Меня должны в течении 2 недель перевести в другое подраздиление из-за этого меня не пускают на больницу мне оч плохо у меня показала флюорографии ..фиброз..легких
На рапорт не реагируют не чего не подписывают и не пишут отказ. Как поступить ?

27.10.2023 13:18
Микита Крайнюк, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Здравствуйте.

Подавайте письменный рапорт в канцелярию начальника части в 2 экземплярах на втором , требуйте поставить штамп о принятии с номером и датой с которой он будет принят и направлен командиру части для принятия решения в 45 -ти дней 

 Действующим законодательством не предусмотрена обязанность командования выделять отдельный траспорт для доставки военнослужащих в госпиталь. Это возможно, если направляют на лечение, но не на обследование. Исключение может быть только в случае, если: а) есть подозрение на инфекционную болезнь; б) характер болезни предусматривает невозможность самостоятельно передвигаться - высокая температура, сильные боли, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Отсутствие денег не входит в этот перечень.
Вот ссылка на документ, где есть полный перечень тех заболеваний, при которых Вас должны доставить в госпиталь: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1923-99-%D0%BF
Если Ваш случай не входит в вышеперечисленные, но вы не имеете финансовой возможности самостоятельно добраться до госпиталя, тогда нужно написать рапорт на имя командира части. В рапорте ссылаться на Закон Украины "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців", статья 11: Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу. Также нужно ссылаться на Закон Украины "Про статут внутрішньої служби ЗСУ", пункты 256-260.
Да, написать рапорт имеет право любой военнослужащий и подать в канцелярию командования с отметкой штампа о принятии.

На ВЛК в первую очередь.--------------------------------------------------------------------------
Начальник військового мед закладу , може прийняти рішення про призначення щодо Вас ВЛК, ЦЕ НЕ ПОРУШЕННЯ.
згідно із п. 1.1, 1.2 розділу I “Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України” (далі – Положення), військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, встановлює причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.
Військово-лікарська експертиза це медичний огляд військовослужбовців з метою визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби.
Згідно із пунктом 1.1 розділу II Положення, медичний огляд проводиться військово-лікарською комісією з метою визначення придатності військовослужбовців до військової служби.
Підпунктом б) пункту 6.1, пунктом 6.10 розділу II Положення встановлено, що направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

----------------------------------------------------------------------------------
Скаргу до військової служби правопорядку можна подавати у вільній формі на папері у канцелярію, або поштою з врученням рекомендованим листом - це можуть робити , як службовці так і їх родичі чи інші особи , яким відомо про порушення.
Контакти Центрального управління військової служби правопорядку для листування: Проспект Перемоги, буд. 55/2, Kyiv, Ukraine електронна пошта [email protected]
https://www.mil.gov.ua/kontakti/telefoni-doviri.html?fbclid=IwAR2ygGrxP7mARwJSpxWTQ6eYENji_rkiD0N11WGhZ_1N0rShk8Ra33AJJAQ


