Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Держава забезпечує фінансування та належні ушей для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.


Коментар статті Конституції:

Судова діяльність є суто державною справою. Тому держава бере на себе усі витрати, пов'язані з залежною діяльністю судової системи. Положення статті про те, що держава забезпечує фінансування діяльності судів, слід розглядати як вказівку на безпосереднє фінансування судової системи з державного бюджету, а не через Міністерство юстиції, як це було раніше.

Норма про державне забезпечення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів зобов'язує державу запровадити комплекс відповідних заходів. По-перше, це вирішення проблеми розмі-щення судів і створення умов для належного відправлення правосуддя. По-друге, це забезпечення ведення судових процесів у відповідності з досягненнями сучасної технології фіксації, інформативності і збереження судових справ та документів. Такий умовивід кореспондує з п. 7 ч. З ст. 129 Конституції про повне фіксування технічними засобами судового процесу. По-третє, це створення інформаційної мережі про кодифікаційний стан чинного законодавства і судову практику застосування законів у відповідних правовідносинах. По-четверте, запровадження належної системи навчання суддів і підвищення їх кваліфікації. По-п'яте, створення державної служби виконання судових рішень, яка б мала зовсім інший статус і можливості, ніж судові виконавці сьогодні. Така служба мусить бути спроможна виконати рішення суду за будь-якої складності реалізації, бо від цього залежить авторитет влади і держави. Інші державні органи повинні подавати максимальну допомогу у справі виконання судових рішень. По-шосте, матеріальне утримання судді, захист його особи, родини і майна має відповідати високому рівню цієї посади у суспільстві.

Частина 2 цієї статті конституційно закріпила вже діючий інститут суддівського самоврядування, який був визначений ще Законом України "Про органи суддівського самоврядування" від 2 лютого 1994 р. Разом з тим конституційна норма спрямовує подальший розвиток законодавства щодо цього інституту, бо вона визначає напрями функціональної діяльності суддівського самоврядування, які стосуються питань його внутрішньої діяльності. Коло цієї діяльності буде визначати відповідний орган суддівського самоврядування.


Получите за 15 минут консультацию юриста!