Sidebar

250 грн.

Вопрос решен

Хотів би дізнатися чи беруть в армію з такими діагнозами: 1) Полісегментарний остеохондроз 1-2ст. шийно-грудного відділу хребта; 2) Протрузії міжхребцевих дисків (4-х хребців); 3) інтракорпоральні хрящові вузли (6-ти хребців); 4) клиновидна деформація 2-х хребців (1 ступінь); 5) гемангеома 12-го хребця; 6) корішковий, миофасціальный синдром; 7) вертебро-базилярна недостатність; 8) ідиопатичний S-сколіоз 1 ст (7° і 3°) +кіфоз. Це, що стосується спини. А от лор посавив мені такі діагнози : 1) кістозно-поліпозний двосторонній гайморит; 2) викривлення носової перегородки з порушенням фуйнкції дихання.
Що можете сказати?
Чи маю я право проходити медогляд не в районній, а в обласній лікарні? Яка категорія, в такому випадку, мені присвоюється? Які, з основних, в мене є права? Як діяти у випадку порушення моїх прав?

08.04.2019 14:56
Максим Башкалов, Полтава

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго вечора, Максим!
Це Ваша перша медкомісія? Ви ще не стоїте на військовому обліку?

08.04.2019 18:10
Максим Башкалов
Полтава

Мені 19 років, через 2 місяці 20. Вже стою на обліку. Викликають вперше після комісії, яка була ще в школі.

08.04.2019 18:13

Доброго дня. Чи були дані захворювання виявлені у Вас при проходженні медкомісії у школі?

08.04.2019 18:19
Максим Башкалов
Полтава

Ні, тому що, коли я проходив комісію в школі, достатньо було зайти в кабінет, щоб тобі сказали "годєн", але в мене є всі справки підтверджуючі те, що я хворів, вищеперечисленими захворюваннями, з дитинства

08.04.2019 18:26
Максим Башкалов
Полтава

І зараз ситуація та сама, саме через це я пройшов повне, детальне обстеження в приватній поліклініці, щоб мене було що протиставити їхньому "годєн" і я хотів би знати, як мені діяти, якщо я знову це почую

08.04.2019 18:29

У даному Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України міститься таблиця - РОЗКЛАД
хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби . Скоріш за все Вас визнають обмежено придатним за сукупністю хвороб.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/ed20110923

08.04.2019 18:36
Максим Башкалов
Полтава

Обмежено придатний, це "до служби в армії не призивається, але під час війни чи ВС - мобілізується"?

08.04.2019 18:57

З приводу порушень спини ступінь придатності визначається в залежності від рівня функціональних порушень.
Наведу перелік захворювань, при наявності яких призовник може розраховувати на статус «Непридатний». Даний перелік визначений Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14.08.2008 № 402

Деякі ваші хвороби описані в статті 64 Положення. Пункти «а», «б», «в» - непридатність в мирний час. Пункт «г» - придатний
До пункту "а" (зі значними порушеннями функцій) належать:
інфекційний спондиліт з частими (два та більше разів на рік) загостреннями, значними порушеннями функцій та стійкою втратою працездатності;
травматична спондилопатія (хвороба Кюммеля);
спондилолізний спондилолістез III-IV ступенів (зміщення більше ніж наполовину поперечного діаметра тіла хребця) з постійно вираженим больовим синдромом;
деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців більше 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;
деформуючий спондильоз і міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітичним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше 3 місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;
фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

До пункту "б" (з помірними порушеннями функцій) належать:
остеохондропатії хребта (кіфози, структурні та неструктурні сколіози III ступеня) з помірною деформацією грудної клітки та порушенням функції зовнішнього дихання II ступеня за рестриктивним типом;
інфекційний спондиліт з нечастими загостреннями (1 раз на рік та рідше);
поширений (ураження трьох та більше міжхребцевих дисків або тіл хребців у кожному з відділів хребта) деформуючий спондильоз II ступеня та міжхребцевий остеохондроз з множинними масивними клювоподібними розростаннями в ділянці міжхребцевих сполучень та полірадикулярним синдромом без стійкого клінічного ефекту після повторних (два та більше разів на рік) стаціонарних лікувань;
спондилолізний спондилолістез II ступеня (зміщення на половину поперечного діаметра тіла хребця) з больовим синдромом;
стан після вилучення міжхребцевого диска (для обстежуваних за графою I Розкладу хвороб).

