Ответы юристов

Устименко Игорь
Киев

Вибачте, не опікуном, а піклувальником

02.04.2024 22:37

піклувальник призначається: над недієздатною чи обмежено дієздатною особою - судом за поданням органів опіки та піклування; над малолітньою чи неповнолітньою особою (якщо питання не стосується обмеження дієздатності) - органом опіки і піклування 

 С уважением,
Константин Гончаренко
------------
Більш детальні консультації є платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання, або Вам доступна можливість внести будь-яку, зручну суму коштів у якості подяки , натиснувши відповідну кнопку під текстом консультації внизу з правого боку – Отблагодарить(Подякувати)

03.04.2024 14:13


Доброго дня!

Опікун призначається судом , якщо особа його потребує та попередньо визнана судом недієздатною.

Якщо особа здатна розуміти свої дії та керувати ними , то опікуна не призначають , але догляд можливо.

У Вашому випадку достатньо встановлення постійного догляду без припинення дієздатності родича та призначення опікуна судом .
опишу опіку та догляд:

Відповідно до ч.1 ст. 39 Цивільного Кодексу України, фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
Положеннями ч. 3 ст. 296 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що заяву про визнання фізичної особи недієздатною може бути подано членом її сім’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом.
Відповідно до ст. 55 Цивільного Кодексу України, опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових та майнових прав та інтересів малолітніх осіб, також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.
Згідно зі ст. 58 Цивільного Кодексу України, опіка встановлюється над малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 60 Цивільного Кодексу України, суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.
Стаття 62 Цивільного Кодексу України визначає, що опіка встановлюється за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки, або за місцем проживання опікуна.
Згідно зі ст. 63 Цивільного Кодексу України опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою.
https://www.msp.gov.ua/news/8364.html?PrintVersion -Лист Мінсоцполітики від 10.06.2015 № 8596/0/14-15/19 "Про опіку та піклування над повнолітніми особами"
Відповідно до пп. 1.3, 1.4 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 № 34/166/131/881, органами, які приймають рішення щодо опіки та піклування, є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах, сільських, селищних рад.
потрібно звернутися до суду а потім до управління соціального захисту у вашому регіоні
АБО
оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за такими категоріями осіб, що потребують догляду: за дітьми-інвалідами віком до 18 років; за інвалідами І групи або особами, які досягли 80-річного віку; за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду; та за іншими громадянам похилого віку, інвалідами, дітьми-інвалідами та хворими, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.
Звернутис до ЛКК в потім до до управління соціального захисту
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ • висновКУ лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування ... • копії довідки МСЕК або довідки ЛКК про те, що престарілий ІНВАЛІД , потребує стороннього догляду.
МОЖЕ БУТИ відстрочка вд армії та допомога по догляду 860 грн 20 коп

----------------------------------------------------------------------
Піклування встановлюється над фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена (ч. 1 ст. 59 Цивільного кодексу України). Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника

 С уважением,
Константин Гончаренко
------------
Більш детальні консультації є платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання, або Вам доступна можливість внести будь-яку, зручну суму коштів у якості подяки , натиснувши відповідну кнопку під текстом консультації внизу з правого боку – Отблагодарить(Подякувати)

03.04.2024 14:11