Sidebar

50 грн.

Подскажите пож. я одолжила денег без расписки человеку ( на карту банка) 1800 грн, обещал вернуть спустя 3 недели а прошло пол года, и при каждом напоминании человек кормит завтраками. Есть запись разговора где человек подтверждает, что брал деньги, что отдаст, называет срок,Фамилию, есть сообщения в соц сетях и выписка с банка о переводе на ФИО должника + человек свидетель который видел как переводила деньги и слышал звонок с просьбой одолжить . Я ждала- ждала но халатное отношение надоело, хочу наказать человека. Дело даже не в деньгах уже , много было затрачено времени на напоминания, надежды, да и не привыкла что б так поступали. Должны ли принять заявление если нет расписки а только подтверждения которые написала? могу ли подать в суд заявления если такая сумма долга? И как вообще лучше поступить в этой ситуации, что бы проучить мошенника. Читала. что можно даже взыскать %% за просроченное время долга в законном порядке даже если не обсуждали это с должником когда одалживала денег. Как лучше поступить если такая сумма не большая? спасибо за ответ

25.06.2020 08:18
Екатерина Михайловна , Херсон

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Sergeev Artyom
Харьков

Стаття 1046. Договір позики

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Стаття 1047. Форма договору позики

1. Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

2. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Стаття 1048. Проценти за договором позики

1. Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

2. Договір позики вважається безпроцентним, якщо:

1) він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

2) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.

Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником

1. Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

2. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

25.06.2020 12:33
Sergeev Artyom
Харьков

Вам нужно обратиться с иском в суд о взыскании задолженности. 

25.06.2020 08:18 Екатерина Михайловна написал(а)
Есть запись разговора где человек подтверждает, что брал деньги, что отдаст, называет срок,Фамилию, есть сообщения в соц сетях и выписка с банка о переводе на ФИО должника + человек свидетель который видел как переводила деньги и слышал звонок с просьбой одолжить .
Это вполне может быть доказательством факта займа. 

25.06.2020 12:34
Sergeev Artyom
Харьков

Стаття 549. Поняття неустойки

1. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

2. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

3. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку

1. Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

2. Проценти на неустойку не нараховуються.

3. Кредитор не має права на неустойку в разі, якщо боржник не відповідає за порушення зобов'язання (стаття 617 цього Кодексу).

Стаття 551. Предмет неустойки

1. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.

2. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі, якщо таке збільшення не заборонено законом.

Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім випадків, передбачених законом.
3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.25.06.2020 12:36
Sergeev Artyom
Харьков

Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів

1. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов'язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

25.06.2020 12:36
Sergeev Artyom
Харьков

Если есть вопросы или нужна помощь - обращайтесь.

25.06.2020 12:37

Добрый день, Екатерина Михайловна.
Вы имеете право взыскать деньги в судебном порядке как полученные без достаточного правового основания, а также взыскать проценты за пользование Вашими деньгами.

Стаття 1212 ЦКУ. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави
1. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

25.06.2020 12:54

Доброго дня!

Без расписки будет тяжело в суде доказать наличие договора займа. Согласно статье 1047 ГК Украины договор займа должен быть заключен в письменной форме, если превышает в 10 раз размер необлагаемого минимума (175 грн.).

У меня на практике было такое дело, нам суд отказал в удовлетворении иска.

Рекомендую для начала составить в адрес заемщика - претензию с указанием ответственности в случае, если тот не вернет деньги.

25.06.2020 13:47