До пункту "в" (з незначними порушеннями функцій) належать:
фіксовані викривлення хребта, які супроводжуються ротацією хребців (сколіоз II ступеня, остеохондропатичний кіфоз з клиноподібною деформацією трьох та більше хребців зі зниженням висоти передньої поверхні тіла хребця на 3 мм і більше);
обмежений (ураження трьох та більше міжхребцевих дисків або тіл хребців в одному або двох відділах хребта) деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз з больовим синдромом;
спондилолізний спондилолістез I ступеня (зміщення на 1/4 поперечного діаметра тіла хребця) з больовим синдромом.
Ознаками клінічного прояву остеохондрозу є порушення статичної функції ураженого відділу хребта - випрямлення шийного (поперекового) лордозу або утворення кіфозу, поєднання локальних лордозу та кіфозу замість рівномірного лордозу. Больовий синдром повинен бути підтверджений неодноразовими зверненнями по медичну допомогу та лікуванням. Тільки сукупність клінічних та рентгенологічних ознак обмеженого деформуючого спондильозу або міжхребцевого остеохондрозу в поєднанні з неврологічними розладами дають підставу для застосування пункту "в" цієї статті щодо військовослужбовців за контрактом, які оглядаються за графами II-III Розкладу хвороб.
Для незначного порушення функції хребта характерні рухові та чутливі порушення, які проявляються неповною втратою чутливості в зоні одного невроміра, втратою або зниженням сухожилкового рефлексу, зниженням м'язової сили окремих м'язів кінцівки при загальній компенсації її функції.
До пункту "г" (за наявності об'єктивних даних без порушень функцій) належать:
нефіксовані викривлення хребта не більше 10° та остеохондропатичний кіфоз (кінцева стадія захворювання);
ізольовані явища (ураження не більше двох міжхребцевих дисків або тіл хребців в одному або двох відділах хребта) деформуючого спондильозу або міжхребцевого остеохондрозу (у тому числі поодинокі грижі Шморля та протрузії міжхребцевих дисків) без порушень функцій.
Характер патологічних змін хребта повинен бути підтверджений багатовісьовими навантажувальними, функціональними рентгенологічними, а за необхідності - іншими сучасними (КТ, МРТ) дослідженнями. Ступінь сколіозу визначається за рентгенограмами, виконаними у вертикальному та в горизонтальному положеннях, на підставі виміру кутів сколіозу (за методикою Ліппмана - Коба): I ступінь - 1-10°, II ступінь - 11-25°, III ступінь - 26-50°, IV ступінь - більше 50° (за В.Д. Чакліним).


08.04.2019 18:36

Дивіться, якщо дані хвороби у Вас були давно, то має місце злочинна недбалість на шкільному огляді.
Тому зараз, якщо будуть проблеми з проходженням, тобто, якщо ніхто в упор не побачить ваших захворювань, потрібно буде писати заяву на перекомісію військкому, аргументуючи вашими захворюваннями, які наявні в медичній книжці, а не результатами шкільної медкомісії. Якщо буде потрібна допомога звертайтеся, буду рада допомогти.

08.04.2019 18:46

З приводу викривлення носової перегородки з порушенням фуенкції дихання – п. «Г» стаття 45 Придатний.
Гайморит також переваг не дає

Трохи пізніше проаналізую Ваші діагнози по спині, щоб дати кваліфікацію і рекомендації.


08.04.2019 18:57
Максим Башкалов
Полтава

Але ж гайморит у мене поліпозно-кістозний, тобто мене 50/50 треба оперувати, раніше ж з таким не брали. Точно не дає переваг?

08.04.2019 19:07

пр

08.04.2019 19:55

| Хвороби органів дихання (J00 - J99), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 45 |Включено: гострі респіраторні інфекції верхніх та нижніх дихальних |
| |шляхів, грип та пневмонія, інші хвороби верхніх дихальних шляхів J00 - |
| |J39 (викривлення носової перетинки, поліпи порожнин носа, хронічний |
| |фарингіт, назофарингіт, ларингіт, ларинготрахеїт, хронічний синусит, |
| |озена, аденоїди, хронічні хвороби мигдаликів) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) озена | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| | | обмежено придатні у воєнний час |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) поліпозні або | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |гнійні синусити | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) негнійні синусити | Придатні |Придатні | Придатні |
| |---------------------+----------------+--------------+-----------------|
| |г) хронічний | Придатні |Придатні | Придатні |
| |декомпенсований | | | |
| |тонзиліт | | | |
| |---------------------+----------------+--------------+-----------------|
| |ґ) стійкий розлад | Придатні |Придатні | Придатні |
| |барофункції вуха або | | | |
| |біляносових пазух, а | | | |
| |також викривлення | | | |
| |носової перетинки з | | | |
| |порушенням носового | | | |
| |дихання | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|


08.04.2019 20:00

Стаття 51 |Включено: щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу К07 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) щелепно-лицьові | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |аномалії (крім | військового обліку |
| |вроджених), включаючи| |
| |аномалії прикусу зі | |
| |значними порушеннями | |
| |дихальної, нюхової, | |
| |жувальної, | |
| |ковтальної та мовної | |
| |функцій | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) ті самі аномалії з| Непридатні до | Непридатність до військової |
| |помірними та | військової | служби |
| |незначними |служби в мирний | або обмежена придатність |
| |порушеннями | час, обмежено | визначається індивідуально |
| |дихальної, нюхової, | придатні у | |
| |ковтальної та мовної | воєнний час | |
| |функцій | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |

08.04.2019 20:02
Максим Башкалов
Полтава

Якщо я забрав справу з воєнкомату і не повертатиму якийсь період, я не нестиму якусь відповідальність? Лікарі на медогляді діяли неправомірно. Я буду консультуватися з цією справою у юристів. Чи краще, все таки повернути?

09.04.2019 14:30

Справу краще повернути. Пишіть скаргу на дії лікарів військовому комісару, щоб призначили перекомісію.

09.04.2019 17:31

Вопросы из такой же категории

Основания для переноса демобилизации
Как уволиться з зсу по здоровью
Какие документы, доказывающие плоскостопие, нужно нести в военкомат, чтобы получить белый билет?