Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Дана стаття закріплює широкі повноваження Верховної Ради України, які визначають її місце та роль у державі. Зрозуміло, що всі вони потребують більш глибокого вивчення, але вже зараз їх можна за суттю і призначенням поділити на ряд груп, серед яких перш за все слід назвати повноваження, пов'язані з внесенням змін до Конституції України; законотворчою діяльністю і прийняттям законів; з функцією контролю за бюджетом; визначенням засад політики держави та програм суспільного розвитку;

визначенням взаємовідносин Верховної Ради України і Президента України; формуванням інших державних органів; з функцією парламентського контролю Верховної Ради; організацією адміністративно-тери-торіального поділу країни; здійсненням зовнішніх функцій держави та деякі інші.

Однак перелічені у ст. 85 Конституції повноваження Верховної Ради не є вичерпними, вони допов-нюються і деталізуються положеннями інших статей Конституції (зокрема ст. 111). Крім того, оцінюючи межі повноважень Верховної Ради України, не слід забувати про положення ст. 92 Конституції, яка окреслює коло питань, що вирішуються виключно законами України (див. коментар до ст. 111).


Получите за 15 минут консультацию юриста!