Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристовДоброго дня!

У вас  офіційно лише 2 дитини , хоча якщо ви перебуваєте ушлюбі з жінкою у якої є діти , то Вам необхідно , або вирішити питання з усиновленням її дітей , попередньо позбавивши батьківських прав біологічного батька , через суд.

Або взяти довідку у органі місцевого самоврядування  , що діти жінки фактично перебувають на повному Вашому утриманні матеріального та іншого характеру.

Подати до воєнкомату паспорт , свідоцтво про шлюб , свідоцтво дитини де ви записані батьком, та рішення суду , щодо усиновлення інших дітей , або довідку про їх утримання з органу МС , А ТАКОЖ ЗАЯВУ ПРО НАДАННЯ відстрочки за сімейними обставинами унаслідок того , що на вашому утриманні є діти. письмово у канцелярію начальника тцк сп (воєнкомат)

Якщо Вас уже направили в частину необхідно подавати рапорт у канцелярію командування зі штампом про прийняття про звільнення зі служби за тими ж обставинами на підставі ст. 26 ЗУ Про "ВО І ВС" ТА ДОДАТИ ВИЩЕВКАЗАНІ ДОКАЗИ У КОПІЯХ

Окремо зазначу, що виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.

 Зокрема тих, які мають: ( Вам необхідно у ТЦК та СП у регіоні перебування отримати одну з таких довідок за підписом начальника)

 посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, (заброньований за погодженням з Мінекономіки, установою , організацією, для суспільно -корисної допомоги) або
висновок військово-лікарської комісії про непридатність ( з виключенням з обліку повністю , взагалі)
Крім того обмеження не стосуються осіб:
на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або
які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або
на утриманні яких є дитина з інвалідністю., або особа з інвалідністю до 23 років.
А також тих, хто є:
усиновителем
опікуном, або
• чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції. та під час дії воєнного стану.
• здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).
• водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних Сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, відповідно до визначеного порядку;
• люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.
• Особи, що зайняті доглядом за особами , що його потребують згідно висновку ЛКК (внаслідок когнітивних порушень здоров я)
які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено.

  З 29.07.22
військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. ( треба мати довідку , що родич загинув саме від виконання бойових завдань медичної експертизи про причинно -наслідковий зв язок загибелі.)

 Додаткові підстави:
Згідно з постановою від 20 травня 2022 р. № 615 під час війни можуть виїжджати за кордон водії, залізничники та спортсмени.
• водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України.
• залізничники, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.
• спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;
• тренерів із складу національних збірних команд, спортивних суддів та інших фахівців, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України за наявності підтвердних документів щодо участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах, що проводяться за кордоном.

З повагою,
Костянтин Гончаренко 
--------------------------------------
Швидкі консультації за помірну вартість - рекомендуйте наш портал друзям та знайомим.
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: ПРАВОВА ДОПОМОГА ЮРИСТІВ З ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА JURISTOFF.СOM

03.12.2022 16:32

Здравствуйте.

 Основания для разрыва контракта указаны в законе о воинской службе. (ст.26 ЗУ «Про ВО І ВС»)
В мирное время контракт прекращается (расторгается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы по основаниям:
а) в связи с истечением срока контракта;
б) по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе или ограниченной годности к военной службе, за исключением случаев, определенных положениями о прохождении гражданами Украины военной службы.
в) по возрасту - при достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
Согласно ч. 1 ст. 22 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается:
1) для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, - до 45 лет; 2) для военнослужащих младшего офицерского состава - до 45 лет; 3) для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) - до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) - до 55 лет; 4) для военнослужащих высшего офицерского состава - до 60 лет.
Я не знаю, сколько Вам лет, и мне не известно Ваше звание, поэтому написал про все возможные случаи.
Еще можно разорвать контракт по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется постановлением Кабинета Министров Украины постанова кму 413 від 12 червня 2013 "Об утверждении перечня семейных обстоятельств и других уважительных причин, которые могут быть основанием для освобождения граждан с военной службы и из службы лиц рядового и начальствующего состава". Это такие причины:

- смерть жены (мужа) военнослужащего, если его воспитании остались один несовершеннолетний ребенок или несколько детей
- расторжение брака, если на воспитании военнослужащих остались согласно решению суда один несовершеннолетний ребенок или несколько детей;
- вступления в брак военнослужащим с гражданкой (гражданином) Украина или лицом без гражданства, (который) выбывает для постоянного проживания за пределы Украины, или с иностранной гражданкой (Гражданином), которая (который) проживает за пределами Украины;
- болезнь военнослужащего или жены (мужа), ребенка, а также родителей своих или жены (мужа), которые проживают вместе с ним, если эта болезнь препятствует прохождению службы в данной местности (согласно медицинскому заключению), при невозможности перевод в другую местность;
- необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа) - по медицинским заключением;
- наличие у военнослужащего трех и более детей; наличие у военнослужащих-женщин ребенка в возрасте до трех лет или ребенка в возрасте до шести лет, которая нуждается в домашнем уходе по заключению военно-врачебной комиссии, а в одиноких матерей - ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка - инвалида.
Я на всякий случай привел все случаи, которые являются основанием для расторжения контракта, если не получится разоравть из-за возраста.
Розірвання військових контрактів в особливий період

Згідно з пунктом 2 статті 1 Закону України «Про оборону України» визнано, що особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації) відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону, з вищеперелічених підстав, виключено наступні підстави:

- у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

- у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону;

та доповнено такими підставами:

- які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;

- які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

В особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких закінчився, військова служба може бути продовжена за новими контрактами на строки, визначені статтею 23 Закону.

Розірвання військових контрактів під час мобілізації

Відповідно до пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про проходження військової служби громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців (частина восьма статті 26 Закону).

---------------------------------------------------------

12.04.22 Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян (реєстр. №7209).
Законом встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, а саме: вагітність; перебування у відпустці для догляду за дитиною; звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей); виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.
Також запропоновано надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу.
Відповідні зміни внесено до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Рада 29.07.2022 проголосувала за надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями. Норма розповсюджуватиметься на рівних умовах у мирний час та в особливий період чи воєнний стан.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7678 20.09.2022. якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – буде мати права на демобілізацію, додано до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану: наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, або сімейні обставини змушують повернутись, то військовий матиме право на демобілізацію.( вступив у дію)
моніторьте тут: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40250

РЕКОМЕНДУЮ ПОДАВАТИ ЗАЯВУ ЧИ РАПОРТ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТОГО ЧИ ВИ ЩЕ НА ЕТАПІ ВОЄНКОМАТУ ЧИ ВЖЕ НАПРАВЛЕНІ У ЧАСТИНУ - ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ З ДОДАВАННЯМ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ ВКАЗАНИХ У КОНСУЛЬТАЦІЇ ВИЩЕ.

З повагою,
Костянтин Гончаренко 
--------------------------------------
Швидкі консультації за помірну вартість - рекомендуйте наш портал друзям та знайомим.
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: ПРАВОВА ДОПОМОГА ЮРИСТІВ З ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА JURISTOFF.СOM

03.12.2022 16:40

Вопросы из такой же категории

Фабрикуют служебное расследование
Отсрочка от мобилизации
Здравствуйте Не могу добиться справки на убд. И меня списали лечиться ещё 2 месяца деньги не платят с 08.22