Sidebar

Здравствуйте, получаю пенсию по инвалидности 3 группы,производственная травма,нет 4 пальцев на руке.получаю регрес пожизненный. Могу ли я это получать законно при переезде в польшу.что можно ожидать???

10.01.2022 12:17
Александр , Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристовДоброго дня!

Стаття 46 Конституції України гарантує, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду України або за рішенням суду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (пункт 2 частини першої статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (стаття 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Звертаємо увагу, що положення пункту 2 частини першої статті 49 та другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визнано неконституційними (Рішення Конституційного Суду України від 07.10.2009 № 25-рп/2009).

Таким чином, на сьогоднішній день вищевказані положення чинного законодавства України фактично втратили чинність (частина друга статті 152 Конституції України).

У зв’язку з чим пенсія має виплачуватись абсолютно всім громадянам України, які виїхали за кордон, незалежно від наявності / відсутності міжнародних договорів України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Куди звернутися
Громадянам, які планують виїхати за кордон, необхідно звернутись до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання (місцем реєстрації місця проживання), який здійснював виплату пенсії, з відповідною заявою про зняття з обліку.

У подальшому, громадянин має право на отримання пенсії за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання, шляхом подання заяви.

Надалі громадянин України у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон та після реєстрації свого проживання має звернутись до уповноваженого державного органу країни свого проживання, до повноважень якого входить виплата пенсій, із зверненням про виплату пенсії.

Надалі після отримання відповідного звернення з країни постійного проживання громадянина України головне управління Пенсійного фонду України в області до структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва Пенсійного фонду України на його запит надсилає пенсійну справу з розпорядженнями про перерахунки пенсії станом на дату надсилання пенсійної справи, довідку-атестат про дату припинення виплати пенсії та документи, які підтверджують зняття з реєстраційного обліку за місцем постійного проживання в Україні у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Після отримання казаних документів структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва Пенсійного фонду України готує розпорядження про переказування пенсії за кордон та подає його керівництву Пенсійного фонду України для затвердження.

На підставі затвердженого розпорядження про переказування пенсії за кордон структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва Пенсійного фонду України відкриває особовий рахунок одержувача пенсії, про що робиться позначка в розпорядженні.

Переведення пенсій до інших країн здійснюється через публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» та провадиться щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за курсом Національного банку України.

Пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання з України до іноземних держав до 01.01.1992, переказуються в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень, зазначених у пенсійних справах, в тому числі прийнятих від Пенсійного фонду Союзу РСР.

Кошти на виплату пенсій переказуються платіжним дорученням в іноземній валюті.

Після надходження до структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва звіту іноземної установи про виплату пенсій (строк його подання передбачено відповідними угодами) в особових рахунках пенсіонерів робляться відповідні позначки.

У разі переказу пенсії на особистий рахунок пенсіонера в банку в особовому рахунку, робиться відповідна позначка про її виплату (на підставі платіжного доручення).

Якщо переказування пенсії припиняється та пенсійна справа разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів у таких випадках:

смерть пенсіонера;
закінчення строку виплати пенсії по інвалідності (передається в архів через п'ять років після припинення перерахування пенсії);
закінчення строку навчання одержувача пенсії у зв'язку з втратою годувальника (передається в архів через три роки після припинення перерахування пенсії);
після досягнення одержувачем пенсії у зв'язку з втратою годувальника 23 років;
в інших випадках, передбачених законодавством.
Про припинення виплати пенсії та її переказування готується відповідне розпорядження та робиться відповідний запис в особовому рахунку пенсіонера.

У разі зміни пенсіонером місця проживання виплата йому пенсії призупиняється до повідомлення ним нового місця проживання.

Пенсіонерам, яким пенсія переказується за кордон, структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва в другому місяці четвертого кварталу поточного року розсилає для заповнення бланки заяв щодо посвідчення факту перебування особи в живих, якщо інше не передбачено міжнародним договором. У разі неповернення заповненої заяви пенсіонером, переказування пенсії з першого кварталу наступного року призупиняється, про що робиться помітка в особовому рахунку. У разі якщо інформація не надійшла від пенсіонера протягом двох років, пенсійна справа з розпорядженням про припинення виплати пенсії разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів.

У разі смерті пенсіонера, переказ пенсії якому здійснювався за кордон, виплата допомоги на поховання та недоотриманої ним пенсії здійснюється структурним підрозділом з питань міжнародного співробітництва відповідно до законодавства.

Вартість
Плата за оформлення переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, не встановлена.

Що стосується соціальної допомоги треба уточнювати у місцевому органі соц захисту бо саме він уповноважений проводити вам виплати.
Щодо пенсіонерів які є на обліку органу ПФУ  то заяву треба подавати до пенсійного фонду.

 Угода про співробітництво з польшею діє.

Нормативна база
Конституція України
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1993 № 258 «Про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших країн»;
постанова Правління Пенсійного фонду України від 23.04.1999 № 4-5 «Про затвердження Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні»
постанова Правління Пенсійного фонду України від 20.05.2015 10-1 «Про внесення змін до Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні»
Рішення Конституційного Суду України від 07.10.2009 № 25-рп/2009 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Договір між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення від 04.09.2001
Угода між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення від 05.10.2010
Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення від 07.07.2009
Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992
Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення від 04.07.2001
Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18.05.2012
Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян від 07.10.1996
Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення від 23.04.2001
Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 26.02.1998
Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення від 05.12.2000
постанова Верховного Суду України від 12.05.2015 по справі № 21-180а15

---------
подальші консультації є мінімально платними. 

З повагою,
Костянтин Гончаренко

11.01.2022 17:08

Вопросы из такой же категории

Подать документы на 2 ВНЖ постоянный и временный по браку.