Sidebar

Завтра суд по ДТП. С момента ДТП прошло 17 дней. Хочу в суде попросить перенести заседание, чтобы прошел срок давности по админ.правонарушениям в 30 дней. Каким образом это можно сделать, что говорить, какими статьями оперировать?

05.03.2019 09:29
Павел, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Sergeev Artyom
Харьков

Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

4) необхідність витребування нових доказів, у випадку, коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження;

5) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення.

05.03.2019 13:44
Павел
Киев

А если сказать, что не успел заключить договор с адвокатом, и таким образом не могу реализовать свое право на защиту?

05.03.2019 16:57
Sergeev Artyom
Харьков

Одного желания мало, и очень маловероятно что суд пропустит срок

05.03.2019 13:46
Sergeev Artyom
Харьков

Стаття 45. Неприпустимість зловживання процесуальними правами

1. Учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

05.03.2019 17:33
Sergeev Artyom
Харьков

Неналежне складення протоколів стає підставою затягування розгляду справи та спливу строку притягнення до адміністративної відповідальності, про що свідчать судова практика.
Это как вариант - искать нарушения в составлении протокола, или ходатайствовать о проведении дополнительных исследованиях.
Срок привлечения - 3 месяца.

05.03.2019 17:35
Павел
Киев

Спасибо

05.03.2019 17:49

Вопросы из такой же категории

Смена фамилии имени и отчества
Могу ли я выражать мысли на парах на русском языке, если мне на нем легче? Или я обязан говорить на государственном языке?
Я хочу отказаться от выплат алиментов от бывшего мужа