Sidebar

250 грн.

Вопрос решен

Отслужила по контракту в НГУ 18 месяцев. Служу поваром. Командование установило график сутки двое, вместо положенных трёх суток отдыха. В связи с этим хочу досрочно разорвать контракт

14.06.2019 16:32
Ольга, Днепр

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Согласно ч.5 п 2 ст. 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе есть исчерпывающий перечень оснований, по которым военнослужащий по контракту может расторгнуть контракт:

а) у зв'язку із закінченням строку контракту;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років;

виховання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини віком до 23 років, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III - IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії II - III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитини з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, які відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

д) через службову невідповідність;

е) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

є) у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку;

ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

з) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

и) у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;

і) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

ї) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 212 цього Закону;

й) які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;

к) які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені в абзаці другому підпункту "й" цього пункту цієї частини;
14.06.2019 20:01
Ольга
Днепр
Хотелось бы узнать как это осуществить на практике в моей ситуации. У меня двое детей, могу я на основании п. Ґ разорвать контракт.
14.06.2019 20:54 (Изменён 14.06.2019 20:56)
Добрый вечер!
Что указано в контракте в разделе прекращение или расторжение?
14.06.2019 20:55
Ольга
Днепр
Контракт стандартный, честно говоря я его особо не читала
14.06.2019 21:02
Возможно стоит подумать в сторону защиты Ваших прав по режиму службы?
14.06.2019 20:57
Ольга
Днепр
Каким образом это сделать.
14.06.2019 20:59
Количество рабочих часов при прохождении военной службы в мирное время регулируется по КЗоТ и не должно превышать 40 часов в неделю, при 8-часовом рабочем дне. Вместе с тем, в стране продолжает действовать особый период. Вместе с тем, Вы должны понимать выражение "тяготы и лишения военной службы", поэтому в действительности такие нормы могут не соответствовать.

О нарушениях своих прав на отдых Вы должны докладывать командованию в соответствующем рапорте.

14.06.2019 21:26
Также отмечу, что в соответствии с п. 180 Указа Президента О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины от 10.12.2008 № 1153/2008 :

Военнослужащие имеют право на отпуск. Предоставление военнослужащим отпусков и отзыв из них осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы, предоставляются:

1) ежегодные отпуска:

основной отпуск;

дополнительный отпуск за выполнение обязанностей военной службы, которое связано с нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или осуществляется в особых природных географических, геологических, климатических и экологических условиях и условиях повышенного риска для жизни и здоровья;

другие дополнительные отпуска, предусмотренные законом;

2) дополнительные отпуска в связи с обучением;

3) творческие отпуска;

4) социальные отпуска:

отпуск в связи с беременностью и родами;

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

отпуск в связи с усыновлением ребенка;

дополнительный отпуск военнослужащим, имеющим детей;

отпуск для лечения в связи с болезнью;

5) отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

14.06.2019 21:28
Ольга
Днепр
Спасибо
14.06.2019 21:31

Вопросы из такой же категории

Хочу розірвати контракт, чи спишут мене, якщо у мене плоскостоппя, а також часті головні болі
Шейный остеохондроз и другие болезни
Незаконно забрали в армию