Sidebar

50 грн.

Вопрос решен

Доброго времени суток, вопрос такой :
в августе 2020 года я был назаначен заместителем командира роты по вооружению, на это был приказ высшего руководства. Актов о приеме должности не составляли, только рапорт "справи та посаду прийняв". В течении года прошло две инвентаризации, в которых я указывал себя как "матеріально відповідальна особа" , за имущество которое числется по должности заместителя командира роты по вооружению. Сейчас пришло время сдавать мне должность (октябрь 2021) и вопрос в следующем : являюсь ли я материально ответственным лицом за все имущество которое числется по должности заместителя командира роты, должен ли я это имущесвто передавать по должности ?
И второй вопрос: приказ на перемещение по должности был 13.09.2021, сейчас 28.10.2021, сколько по времени могут затянуть мой перевод на должность ?
Заранее спасибо )

28.10.2021 10:27
Дмитрий, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристовДоброго дня!

Терміни приймання та здавання справ і посади рахується з моменту прибуття до військової частини, призначеної для прийому справ і посади особи.
Для приймання справ і посади встановлюються такі строки:
командир полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону) – не більше ніж 10 днів;
заступник командира з тилу – не більше ніж 20 днів;
командир батальйону та командир роти (корабля 3 і 4 рангу) – не більше ніж 5 днів;
начальник служби, якому підпорядковані склади – не більше ніж 15 днів.
Іншим посадовим особам термін прийняття і здавання посади встановлює старший командир (начальник). Закінченням прийняття (здавання) посади вважається дата затвердження старшим командиром (начальником) відповідного акту .Особа, яка приймає посаду, разом з особою, яка її здає, за результатами приймання та здавання справ і посади складають акт (додаток 1). Форма акту довільна, але в ньому відповідно до Статуту внутрішньої служби ЗС України повинно бути зазначено:
списочний і наявний склад підрозділу;
стан бойової та мобілізаційної готовності підрозділу;
морально-психологічний стан особового складу підрозділу;
стан військової дисципліни;
стан бойової підготовки;
наявність і стан ОВТ, боєприпасів, пального й іншого майна;
житлові і побутові умови військовослужбовців.
Акт підписується особами, які приймають і здають справи і посаду, начальниками служб військової частини, головою та членами внутрішньої перевірочної комісії. До акту додаються інвентаризаційні відомості про майно та техніку підрозділу (служби) [4] із зазначенням наявності, якісного стану, надлишків і нестач, а також пояснення особи, яка здає справи і посаду, про причини виникнення нестачі, надлишків (додаток 2).
У випадку призначення офіцера на вакантну посаду або коли попередник з певних причин відсутній, приймання справ проводиться за участю членів комісії, призначеної командиром.
Акт відпрацьовується в 3 примірниках:
примірник № 1 – до справи військової частини;
примірник № 2 – офіцеру, що здає справи;
примірник № 3 – офіцеру, що приймає справи.
Перший екземпляр додається до рапорту про приймання справ і посади і подається командиру військової частини у встановлений термін. Приймання справ завершується затвердженням старшим командиром (начальником) акту, і з цього моменту новий командир підрозділу приступає до командування.
Рішення щодо усунення зазначених у акті недоліків повинно бути прийнято старшим командиром не пізніше десятиденного строку. При проведенні службового розслідування, що проводиться за результатами нестачі, рішення про притягнення винного до відповідальності повинно бути прийнято не пізніше місячного строку з дня закінчення розслідування. Особа, яка здає справи і посаду, відбуває до нового місця служби після затвердження акта, а у випадку виявлення нестачі – після прийняття щодо неї відповідного рішення.

Одним з етапів здавання посади є оформлення обхідного листа.
Обхідний лист – документ, що підтверджує відсутність будь-яких заборгованостей у військовослужбовця, що звільняє посаду, перед підрозділами та службами військової частини.
Обхідний лист дозволяє систематизувати всі можливі заборгованості з боку військовослужбовця та надає можливість командуванню військової частини повернути власність (заборгованість) без висунення судового позову до військовослужбовця, який здійснює здавання посади.
Процедура оформлення обхідного листа, його форма та зміст визначається окремо у кожній військовій частині (закладі, установі) наказом по військовій частині “Про організацію служби військ та бойового навчання на 20__ навчальний рік”.
Обхідний лист має містити:
підставу для заповнення обхідного листа (наприклад, наказ про звільнення);
назву підрозділу (служби), які повинен обійти військовослужбовець;
місце для приміток посадових осіб, в якому вони можуть зазначити, що не мають претензій до військовослужбовця, або вказати, які саме претензії до нього вони мають;
місце для дати і підпису посадових осіб.
Підписаний всіма визначеними посадовими особами обхідний лист означає, що військовослужбовець передав (здав) всі матеріальні цінності, які рахувались за ним, відзвітував по всім фінансовим питанням (наприклад, здав банківську картку тощо), здав перепустку на територію військової частини і т.д. та є однієї з підстав для підписання наказу про виключення військовослужбовця зі списків військової частини (закладу, установи).