-------------------------------------------------
Військовослужбовці мають право самостійно захистити порушені права під час проходження служби двома способами: - зверненням з позовом до суду - поданням скарги відповідній посадовій особі. Зазначене питання регулюється Дисциплінарним статутом Збройних Сил України та Законом України «Про звернення громадян». Військовослужбовець має право подати скаргу, ЯКЩО ВВАЖАЄ, що його ПРАВА, ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ БУЛИ ПОРУШЕНІ: • незаконним рішенням, діями або бездіяльністю командирів; • незаконним покладенням на нього обов'язків; • незаконним притягненням до відповідальності; • незаконними діями інших військовослужбовців. Залежно від виду порушення СКАРГА ПОДАЄТСЬЯ ДО: • органів військового управління; • посадових осіб; • Військової служби правопорядку; • органів, які проводять досудове слідство; • інших державних органів. З інших питань службової діяльності скарга подається безпосередньому командирові тієї особи, чиї дії оскаржуються. Якщо військовослужбовець, який подає скаргу, не знає, з чиєї вини порушені його права, скарга подається у порядку підпорядкованості безпосередньому командиру. СКАРГА МОЖЕ ПОДАВАТИСЬ УСНО і ПИСЬМОВО: - військовослужбовцем, -членом сім’ї військовослужбовця -іншою заінтересованою особою. Усі скарги у день їх надходження заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Усну скаргу військовослужбовці, члени їх сімей та інші громадяни мають право подати командирам військових частин під час особистого прийому, що визначено у кожній військовій частині, установі, організації. ПИСЬМОВУ СКАРГУ бажано подавати у двох примірниках до відділу військової частини або іншого державного органу, у компетенції якого розгляд вашого питання. Другий примірник з відміткою про отримання залишається у особи, яка подала скаргу. Він є підтвердженням того, що військова частина або інший орган отримали скаргу, і може бути використаний як доказ факту звернення, якщо виникне потреба оскаржити затримку або незадовільні результати розгляду скарги. У письмовій скарзі слід вказати: -прізвище, ім’я і по батькові, -адресу місця проживання і номер телефону, -посадову особу або орган державної влади, якому адресована скарга, -ясно і докладно описати обставини порушення вашого права, суть порушення, -зазначити, які дії ви просите відповідальну посадову особу вчинити для відновлення цього права, вказати дату і поставити підпис. Якщо ви бажає бути присутнім при розгляді скарги, про це теж варто зазначити у нійЗРАЗОК СКАРГИ ДОДАЄТЬСЯ. ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ, які подали заяву чи скаргу, МАЮТЬ ПРАВО: • особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу, звернутися за допомогою до свідків; • подати додаткові матеріали, що стосуються справи, чи клопотати, щоб їх вимагав командир або орган, який розглядає заяву або скаргу; • бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги; • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; • ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги; • оскаржити прийняте за їхньою заявою чи скаргою рішення в суді; • вимагати відшкодування збитків у встановленому законом порядку. Під час розгляду пропозиції, заяви чи скарги не допускається розголошення командиром чи іншою особою, яка бере участь у розгляді, відомостей про особисте життя військовослужбовця без його згоди, а також розголошення іншої інформації, якщо це зачіпає його права і свободи, законні інтереси.
ст. 20 ЗУ Про звернення громадян передбачає:
СТРОКИ РОЗГЛЯДУ УСІ пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк НЕ БІЛЬШЕ ОДНОГО МІСЯЦЯ з часу їх отримання, а ті, що НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ВИВЧЕННЯ й перевірки, - невідкладно, але НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТНАДЦЯТИ ДНІВ з часу їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює новий строк, про що сповіщається військовослужбовець, який подав звернення. При цьому ЗАГАЛЬНИЙ СТРОК розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може перевищувати СОРОКА П'ЯТИ ДНІВ. Несвоєчасний, неповний розгляд скарги або незаконне рішення посадової особи, яка її розглядає, можна оскаржити встановленим порядком до суду, Військової служби правопорядку або вищого за підпорядкованістю командира.

Скарги та роз яснення приймають тут:
Створено та працює «гаряча лінія» Міністерства оборони – 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. Якщо ви помітили порушення під час мобілізації, то можна звертатися до правоохоронних органів.Или же подайте обращение на урядовий контакт -центр 15-45 https://ukc.gov.ua/portal/appeals/ лучше письменно на министра обороны и загрузите в форму фото копии ответов командира части.

 З повагою,
Костянтин Гончаренко

------------
Більш детальні консультації є платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання, або Вам доступна можливість внести будь-яку, зручну суму коштів у якості подяки , натиснувши відповідну кнопку під текстом консультації внизу з правого боку – Отблагодарить(Подякувати)

30.10.2023 13:51

Вопросы из такой же категории

Доброго дня. Відкрита справа, по аварії, йдуть суди, можуть мене забрати в армію ?
Зняття з обліку.
Влк хотят отправить на повторное