Sidebar

Доброго дня. Мій батько інвалід війни 3 групи. Інвалідність отримав під час служби в миротворчих військах ООН. Чи звільняє даний факт мене від строкової служби?

17.06.2020 13:53
Володимир, Ивано-Франковск

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Sergeev Artyom
Харьков

Доброго дня.
Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу
1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.
2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
…..
3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text 


17.06.2020 17:10
Володимир
Ивано-Франковск

батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;

17.06.2020 17:14
Sergeev Artyom
Харьков

Так, але мова йде про "мирний час"
 
Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:
Наразі немає читкого визначення стану в Україні.

Верховний Суд у листі від 13.07.2018 р. № 60-1543/0/2-18 повідомив, що особливий період діє в Україні з 17.03.2014, після оприлюднення Указу Президента України від 17.03.2014 № 303/2014 "Про часткову мобілізацію". Президент України рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу не приймав.

Отже, Верховний Суд дотримується правової позиції, згідно з якою особливий період в Україні діє.

Якщо не підпадаєте під умови ст. 17. подавайте документи згідно ст.18. 
Надання відстрочки від призову

82. Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) відстрочка від призову на строкову
військову службу надається громадянам за рішенням призовної
комісії: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для
здобуття освіти та продовження професійної діяльності. { Абзац
перший пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }

Право на одержання призовниками відстрочки від призову
повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються
призовниками до військового комісаріату.

83. Рішення про надання відстрочки від призову за сімейними
обставинами районною призовною комісією приймається під час
першого проходження призовником призовної комісії.

Відстрочка від призову надається лише у разі, коли
відповідними документами достовірно установлено, що на утриманні
призовника перебувають особи, зазначені в частині 2 статті 17
Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ). У разі коли особи проживають в інших районах,
районний військовий комісаріат, в якому призовник перебуває на
військовому обліку, для оформлення відстрочки зобов'язаний
витребувати від районних військових комісаріатів за місцем
проживання цих осіб документи, які підтверджують дані про їх
сімейний стан. Військові комісаріати, одержавши запити,
зобов'язані в десятиденний термін надіслати підтвердні документи.   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF#Text 


17.06.2020 18:10
Sergeev Artyom
Харьков

Стаття 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначає, що непрацездатні громадяни – особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону.

17.06.2020 17:13
Sergeev Artyom
Харьков

Якщо окрім батька нікого не має (родичів першого ступеню соріднення - матір, братів, сестер) - маєте. 

17.06.2020 17:14

Здравствуйте!


17.06.2020 13:53 Володимир написал(а)
Чи звільняє даний факт мене від строкової служби?
Все зависит от того, имеются ли другие члены семьи - близкие родственники (супруга, дети), которые могут и в состоянии содержать инвалида.

Если нет, то конечно, можете использовать это основание для предоставления отсрочки.

17.06.2020 17:54

Вопросы из такой же категории

Что будет если не сдать документы, которые требуются в повестке, в гор. совет. в срок?
Связи с карантином могут ли переводить с одного отдела в другой
Можно ли не до пройти комиссию в военкомате