Sidebar

Підкажіть будь ласка, я підполковник запасу, у серпні 2021 року я звільнився з лав ЗСУ як відряджений в органи виконавчої влади із залишенням на військовій служби (був відряджений у Державне космічне агенство України, з якого і звільнився). У червні цього року я набув статус особи з інвалідністю 2 групи (пов язане із захворюванням в зв язку з проходженням військової служби). Всі документи я оформив і подав встановленим порядком у Київський міський териториальний центр комплектування та підтримки. Через тиждень мені на домашню адресу прийшов лист із зазначенням, що одноразову допомогу по інвалідності мені має виплатити Державне космічне агенство куди я був відряджений із залишенням на військовій службі. В мене питання: як мені виплатять цю грошову допомогу, коли мене розрахували і звільнили з Державного космічного агенства майже рік по тому і всі особові справи знахоляться у військоматах. І я зараз військовозобов язаний. Дякую.

02.08.2022 10:16
Олександр, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!
Повідомляю наступне:

 Згідно ст. 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Порядката умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого Постановою КМУ від 28 травня 2008 р. N 499,
Одноразова грошова допомога виплачується:
- військовослужбовцям строкової служби у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення групиінвалідності, заподіяного їм під час проходження військової служби, чи в разі настання інвалідності під час проходження військової служби та особам, звільненим із строкової військової служби, у разі настання інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з такої служби внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період її проходження, залежно від ступеня втрати працездатності - у розмірі, що визначається у відсотках десятирічного грошового забезпечення.
Грошове забезпечення визначається: для військовослужбовців строкової служби - за максимальним посадовим окладом за першим тарифним розрядом, передбаченим для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на день втрати працездатності, а звільнених із служби - на день звільнення; для військовозобов'язаних чи резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, - за посадою виходячи з окладу за військовим званням у запасі та максимального окладу за посадою, до якої вони були приписані в запасі, на день втрати працездатності;
3. Особи, яким виплачується одноразова грошова допомога у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи в разі настання інвалідності, подають за місцем проходження служби (зборів) або до військомату (далі - уповноважений орган) такі документи: заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку зпораненням (контузією, травмою або каліцтвом) чи настанням інвалідності; довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення (контузії, травми або каліцтва); копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане з вчиненням особою злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження; довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності; копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Щодо питання отримання довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
Згідно п. 17 Положення "Про медико-соціальну експертизу", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317, Медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб особи з інвалідністю, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.
Згідно п. 15 Положення про МСЕК, Комісії проводять своєчасно огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за місцем їх проживання або лікування, у тому числі за місцем їх проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.
Згідно п. 4 Порядка Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності № 1317, Лікарсько-консультативна комісія лікувального профілактичного закладу охорони здоров'я направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, на огляд комісії за формою, затвердженою МОЗ.
Комісія приймає документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за наявності у них стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим самим захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців, а у разі захворювання на туберкульоз - протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності.

 Таким чином, для отримання грошової компенсації, Вам необхідно звернутися до лікаря за місцем Вашого проживання або за місцем лікування, який Вам має надати направлення на МСЕК згідно ф.№088/о яка затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 № 110.
Лікар зобов'язаний Вам надати вказане направлення НЕ пізніше ніж через чотири місяці з дня настаннятимчасової непрацездатності, а НЕ після 1 року реабілтації.
Тобто, Ваш лікар зобов'язаний зараз надати Вам направлення на МСЕК.

Згідно до Положення про МСЕК, відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.
У разі, якщо керівництво лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я відмовляється надати Вам направлення до МСЕК, Ви маєте право звернутися до Міністерства охорони здоров'я України з відповідною скаргою.
Компенсаційна виплата має індивідуальний характер, залежить від висновків медиків щодо здоров'я військового.

 З повагою
Костянтин Гончаренко
------------
Більш детальні консультації є мінімально платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання 

02.08.2022 13:25
Олександр
Киев

Дякую! Всі документи, у тому числі завірена копія довідки МСЕК (2 група - захворювання, пов язане з проходженням військової служби - все передано у військомат... Сенс питання у іншому - у військоматі заявили, що пакет моїх документів вони до Департаменту соц забезпечення МОУ відправляти не будуть, так як я звільнявся з Держаного космічного агенства у запас і вони повинні мені виплатити одноразову грошову допомогу згідно із пунктом 17, 18 постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 25.12.2013 року та частиною 6 статті 16-3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" - і яка процедура оформлення мені виплати цієї грошової допомоги, коли мене розрахували і звільнили з Державного космічного агенства майже рік по тому і всі особові справи знахоляться у військоматах. І я зараз військовозобов язаний.

02.08.2022 14:21
Олександр
Киев

Дякую! Всі документи, у тому числі завірена копія довідки МСЕК (2 група - захворювання, пов язане з проходженням військової служби - все передано у військомат... Сенс питання у іншому - у військоматі заявили, що пакет моїх документів вони до Департаменту соц забезпечення МОУ відправляти не будуть, так як я звільнявся з Держаного космічного агенства у запас і вони повинні мені виплатити одноразову грошову допомогу згідно із пунктом 17, 18 постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 25.12.2013 року та частиною 6 статті 16-3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" - і яка процедура оформлення мені виплати цієї грошової допомоги, коли мене розрахували і звільнили з Державного космічного агенства майже рік по тому і всі особові справи знахоляться у військоматах. І я зараз військовозобов язаний.

02.08.2022 14:22

Необхідно подати письмову заяву у канцелярію Начальника воєнкомату нехай надають обгрунтовану письмову відповідь ,щоб далі оскаржити до МОУ.


Обов 'язково візьміть копію зі штампом про прийняття , аби були докази
...

Скарги , питання тут:

Створено та працює «гаряча лінія» Міністерства оборони – 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. 

Или же подайте обращение на урядовий контакт -центр 1545  очень активно реагируют , но длительно.
https://ukc.gov.ua/portal/appeals/ лучше письменно на министра обороны и загрузите в форму фото копии ответов командира Начальника воєнкомата.


Тільки копії подавайте всім.


З повагою,

Костянтин Гончаренко02.08.2022 19:46
Олександр
Киев

дякую

02.08.2022 20:10

Вопросы из такой же категории

Интересует что будет если пойти в военкомат в моем положении.
Как получить отстрочку
Чи мають командири на це право