діяльності парламенту, так і парламентські процедури. Враховуючи, що саме у Верховній Раді України реалізується право законодавчої ініціативи суб'єктами цього права (ст. 93 Конституції), закон про регламент покликаний врегульовувати також і порядок реалізації цього права, тобто відносини Верховної Ради України з Президентом України, урядом, іншими органами державної влади, а не лише внугрішньопарламентські відносини.


Получите за 15 минут консультацию юриста!