Добрый вечер, произошла травма на производстве, открыли больничный по производственной травме, работадатель просит что бы мы сказали что претензией к предприятию не имеем. Что это значит и на что повлияет? Украина Донецкая область, травма на шахте

09.02.2022 22:21
Анастасия, Киев

Ответы юристов


Добрый день!

Отказ писать нельзя - это повлияет на компенсацию лечения и другие выплаты со стороны организации , если есть давление со стороны директора , обратитесь в инспекцию по труду пусть назначат проверку.
Таким образом директор хочет полностью снять с себя ответственность за происшествие!

-------------------------
Травма на підприємстві є розповсюдженим явищем. У разі виникнення ушкодження потерпіла особа має дотримуватися наступного алгоритму дій: ( для оплати лікарняного):
1. потерпілий (або його співробітники, в разі якщо раптом він сам не може) негайно повинні повідомити про нещасний випадок (виробничу травму) урядовий орган підприємства;
2. адміністрація підприємства (керівник робіт) повідомляє про те, що трапилося профспілкову організацію (якщо така є) і особа, відповідальна за техніку безпеки;
3. медичний заклад, куди доставлено або звернувся потерпілий, фіксує факт нещасного випадку на виробництві зі слів потерпілого або доставили його осіб (якщо сам потерпілий не може про це повідомити, наприклад, при несвідомому стані). Протягом доби медична установа повинна повідомити про факт нещасного випадку на виробництві Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та підприємство-роботодавця потерпілого;
4. роботодавець, після отримання повідомлення від медичного закладу також повідомляє Фонд;
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві протягом 3-х днів з моменту отримання повідомлення спільно з роботодавцем створює комісію з розслідування нещасного випадку. На підставі результатів розслідування складається акт, в якому вказується, пов'язаний даний нещасний випадок з виробничою діяльністю чи ні.
ВАЖЛИВО:з моменту визнання Фондом нещасного випадку виробничою травмою всі витрати з лікування хворого бере на себе Фонд. Механізм повинен бути такий: лікувальний заклад надає допомогу своїми коштами, а потім представляє рахунок для оплати фонду. Тому всі призначення повинні бути відображені в історії хвороби або амбулаторній карті хворого, з обґрунтуванням необхідності та доцільності таких призначень. Потім історії хвороби і карти амбулаторних хворих рецензуються лікарем-експертом Фонду, тому в оплаті деяких з придбаних засобів і медикаментів може бути відмовлено, якщо їх призначення не відображено в медичній документації або призначення було невиправданим.
В обов'язковому порядку необхідно збирати всі чеки з аптек та медичних магазинів на придбані товари та предмети медичного призначення, які купуються в зв'язку з лікуванням потерпілого і мають пряме відношення до його травми і лікування. Тобто, якщо потерпілий лікується з приводу перелому ноги, можете не зберігати чеки за придбані кошти, скажімо, від застуди.
Лікарняний лист за весь час непрацездатності потерпілого від виробничої травми також оплачується Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. При цьому в лікарняному листі обов'язково має бути зазначено, що травма отримана в результаті нещасного випадку на виробництві. У разі встановлення за результатами лікування, групи інвалідності одночасно визначається відсоток втрати працездатності. В подальшому цей же Фонд виплачує і пенсію, і компенсацію відповідно до відсотка втрати працездатності.
А отже, для того аби Вам змогли виплатити належну Вам суму грошових виплат – Ви повинні дотримуватися зазначеного алгоритму, виконання всіх зазначених дій стане запорукою правильного нарахування та виплати коштів.
Щодо встановлення інвалідності:
Порядок встановлення та зміни групи інвалідності встановлюється висновком МСЕК з додатком до нього про встановлення конкретної групи індивідуально.
Група - 1, 2 або 3 встановлюється експертною комісією виходячи з ознак та ступення стану здоров я особи та втрати працездатності Згідно ПОЛОЖЕННЯ про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності № 1317 та Інструкцією про встановлення груп інвалідності.
Ваша ситуація передусім залежить від попередніх висновків ЛКК(Лікарсько-консультативна комісія) за місцем де підписано декларацію з сімейним лікарем, чим обгрунтованішим буде висновок ЛКК , щодо втрати Вами працездатності, тим вища ймовірність зміни групи інвалідності з 3-ї на 2 -гу.
Безстроковий термін встановлюється, якщо на покращення стану здоров я не має особливої надії в подальшому.
За загальним правилом група встановлюється на термін 2-3 роки індивідуально за рішенням комісії.
На МСЕК направляє ЛКК, А НАПРАВЛЕННЯ НА ЛКК видає сімейний лікар у якого Ви перебуваєте на обліку згідно декларації.
З зазначеного випливає, що Вам необхідно звернутись за направленням на ЛКК до сімейного лікаря, а потім з направленням выд ЛКК на МСЕК.

 З повагою,
Костянтин Гончаренко


10.02.2022 14:55

Якщо відмовитесь від претензій, то відмовитесь від усіх видів компенсації за виробничу травму + ті, що можуть, як наслідки травми, виникнути у майбутньому.

12.02.2022 13:54 (Изменён 12.02.2022 13:54)