Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

руслан
Киев

продам пай 3га ціна

22.06.2022 13:32

Доброго дня!
Ціни встановлються у договорах та можуть мати різний розмір, залежно від розміру, розташування, цільового призначення та стану угіддь.
Можу надати юридичну консультацію.

З питань вартості зверніться до спеціальних організацій з продажу чи купівлі землі чи нерухомості у Вашому регіоні скориставшись інтернет мережею.

З 1.07.21 року знято мораторій на розпорядження і продаж земельних ділянок власниками, тому Ви як власник на підставі державного акту можете вільно продати ділянку ,що належить Вам уклавши нотаріальний договір купівлі-продажу та визначити ціну на власний розсуд чи за згодою сторін, або замовити нормативно-грошову оцінку землі з видачею акту оцінки.

Враховуючи воєнний стан,що продовжено до 23.08.22 року, не всі нотаріуси мають доступ до державного реєстру речових прав, бо не всі відновили роботу. 
Угоди вчинені поза реєстром ,будуть визнані судом недійсними.


Підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є:

рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.
На виконання статті 13 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

визначення розміру земельного податку;
визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом;
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
відчуження земельних ділянок державної, комунальної власності, якщо відповідно до закону ціна продажу таких земельних ділянок визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок у цьому масиві не проводилася протягом 5 років до дня прийняття уповноваженим органом рішення про проведення такої інвентаризації).
У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Періодичність та порядок проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;
розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.
05 січня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105", відповідно до якої власнику або землекористувачу надано можливість замовляти проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки до спливу строку, визначеного частиною другою статті 18 Закону України «Про оцінку земель», тобто раніше ніж завершиться 5-ти або 7-ми річний термін.

За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок включає:

рішення про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
завдання на виконання робіт;
пояснювальну записку, що містить відомості про місце розташування територіальної громади, чисельність населення територіальної громади, її адміністративного центру та інших населених пунктів, обґрунтування оціночного зонування території територіальної громади та визначення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4);
відомості про величину нормативів капіталізованого рентного доходу;
схему оціночних районів;
таблицю із зазначенням для кожного оціночного району коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнта, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4);
схему природно-сільськогосподарських районів на територію територіальної громади;
картограму агровиробничих груп ґрунтів на територію територіальної громади;
таблицю із зазначенням переліку агровиробничих груп ґрунтів та їх балів бонітету за сільськогосподарськими угіддями;
таблицю із зазначенням коефіцієнтів, які враховують цільове призначення земельної ділянки (Кцп);
таблицю із зазначенням коефіцієнтів, які враховують особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц);
розрахунок добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні).
Розробники технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель.

Як отримати дані про нормативну грошову оцінку земель?
Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою, форму якої наведено у додатку 16 до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 року №1147 "Про затвердження методики нормативної грошової оцінки земльних ділянок", як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

У разі розташування земельних ділянок у межах кількох оціночних районів та/або адміністративно-територіальних одиниць, та/або категорій лісів нормативна грошова оцінка таких земельних ділянок визначається як сума нормативних грошових оцінок їх частин, що розташовані у відповідних землеоціночних районах та/або адміністративно-територіальних одиницях, та/або категоріях лісів.

Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок оформляється і видається протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видається в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися в паперовій формі.

Увага! Отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельниї ділянки онлайн можна шляхом подачі запиту на отримання витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку через портал електронних сервісів Держгеокадастру, попередньо зареєструвавшись та авторизувавшись в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, кваліфікованого електронного підпису або платіжної картки банку (BankID).
Виконання запиту можна відслідкувати в розділі “Історія замовлених витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку”, переглянувши статус запиту де може бути зазначено: знаходиться в обробці або вже опрацьовано державним кадастровим реєстратором.

Перелік підстав для відмови у наданні НГО:(Оцінки)

1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

2. Земельна ділянка несформована


З повагою,

Костянтин Гончаренко


___________

Подальші консультації є мінімально платними, залишайте будь-ласка оплачене питання у системі сайту

22.06.2022 13:58

Вопросы из такой же категории

Оформить землю без суда
Чи маю я право перепахати земельну ділянку засіяну пшеницею в наш час