Sidebar

Как можно перевестись с контрактной службы НГУ ,в полицию ?

24.01.2022 09:03
Олег, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристовДоброго дня! 

Вам спочатку необхідно припинити контракт з ЗСУ  бажано з поважних причин, а потім працевлаштуватися в поліцію.
Це два різних органи державної служби.

переведення можна здійснити наприклад у іншу частину НГУ , або у інший рід військ , перевід в інший орган не суміжний з ЗСУ  навряд чи.

1. Переведення військовослужбовців (в тому числі офіцерів) з однієї частини до іншої не відноситься до завдань/повноважень військових комісаріатів.
2. Для переведення в іншу частину потрібно мати відношення з тієї частини та писати рапорт своїм командирам по команді, де бажано мати якісь вагомі причини.
Більш детальну інформацію можна знайти в Положенні про проходження військової служби громадянами України, розділи “Призначення на посади”, “Переміщення військовослужбовців”, а також Інструкцію про його виконання (наказ МОУ №170-2009р.)
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про проходження громадянами України
військової служби у Збройних Силах України
Види посад та вимоги при призначенні на посаду
82. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:
1) на вищі посади – у порядку просування по службі;
2) на рівнозначні посади:
у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів;
у разі проведення заміни у місцевостях з особливими
природними, географічними, геологічними, кліматичними,
екологічними умовами (далі – місцевості з установленим строком
військової служби);
для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в
органах військового управління різного рівня або для більш
доцільного використання за фахом чи досвідом роботи – за рішенням
відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку,
визначеному Міністерством оборони України, зокрема на особисте
прохання військовослужбовця;
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії;
за сімейними обставинами – на особисте прохання;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і
моральних якостей – на підставі висновку атестації;
у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах
прямої організаційної та правової залежності; { Підпункт 2 пункту
82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 613/2012
( 613/2012 ) від 26.10.2012 }
3) на нижчі посади:
у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів у разі неможливості призначення на
рівнозначну посаду;
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії;
з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей – на
підставі висновку атестації;
за віком або сімейними обставинами – на особисте прохання;

З повагою,
Костянтин Гончаренко

24.01.2022 13:19
Sergeev Artyom
Харьков

Перевестись нельзя, только через увольнение. 

24.01.2022 14:01