Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.


Коментар статті Конституції:

Стаття, що коментується, визначає статус Кабінету Міністрів та його відносини з Президентом і Верховною Радою України.

Відносини між виконавчою владою і Президентом регулюються ст. 106 Конституції. Президент при-значає за згодою Верховної Ради Прем'єр-міністра, припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку, призначає за поданням Прем'єр-міністра членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також призначає голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах, утворює, реорганізовує та ліквідує за поданням Прем'єр- міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, скасовує акти Кабінету Міністрів.

Відносини між Кабінетом Міністрів та Верховною Радою визначаються ст. 85. 87, 96, 97 Конституції. Верховна Рада затверджує Державний бюджет, контролює та приймає рішення про його виконання; розглядає та приймає рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів; дає згоду на призначення Президентом України Прем'єр-міністра тощо. Певною мірою на діяльність Кабінету Міністрів впливають повноваження Верховної Ради щодо згоди на призначення на посади та звільнення з посад Пре-зидентом Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України. Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Відповідно до ст. 87 Конституції Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депу-татів України від н конституційного складу може розглянути питання про відповідальність уряду та навіть прийняти резолюцію недовіри йому більшістю від конституційного складу Верховної Ради (див. коментар до зазначеної статті).

Остання частина даної статті встановлює правило, за яким Кабінет Міністрів у своїй діяльності ке-рується цією Конституцією, законами України і актами Президента. У зв'язку з цим є підстави вважати, що найважливішою функцією уряду є забезпечення їх виконання, систематичний нагляд за діяльністю органів виконавчої влади по усуненню всіляких їх порушень.


Получите за 15 минут консультацию юриста!