Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.


Коментар статті Конституції:

У даній статті визначається загальний склад Верховної Ради України, встановлюється строк її повноважень. Законодавством передбачається, що виборчий процес в Україні здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності і відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування та свободи агітації.

Гарантуючи права громадян на участь в управлінні справами держави. Конституція передбачає про-ведення загальних, рівних і прямих виборів до вищого представницького органу державної влади (див. коментар до р. III).

Депутатом може бути лише повністю дієздатна особа, яка є громадянином України і володіє актив-ним виборчим правом. Для депутатів встановлюється ценз безперервного проживання на території України не менше 5 років на момент обрання. Цим передбачається наявність більш глибокого розуміння та усвідомлення депутатом економічних, політичних, соціальних проблем державного та суспільного розвитку України і відповідно до цього більш компетентного виконання своїх обов'язків.

Встановлення вікового цензу для депутатів (не менше 21 року) викликане необхідністю набуття пев-ного життєвого досвіду, що потрібен при вирішенні складних державних питань під час роботи у вищому представницькому органі держави.

Не погашена і не знята у встановленому законом порядку судимість за скоєння умисного злочину є перешкодою для обрання народним депутатом. Під умисним злочином розуміють таке правопорушення, суб'єкт якого усвідомлював суспільно небезпечний характер діяння (дії чи бездіяльності), передбачав його суспільно небезпечні наслідки і бажав або свідомо допускав їх настання.

Підстави, строки та порядок погашення і зняття судимості визначаються Кримінальним кодексом Ук-раїни.

Повноваження народних депутатів України визначаються в наступних статтях цього розділу Кон-ституції і деталізуються у Законі "Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 р. Але у зв'язку з прийняттям Конституції останній слід переглянути на предмет його відповідності Конституції.


Получите за 15 минут консультацию юриста!