Sidebar

Я взял кредит. Но в связи с чрезвычайной ситуацией я не могу его вовремя вернуть. По закону 3020 (если не ошибаюсь) у меня кредитные каникулы, но мне постоянно звонит представитель кредитной компании угрожает звонить друзьям и родственникам и начислять в 5 раз больше, продать долг коллекторам.

27.03.2020 05:08
Максим, Одесса

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Добрый день, Максим.
Не предусмотрено этим законом кредитных каникул, Вы освобождаетесь от ответственности за просрочку возврата денег по потребительскому кредиту.
При этом проценты за пользование кредитными средствами продолжают начисляться.
Спор может быть разрешен в судебном порядке.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20

7. Розділ IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, ст. 2) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6. У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону".

27.03.2020 10:41

Вопросы из такой же категории

Нарушение прав человечка во время ЧП
Фиксация судебного заседания
У нарадчій кімнаті з’ясувалося, що при розгляді справи про розірвання шлюбу суд не з’ясував деякі обставини