Sidebar

нужно ли заверять нотариально решение Собственника о разрешении директору на участие, подписание документов и договора в тендере на сумму, превышающую 50 % активов предприятия?

12.12.2019 08:07
Сергей, Херсон

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Sergeev Artyom
Харьков

Стаття 46. Протокол загальних зборів

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Такого требования нет. Но если акционер один - нужно заверять. В любом случае хуже не будет. 

Для более точного ответу нужно смотреть доуументы. Стаття 26-2. Безвідклична довіреність з корпоративних прав

1. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

2. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

3. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.


12.12.2019 12:57

Вопросы из такой же категории

Чи є підстава для відмови учаснику торгів?
Чи є підстава для відмови учаснику торгів?