Sidebar

Мы в разводе у сына фамилия мужа,сейчас я выхожу замуж и хочу дать сыну нашу фамилию через органы опеки это возможно сделать?сыну 5ть лет он отца своего не знает,в алиментах суд отказал,муж бывший в Крыму а мы в Харькове

05.09.2019 17:03
Валерия, Харьков

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня, Валерія!
Зміна прізвища дитини її батьками передбачена статтею 148 Сімейного кодексу України

Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками

1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.

2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.

3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

06.09.2019 09:40

Вопросы из такой же категории

Имеет ли право папа забрать документы со школы без моего согласия?
Я в разводе с 2012 года. Сыну 15 лет. При подаче им документов в колледж выяснилось, что группа крови и резус не могут быть, как у моего ребенка. Подача в частную лабораторию ДНК это подтвердила.
Зміна прізвища при реєстрації шлюбу