Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України.

Поданий звіт має бути оприлюднений.


Коментар статті Конституції:

Важливою стадією бюджетного процесу є складання і затвердження звіту про виконання бюджету. Всі бюджетні установи і організації, органи місцевого самоврядування намагаються використати виділені їм бюджетні кошти до 1 січня. На практиці цей термін початку нового бюджетного року не завжди дотри-мується, зважаючи на складну економічну ситуацію, значний спад виробництва, що утруднює підрахунок можливих джерел доходів. В інших країнах бюджетний рік не завжди починається з І січня календарного року, а визначається частіше традицією. І

Відповідно до чинного законодавства звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік подається Кабінетом України у письмовому вигляді. У парламентських комітетах вивчаються всі позиції поданого звіту, що дає можливість Верховній Раді оцінити організаційно руху коштів у країні. Верховна Рада, виходячи з макроекономічної ситуації, доручає зробити компетентну експертизу поданого звіту комітету з питань бюджету, який складає відповідну аналітичну записку. На найближчому засіданні, але не раніш як через 10 ДН. Верховна Рада заслуховує доповідь Кабінету про виконання Державного бюджету. На всі можливі запитання і доповідач повинен дати мотивовані відповіді. Але і обговорення по доповіді не проводиться, що є певною специфікою цієї стадії бюджетного процесу.

Протягом двох тижнів після заслуханої в парламенті доповіді уряду комітети мають розглянути по-даний урядом звіт про виконання Державного бюджету і дати відповідні висновки.

Звіт про виконання Державного бюджету має розглядатися на засіданні Верховної Ради не пізніше травня. Висновки комітетів Верховної Ради, зокрема з питань бюджету, фінансів і банківської діяльності, мають істотне значення для затвердження звіту або його відхилення. Конституційне закріплення у структурі Верховної Ради Рахункової палати (див. і коментар до наступної статті), яка від її імені має контролювати бюджетний план держави і подавати і свої пропозиції на розгляд Верховної Ради, суттєво посилює її контрольні функції, а в перспективі має давати депутатському корпусу повну інформацію про витрачання бюджетних коштів за цільовим призначенням що сприятиме встановленню належного бюджетного порядку стосовно захищеності дефіциту Державного бюджету.

За підсумками обговорення висновків комітетів народні депутати України приймають постанову про виконання Державного бюджету.

Верховна Рада може за наявності допущених порушень і не затвердити звіт про виконання бюджету, а розглянути питання про відповідальність державних органів і посадових осіб виконавчої влади або вирішити інші питання, пов'язані з порушеннями закону про Державний бюджет, якщо такі порушення виявлені і стали відомими народним депутатам України.

Таким чином, відповідно до Конституції України затвердження звіту про виконання Державного бюджету є актом великої юридичної ваги. По суті воно є схваленням дій органів виконавчої влади, які виконували правові приписи Верховної Ради України, що містилися в законі про Державний бюджет.

За прямою вказівкою цієї статті постанова щодо затвердження звіту про виконання бюджету, як і сам звіт, мають бути оприлюднені, тобто доведені до загального відома.


Получите за 15 минут консультацию юриста!