Sidebar

У меня вопрос по поводу оплаты занятий в государственной школе искусств во время карантина.
При зачислении ученика заключается договор, в котором прописаны сроки оказания платной услуги, а именно: "навчання за освітньою програмою...тривалістю навчання 4 (наприклад) роки , обсягом 300(наприклад) навчальних годин.
По Положенню про мистецьку школу від 03.09.2018 Плата може вноситися за весь строк навчання... повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щороку.
При цьому в договорі прописано: "Плата за освітні послуги вноситься протягом навчального року з вересня по травень включно до 10 числа поточного місяця ...
Під час канікул, крім літніх, плата за освітні послуги вноситься у повному розмірі.
У випадку хвороби здобувача освіти або пропуску занять з поважних причин плата за освітні послуги здійснюється у повному розмірі. Здобувач може отримати консультації або опанувати пропущений навчальний матеріал самостійно."
Получается в случае карантина, невычитанные часы так же могут быть перераспределены на другое время всего учебного периода прописанного в договоре, и общий объем часов учебной программы нарушен не будет.
Правомерны ли отказы от оплаты родителей за время карантина? И может ли школа в таком случае отчислить ученика т.к. за договором "за невнесення ЗАМОВНИКОМ плати за навчання більше одного місяця ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати цей договір в односторонньому порядку."

27.03.2020 01:19
Anna Moskwitina, Харьков

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Пока нет ответов юристов