Чоловік мобілізований , чи можна зробити опікунство над людиною інвалідом 2 групи якщо це не родич ?які документи потрібні?і який порядок дій?

05.01.2023 13:16
Вероніка, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!

законодавством визначено два органи, які уповноваженні встановлювати опіку та піклування (призначати опікуна або піклувальника) – це суд та орган опіки та піклування (відповідно до ст. 56 ЦК України органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад).

Стаття 60 ЦК України визначає випадки, у яких суд здійснює встановлення опіки та піклування (у разі визнання особи недієздатною; у разі обмеження цивільної дієздатності особи; над малолітньою особою, неповнолітньою особою якщо при розгляді справи буде встановлено, що вони позбавлені батьківського піклування). А стаття 63 ЦК України визначає призначення опікуна або піклувальника органом опіки та піклування.

З ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО ВИПЛИВАЮТЬ НАСТУПНІ ВИСНОВКИ, СТАТУС ОПІКУНА АБО ПІКЛУВАЛЬНИКА ОСОБА НАБУВАЄ ПІСЛЯ НАБРАННЯ ЗАКОННОЇ СИЛИ РІШЕННЯМ СУДУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ АБО ПІКЛУВАННЯ; АБО ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ОРГАНОМ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКУНОМ АБО ПІКЛУВАЛЬНИКОМ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХ ТАКУ ОСОБУ І ВИЗНАЧЕНО ЯК ОПІКУНА АБО ПІКЛУВАЛЬНИКА. ТА, ВІДПОВІДНО, ВКАЗАНИЙ СТАТУС ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ РІШЕННЯМ СУДУ, ЯКЕ НАБРАЛО ЗАКОННОЇ СИЛИ, АБО РІШЕННЯМ ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ.
ДАЛІ ПІДЛЯГАЄ ДОСЛІДЖЕННЮ ПИТАННЯ СТРОКУ ІСНУВАННЯ ТАКОГО СТАТУСУ. ВІДПОВІДНО ДО СТАТЕЙ 75-77 ЦК УКРАЇНИ, СТ. 251 СК УКРАЇНИ, П. 49, 50 ПОРЯДКУ № 866 СТАТУС ОСОБИ ЯК ОПІКУНА АБО ПІКЛУВАЛЬНИКА МОЖЕ БУТИ ПРИПИНЕНИЙ РІШЕННЯМ СУДУ АБО ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД ПОВНОВАЖЕНЬ ОПІКУНА АБО ПІКЛУВАЛЬНИКА; АБО В СИЛУ НАСТАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ОБСТАВИН.
Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

ОТЖЕ, У ВИПАДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД ПОВНОВАЖЕНЬ ОПІКУНА АБО ПІКЛУВАЛЬНИКА СУДОМ СТАТУС ОПІКУНА АБО ПІКЛУВАЛЬНИКА ОСОБА ВТРАЧАЄ З МОМЕНТУ НАБРАННЯ ЗАКОННОЇ РІШЕННЯМ СУДУ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД ПОВНОВАЖЕНЬ ОПІКУНА АБО ПІКЛУВАЛЬНИКА; АБО, У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ ОРГАНОМ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ, – З МОМЕНТУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ОРГАНОМ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ; ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКУ ЗАЯВУ ДО СУДУ АБО ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ БУЛО САМОСТІЙНО ПОДАНО ОПІКУНОМ АБО ПІКЛУВАЛЬНИКОМ І ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ЗАЯВУ НЕ БУЛО РОЗГЛЯНУТО, У ТАКОМУ ВИПАДКУ ОСОБА ВТРАЧАЄ СВІЙ СТАТУС ПІСЛЯ СПЛИВУ МІСЯЧНОГО СТРОКУ З ДНЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ.
ДЛЯ ДРУГОГО ВИПАДКУ СТАТТЕЮ 76 ЦК УКРАЇНИ, П. 50 ПОРЯДКУ № 866 ВИЗНАЧЕНО ОБСТАВИНИ З НАСТАННЯМ ЯКИХ ОПІКА ПРИПИНЯЄТЬСЯ, А САМЕ:
передача малолітньої особи батькам (усиновлювачам).
досягнення підопічним чотирнадцяти років. У цьому разі особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього.
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.
смерті опікуна або підопічного.
А СТАТТЕЮ 77 ЦКУ ВИЗНАЧЕНО ОБСТАВИНИ З НАСТАННЯМ ЯКИХ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ПІКЛУВАННЯ, А САМЕ:
– досягнення фізичною особою повноліття;

– реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;

– надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

– поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена;

– смерті піклувальника або підопічного.

З вищевикладеного випливає наступний висновок – законодавством чітко визначенні умови та момент набуття особою статусу опікуна або піклувальника та момент втрати цього статусу, отже лише протягом чинності статусу опікуна або піклувальника на особу поширюються додаткові гарантії, визначені нормами трудового законодавства.

ОПІКА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НАД ПОВНОЛІТНЬОЮ НЕДІЄЗДАТНОЮ ОСОБОЮ.

Відповідно до статті 30 Цивільного кодексу України цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Особа є дієздатною до моменту встановлення її недієздатності в судовому порядку.
Єдиною підставою визнання особи недієздатною є наявність хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого вона не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (стаття 39 Цивільного кодексу України).

Якщо особа здатна розуміти свої дії та керувати ними без стійких порушень ментального характеру. Суд не зможе призначити опікуна.

пробуйте у органі соц захисту оформити постійний догляд з відповідною виплатою та довідкою про їх призначення вам як доглядачу і далі подати рапорт у канцелярію командування з додаванням рішення та довідки про призначення вас доглядачем , а також копії документів паспортів та довідки про інвалідність.


С уважением,
Константин Гончаренко
------------
Більш детальні консультації є мінімально платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання 

05.01.2023 16:49