Добрый день, имеется бессрочная инвалидность 2 группы, рабочая, проблем со здоровьем никаких нет, ограничений так же. Инвалидность была оформленная так как требовала этого ситуация.

Вопрос в том какие это накладывает ограничения?
Какие положены выплаты если есть двое несовершеннолетних детей и жена не работающая?
Можно ли получить водительские права(пройду ли медкомиссию с этой указанной группой) ?
Какие ограничения при трудоустройстве?
Пройду ли ежегодную медкомиссию на предприятии?
И обязан ли я сообщать работодателю и на медкомиссии о группе инвалидности?

23.11.2022 09:21
Игорь, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристовДоброго дня!

Таке поняття як робоча група інвалідності не існує у законодавстві, якщо вона встановлена значить ви маєте обмеження, які визначаються індивідуальною програмою реабілітації і додається вона до висновку МСЕК У Ній вказано , яку саме ступінь обмежень ви маєте та чи дозволено вам працювати і на яких саме роботах чи посадах.

За результатами обстежень та висновків про ступінь втрати працездатності МСЕК виносить постанову комісії про обмежену працездатність потребу у реабілітації та встановлює группу інвалідності( в залежності від ступеню втрати працездатності( 1, 2або 3 групу) та призначаються виплати відповідно до ЗУ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, вказану соціальну допомогу ви будете отримувати в управлінні соц захисту на ваш рахунок у банку на підставі рішення МСЕК.
Огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, проводиться згідно з Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317.
Встановлення групи інвалідності проводиться на підставі Інструкції про встановлення груп інвалідності, яка Затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я України 05.09.2011 N 561


1.Заявление о назначении государственной социальной помощи рассматривается органами труда и социальной защиты населения не позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами (ст,45 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").
Государственная социальная помощь назначается со дня обращения за ее назначением. Днем обращения за назначением государственной социальной помощи считается день приема заявления со всеми необходимыми документами.
Если заявление о назначении государственной социальной помощи направляется по почте и при этом представляются также все необходимые документы, то днем обращения за государственной социальной помощью считается дата, указанная в почтовом штемпеле места отправления заявления.
В тех случаях, когда к заявлению приложены не все необходимые документы, заявителю сообщается, какие документы должны быть представлены дополнительно. Если они будут представлены не позднее 3-х месяцев с дня получения уведомления о необходимости представления дополнительных документов, то днем обращения за назначением государственной социальной помощи считается день приема или отправления заявления о назначения такой помощи.


, законно отримувати пенсію, СОЦ ДОПОМОГУ пільги тощо особі з інвалідністю та одночасно працювати.
Більш того, діюче законодавство покладає на роботодавців обов’язок щодо працевлаштування інвалідів.
Так, згідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» держава гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створює для інвалідів потрібні умови, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя згідно з їх індивідуальними здібностями та інтересами.
Частиною першою ст. 19 цього Закону передбачено, що для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.
Роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу та самостійно здійснюють працевлаштування таких працівників. Із цією метою вони можуть звертатися із заявками про вакансії інвалідів в районні центри зайнятості або підшукувати інвалідів на вакансію своїми силами.
Це означає, що особи з інвалідністю мають право працювати та отримувати пенсію.
Крім того, діючим законодавством не передбачені обмеження (або заборони) щодо працевлаштуванні таких осіб у разі отримання ними пенсії за інвалідністю, та будь-які пільги тощо, вони також у разі працевлаштування не позбавляються пенсії та пільг.
дозвіл і види робіт 

 Експертиза професійної придатності повнолітніх людей з інвалідністю здійснюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). До роботи цих комісій залучаються спеціалісти з інженерної психології (психології праці) та психології професійного відбору, педагогічні працівники, що займаються навчанням і професійною підготовкою людей з інвалідністю, спеціалісти державної служби зайнятості.
Висновок МСЕК з професійної придатності включається в індивідуальну програму реабілітації людини з інвалідністю і є підставою для здійснення професійної орієнтації, професійної освіти і наступного працевлаштування з урахуванням побажань і думки людини з інвалідністю (дитини з інвалідністю – для навчання). Рішення МСЕК є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, реабілітаційними установами незалежно від відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.
На практиці МСЕК, видаючи довідку про встановлення інвалідності в розділі “Трудова рекомендація” часто робить запис, що не відповідає дійсній професійній придатності людини з інвалідністю, наприклад: “Може продовжувати навчання у школі” або “Непрацездатний, потребує постійного стороннього догляду” та ін., при цьому люди з інвалідністю, не маючи індивідуальної програми, зіштовхуються з небажанням роботодавця приймати їх на роботу.
Щоб змінити запис про трудову придатність:
Щоб вирішити цю проблему необхідно звернутися до МСЕК за реєстрованим місцем проживання з відповідною заявою. В заяві слід вказати дату встановлення інвалідності, зазначити, яка трудова рекомендація вказана в отриманій довідці МСЕК, вказати на обставини, які підтверджують факт невідповідності зазначеної трудової рекомендації. В резулятивній частині зазначаються вимоги про видачу індивідуальної програми реабілітації в разі її відсутності та зміни запису про трудову рекомендацію і приведення його у відповідність до дійсної професійної придатності. Індивідуальна програма розробляється протягом одного місяця з дня звернення людини з інвалідністю до МСЕК. Вона розробляється за участю людини з інвалідністю фахівцями МСЕК із залученням у разі потреби спеціалістів закладів охорони здоров’я, органів соціального захисту, державної служби зайнятості, органів Пенсійного фонду України, Фонду соціального захисту людей з інвалідністю та інших органів, які провадять діяльність в сфері реабілітації людей з інвалідністю.
Такого понняття як "робоча група інвалвдності" не існує у законодавстві.
Ступінь придатності більше чи менше встановлюють Експерти МСЕК, про що дають висновок і вносять дані рекомендацій в ІПР.
якщо особа бажає працювати вона має повідомити про це МСЕК,аби вони надали відповідні рекомендації з висновком до організації трудової діяльності.


Роботу вам мають надати згідно рекомендацій програми реабілітації , якщо встановлять , що робота не відповідає стану здоров я можуть не прийняти на таку посаду.3. Законом України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2022 році буде розраховуватися з урахуванням норм Закону № 2109-III, статті 7 Закону № 1928-IX та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”:

Державна соціальна допомога

з січня  - 1934 . 00

з липня - 2 027.00

з грудня - 2 093 .00

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи

Ваша дружина може оформити за вами догляд та отримувати компенсацію  та зарахування стажу для пенсії з мінімальної зп 6500 для стажу ,, надбавка за догляд при цьому складатиме десь 200 грн щомісяця.

Ви не підля гаєте мобілізації з повним виключенням з обліку.

З повагою,
Костянтин Гончаренко

 -----------------
Більш детальні консультації є мінімально платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання 

24.11.2022 13:59

Вопросы из такой же категории

Піклування над літньою людиною(патронаж)
Що робить якщо мой аккаунт взломали?