Порядок приймання і здавання справ і посади заступника командира військової частини з озброєння
Алгоритм прийняття посади заступника командира військової частини з озброєння наведено на рис. 6.4
Офіцеру, призначеному на посаду заступника командира військової частини з озброєння, після представлення командиру військової частини, необхідно познайомитись з посадовими особами військової частини, заступником начальника гарнізону з питань технічного забезпечення.
Прийняття і здавання справ та посади заступника командира військової частини з озброєння проводиться за календарним планом, який розробляється разом особою, яка приймає, та особою, яка здає посаду.
Приймаючи справи та посаду, заступник командира військової частини з тилу зобов'язаний:
ознайомитись із загальними питаннями організації технічного забезпечення, забезпечення ОВТ, РАО та іншим технічним майном у підпорядкованих службах військової частини;
перевірити стан бойової підготовки підпорядкованих підрозділів, їх укомплектованість особовим складом, озброєнням і технікою та інші питання;
ознайомитись з актами останніх перевірок господарської діяльності (документальної ревізії) підпорядкованих служб;
заслухати у присутності особи, яка здає справи та посаду, звіти підпорядкованих посадових осіб про стан господарства та забезпечення військової частини ОВТ, РАО та іншим технічним майном по підпорядкованих службах;
перевірити ступінь виконання річного і місячних планів експлуатації і ремонту озброєння, бронетанкової, автомобільної та іншої техніки, стан обліку і звітності по службах;
перевірити наявність і якісний стан матеріальних засобів, ОВТ, РАО та іншого технічного майна у підрозділах, службах, на складах, а також організацію їх експлуатації, збереження, ремонту і обліку;
перевірити організацію технічного обслуговування та ремонту ОВТ та РАО у військовій частині, укомплектованість ремонтних підрозділів особовим складом, засобами ремонту та технічного обслуговування ОВТ та РАО.
При перевірці стану обліку і звітності, законності господарських операцій, перш за все, слід встановити, відповідає чи ні заведений облік і звітність законодавству. Після того звіряються дані обліку військової частини з обліком вищих органів. У ході роботи встановлюється правильність здійснених записів у книгах обліку матеріальних засобів і виведених у них лишків. Після закінчення перевірки особа, яка приймає справи та посаду разом з комісією оцінює стан обліку і звітності, а також законність оформлення господарських операцій. Наявність, якісний стан, умови зберігання матеріальних засобів, експлуатації і ремонту техніки встановлюються тим, хто приймає справи та посаду, вибірково. При цьому послідовно перевіряються: записи в книгах і картках обліку з часу останньої перевірки; кількісний та якісний стан усіх видів матеріальних засобів на складах і в підрозділах та стан забезпеченості; комплектність і умови збереження ОВТ, РАО та іншого технічного майна недоторканного запасу та довготривалого зберігання.
При перевірці наявності і стану матеріальних засобів у підрозділах і на складах поточного забезпечення особлива увага приділяється тому майну, яке найчастіше втрачається, а на складах недоторканного запасу — умовам зберігання, поновленню запасів і дотриманню встановленої комплектності. Той, хто приймає справи і посаду, перевіряє також використання виділених коштів в підпорядкованих службах.
Всі термінові справи повинні бути вирішені, по можливості, тим, хто здає посаду. У випадку виявлення зловживань, занедбаності обліку при прийнятті справ та посади заступника командира військової частини з озброєння особа, яка приймає справи та посаду, доповідає командиру військової частини про необхідність призначення спеціальної комісії для перевірки наявності, якісного стану, обліку і законності витрат матеріальних засобів та коштів.
Під час роботи комісії з перевірки наявності матеріальних засобів на складі мають бути присутні особи, яка здає і яка приймає справи та посаду заступника командира військової частини з озброєння.
Результати приймання і здавання справ та посади заступника командира військової частини з озброєння оголошуються наказом командира військової частини. 
Дата завершення процедур приймання передачы посади, зазначаэться у наказі командира.

З повагою,
Костянтин Гончаренко


16.11.2021 13:41 (Изменён 16.11.2021 13:49)

Вопросы из такой же категории

Увольнение по ВЛК
Угрозы призыва студента дневной формы
Могут ли админпротокол составлять спустя месяц, от срока правонарушения?