Ответы юристовДоброго дня!

Відповідно до Указу Президента № 69/2022 призову підлягають: (чоловіки 18-60 років)
• військовозобов'язані;
• резервісти;
• бійці Національної гвардії;
• працівники Служби безпеки;
• працівники Державної прикордонної служби;
• працівники Державної спеціальної служби транспорту;
• працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
• члени інших військових формувань.
Щодо черги мобілізації:
• Перша черга — це оперативний резерв. Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.
• Друга черга — колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
• 3 черга— мобілізаційний резерв. Сюди відносимо військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.
• 4 черга — громадський резерв. Інші громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров’я щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період.


Ответственность за неявку
- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2022
Про загальну мобілізацію:
https://www.president.gov.ua/documents/692022-4141...
"8. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку:
1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
2) здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;...".
Таким образом, должна быть повестка (сообщение) с уведомлением о прибытии в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) в связи с моьиомщацмей.
"2) Если мне вручили повестку и я не являюсь, то что будет"?
- В таком случае Вас могут привлечь к административной ответственности по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 3400 грн. до 5100 грн..
"Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Без подписанной повестки с контрольным талоном о вручении в деле ТЦК СП доказать уклонение от мобилизации сложно.
-------------

Если повестку не подписали и контрольного талона о вручени у ТЦК СП НЕТ , то доказать уклонение от мобилизации сложно ,
Новую повестку могут вручить под подпись только на територрии ТЦК СП , и только их работники.

Никаких вручений на улицах постах , по телефону , в полициях и других быть не может у них нет полномочий по вручению повесток.

Если повестка не вручена , можно не являтся, протокол без вас не составят , если повестка будет вручена, явитесь пройдете ВЛК и далее решат.

Возьмите справку с больницы , что болели и поэтому на учет не стали или не прибыли - это уважительная причина , тогда штрафа за нарушение учета не будет.( ст.210 Купап -510 грн)

Явка должна быть в том случае когда повестка вручена работником военкомата тцк сп и подписана вами лично, а талон о вручении лежит в деле , только так , остальное незаконно и требует доказательств.

Пока сами не вызовут повесткой вы не обязаны туда прибывать.

 При відсутності даних про вручення особі повістки, а у разі відмови останнього у її отриманні – про фіксування цієї відмови у передбаченому законом порядку, – відсутні дані про доведеність винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК.
Рішення Верховного Суду у справі № 759/5435/16-к від 28 січня 2020 р.

Якщо вас звільнено не за службовою невідповідністю , або внаслідок вчинення кримінального правопорушення під час служби , то придатність до мобілізації визначає мед комісія ВЛК при тцк сп(воєнкомат)
С уважением,
Константин Гончаренко

15.05.2022 10:51

Добрый день!

Узнать есть ли Вы в реестре мобилизации: 

