Sidebar


Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Sergeev Artyom
Харьков

Добрый день. 
Обращайтесь, но распишите более подробно ситуацию. 

24.03.2020 12:44
Антон
Киев

Добрый день!
Дело по ст. 358 ч.1.
Прокурор заявил свидетеля в суде. Допросили свидетелей, потерпевшего (меня), подсудимого. Перед прениями произошла замена прокурора. (Считаю для затягивания процесса). Новый прокурор выдал новый обвинительный акт. Квалификация осталась прежней. Если по тексту, то просто поменяли местами пару запятых. Повторно допросили свидетелей, но один начал не приходить на заседания. Сначала просто не пришел. Потом написал заявление, что находиться в командировке и не может прийти, и подтверждает свои показания, потом снова просто не пришел. От принудительного привода спрятался от полиции и снова написал заявление, но уже, якобы, находится в санатории и не может прийти, и настаивает на своих показаниях, сказанных в суде ранее. На мой взгляд, этот свидетель не является ключевым, т.к. все его показания сводятся к ответу, что не знал, что на момент подписания документа у подсудимого не было на это права, а узнал после того как получил подписанный документ. Свидетель заинтересован в сохранении этого документа. Как нам отказаться от допроса этого свидетеля, т.к. идет простое затягивание процесса?

24.03.2020 14:20
Sergeev Artyom
Харьков

Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів
3. Сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом.

Стаття 66. Права та обов’язки свідка
2. Свідок зобов’язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

2) давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;

Стаття 67. Відповідальність свідка
2. За злісне ухилення від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду свідок несе відповідальність, встановлену законом.

Вам нужно писать ходатайство с учетом следующих статей 

Стаття 97. Показання з чужих слів

1. Показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи.

2. Суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів.

При прийнятті цього рішення суд зобов’язаний враховувати:

1) значення пояснень і показань, у випадку їх правдивості, для з’ясування певної обставини і їх важливість для розуміння інших відомостей;

2) інші докази щодо питань, передбачених пунктом 1 цієї частини, які подавалися або можуть бути подані;

3) обставини надання первинних пояснень, які викликають довіру щодо їх достовірності;

4) переконливість відомостей щодо факту надання первинних пояснень;

5) складність спростування пояснень, показань з чужих слів для сторони, проти якої вони спрямовані;

6) співвідношення показань з чужих слів з інтересами особи, яка надала ці показання;

7) можливість допиту особи, яка надала первинні пояснення, або причини неможливості такого допиту.

3. Суд має право визнати неможливим допит особи, якщо вона:

1) відсутня під час судового засідання внаслідок смерті або через тяжку фізичну чи психічну хворобу;

2) відмовляється давати показання в судовому засіданні, не підкоряючись вимозі суду дати показання;

3) не прибуває на виклик до суду, а її місцезнаходження не було встановлено шляхом проведення необхідних заходів розшуку;

4) перебуває за кордоном та відмовляється давати показання.

{Частину четверту статті 97 виключено на підставі Закону № 187-IX від 04.10.2019}

5. Суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів, якщо підозрюваний, обвинувачений створив або сприяв створенню обставин, за яких особа не може бути допитана.

6. Показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від положень частини другої цієї статті.

7. У будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим доказом показання з чужих слів, якщо вони даються слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу або іншою особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ними кримінального провадження.

Стаття 133. Виклик слідчим, прокурором

2. Слідчий, прокурор під час досудового розслідування мають право викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов'язковою.

24.03.2020 14:54
Антон
Киев

Як я зрозумів, ми можемо надати клопотання суду про відмову від повторного допиту свідка, посилаючись на п. 3 ч.3 ст. 97. Дякую.

24.03.2020 15:19

Вопросы из такой же категории

Можно ли привлечь лицо к уголовной ответственности за самовольный посев на государственных землях сельхозназначения?
У меня суд по надзору я увидел в интернете но повестки мне не приходили как быть???
Задержали сотрудники полиции на закладке