Закон о Едином госреестре военнообязанных граждан, принятый ВРУ, начал действовать в полном объеме с лета 2019. Он представляет собой нормативно-правовой документ, в котором описываются все правила в области регистрации годных к службе граждан, которые:
• которые имеют приписку к участкам призыва;
• находятся в запасе;
• подлежат учету ВСУ.
Реестр создается с целью комплектования украинских ВС, обеспечивающих защиту нашей державы. Он является автоматизированной системой информационно-телекоммуникационного характера, используемой для сбора, обработки, хранения и дальнейшего применения полученных сведений о призывниках (военнообязанных) и обеспечивает максимально эффективный воинский учет украинских граждан. Его формирование производится на базе данных о лицах до 60 лет, получаемых от Центрального избиркома.(ЦВК)
Официальными органами администрирования реестра являются военные областные комиссариаты, распорядителем – Генштаб ВСУ, владельцем – Министерство обороны. Ответственные за ведение электронной системы – городские и районные комиссариаты. Их сотрудники наполняют базу информацией и уточняют ее, ориентируясь на сведения государственных органов, контролируют точность и правильность вносимых сведений. Минобороны Украины утверждает порядок и правила ведения Единого реестра.
Основные принципы Реестра
• Обязательность государственной регистрации. Данные о лицах призывного возраста и военнообязанных вносится в систему вне зависимости от того, где они пребывают либо проживают.
• Однократность внесения сведений. Призывник или военнообязанный включается в систему один раз.
• Полнота ведомостей. Гарантируется полнота и корректность информации о лицах, вносимых в Реестр, который ведется по единой утвержденной форме.
• Защищенность данных. Государство исключает вероятность незаконной работы с информацией Единого реестра, нарушение его целостности, несанкционированный доступ к программному и аппаратному обеспечению.
• Обновление базы осуществляется по запросу Минобороны или периодически. Аннулирование и добавление сведений, их уточнение выполняется в оговоренные в Законе сроки.
Ключевые функции Единого реестра
• Учет военнообязанных и призывников.
• Предоставление информации гражданам, уволенным из Вооруженных сил Украины, лицам, которым полагается военная пенсия.
• Планирование и реализация мероприятий по призыву на службу, мобилизации, принятие контрактников на военную службу.
• Получение данных из Реестра
• Гражданин Украины имеет право запрашивать сведения о себе, имеющиеся в Едином реестре. Человеку предоставляется возможность получать информацию о том, какие данные, касающиеся его особы, были внесены в систему.
Обязанности военнообязанных и призывников
Граждане, информация о которых должна попасть в Реестр, обязаны предоставлять правдивые и актуальные сведения о себе. Давать согласие на их обработку и использование не требуется. За непредоставление служебных и личных ведомостей о себе военнообязанных могут привлечь к уголовной ответственности.
Закон требует, чтобы призывники и военнообязанные сообщали в военкоматы о смене работы и адреса постоянного проживания. Они должны в недельный срок предупреждать РВК об изменении состояния здоровья (улучшение, ухудшение), переезде на новое место жительства (ЗУ «О ВУ и ВС»).
Какая информация вносится в Единый реестр
В электронной системе содержатся сведения, которые поступают в комиссариаты из ЦНАП, ГФС и Пограничной службы. В Реестре хранятся следующие данные:
• ФИО гражданина, адрес его прописки, дата рождения;
• сведения о пересечении государственной границы;
• номер и серия удостоверения личности (паспорта);
• годность/негодность к службе с обязательной ссылкой на соответствующую статью;
• данные о месте официальной работы;
• изображение лица в оцифрованном формате.
Также в Реестр могут включаться сведения об известном комиссариату месте проживания (нахождения) гражданина, его образовании, данные о родителях призывника (военнообязанного), присвоенной ему специальности (военно-учетной). В ряде случаев дополнительно хранятся ведомости о:
• прохождении службы резервистом;
• неполучении повесток, уклонении от призыва или срочной службы;
• зачислении в оперативный резерв.
Розыск уклонистов
В случаях, когда военнообязанные, призывники не выполняют правил воинского учета, избегают призыва, военкомат может объявить их в розыск. Чаще всего такая ситуация возникает при уклонении гражданина от прохождения медицинской комиссии и неявке в РВК по повестке.
Важный момент! Объявление в розыск допускается и тогда, когда гражданин не подписал повестку из военкомата. Личная подпись призывника/военнообязанного имеет важное значение, если инициирована процедура привлечения его к уголовной ответственности (суду необходимо доказать, что человек умышленно нарушает закон).
Выезд за пределы Украины
Если военнообязанный гражданин, призывник не посещает военкомат по повесткам, ему могут запретить выезжать за рубеж. Обратите внимание! Ограничение на выезд может быть наложено и в случаях, когда повестки бросаются в почтовый ящик, передаются родственникам призывника, а также вызов в военкомат поступает по телефону.
Данный реестр должен был начать работать на портале електронных услуг ДИЯ , путем подачи електронного заявления с ЕЦП , далее , по заявлению человека делается запрос в указанный реестр и заявитель получает информацию.
Но реестр еще не начал работу по техническим причинам.
На данний момент доступ к реестру есть только у служащих ТЦК СП, поэтому Вам необходимо письменно направить обращение на имя начальника ТЦК СП почтой с вручением или же обратиться лично через канцелярию и в течении 15-30 дней Вам предоставят ответ , согласно ЗУ О обращениях граждан.

С уважением,
Константин Гончаренко
------------
Подальші консультації є мінімально платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання 

15.05.2022 10:53 (Изменён 15.05.2022 10:54)

Вопросы из такой же категории

Выезд мужчин за границу
Я в запасе, нахожусь за границей
Когда срочники, которые закончили срок службы будут демобилизованы?