Sidebar

Добрий день!
Після покупки Iphone в компанії цитрус, через 4 місяці виявився брак, так звана "зелена полоса смерті",
при виникненні якої Apple взагалі проводять безкоштовну заміну телефону, приніс по гарантії, передзвонили через кілька днів і сказали, що телефон по перше не підлягає безкоштовному ремонту, а по друге взагалі зняли його з гарантії, по причинв того, що на корпусі є царапини. (Їх декілька дійсно є, так як носив в чохлі з відкритим низом, було навіть мінімальне падіння в чохлі, з висоти 30 см, відколи і з'явились царапини. Ця ж полоса на екрані з'явилась просто під час розблокування телефону. Порадьте, що можливо вдіяти в такій ситуації?

21.07.2020 06:33
Сергій, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Здравствуйте!
Очевидное нарушение Закона Украины О защите прав потребителей со стороны этого магазина.
Они обязаны принять товар и провести экспертизу, если имеются подозрения относительно причины возникновения неисправности. Они вам официальный ответ предоставили? Или только звонок по телефону?

Рекомендую подготовить претензию на магазин с требованием произвести ремонт, в противном случае обратиться в суд за защитой своего права.

21.07.2020 10:17
Сергій
Киев

Цитую: "наш інженер в ході діагностики виявив подряпини і сколи на корпусі, які могли спричинити дану проблему".
Як я зрозумів вони могли навіть і не розбирати телефон, щоб перевірити чи є механічні пошкодження всередині пристрою.
Перед тим як забирати телефон я вирішив проконсультуватись, щоб розуміти які документи від них вимагати і з чим приходити.

Претензію писати спочатку на їх юр. відділ?

21.07.2020 10:26

Перш за все, вони повинні видати акт обстеження, інакше це будуть голослівні твердження.

Далі вже необхідно складати претензію і відсилати або рекомендованим листом з повідомленням і описом вкладень, або під їх розпис на другому екземплярі.
У претензії вказати, що Ви вимагаєте провести незалежною експертизу.

Так, відповідно ч 4 ст 17 Закону України Про захист прав споживачів:

У разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.
Якщо вони відмовляють в проведенні експертизи - можна вже одразу подавати позов до суду і там ініціювати проведення експертези.


21.07.2020 19:50

Гарантийный ремонт
С требованием о бесплатном устранении недостатков, то есть о выполнении гарантийного ремонта, потребитель в соответствии со ст. 8 Закона вправе обратиться по своему выбору к продавцу, у которого был приобретен товар, производителю или предприятию, удовлетворяющему эти требования по месту нахождения потребителя (далее – исполнитель). Если потребитель решил обратиться в сервисный центр, то следует обращаться в те из них, которые указаны производителем в эксплуатационных документах или сообщенные потребителю при покупке товара. Требование желательно излагать в письменной форме, например, в виде претензии, приложив к ней копии чека и технического паспорта или заменяющего его документа, с отметкой о дате продажи. Претензия составляется в произвольной форме в двух экземплярах, один из которых передается исполнителю, а другой, с отметкой о ее получении и датой, остается у потребителя. Если претензию откажутся принять, ее следует отправить по почте заказным письмом, желательно с уведомлением о вручении, в таком случае потребитель будет знать, кто и когда получил его претензию.

Согласно ст. 8 Закона, за каждый день задержки устранения недостатков сверх установленного срока (14 дней) потребителю выплачивается неустойка в размере 1% от стоимости товара

В соответствии со ст. 8 Закона исполнитель должен устранить недостатки товара в течение 14 дней с даты предъявления требования потребителем. Указанный срок может быть увеличен лишь при согласии сторон. Поэтому, если в квитанции о приеме товара в ремонт указан срок ремонта 28 дней, потребитель вправе не подписывать ее и требовать устранения недостатков в срок, не превышающий 14 дней. Обращаем внимание потребителей на то, что Законом установлена ответственность исполнителя за несвоевременное устранение недостатков. Так, согласно ст. 8 Закона, за каждый день задержки устранения недостатков сверх установленного срока (14 дней) потребителю выплачивается неустойка в размере 1% стоимости товара.
Условия выполнения работ по гарантийному ремонту определены Порядком гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров (далее -Порядок), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2002 г. № 506 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением от 10 августа 2004 г. № 1022. Потребитель вправе потребовать, чтобы исполнитель ознакомил его с Порядком.
Как правило, неприятности, с которыми сталкиваются потребители при устранении недостатков товара, возникают в связи с нарушением исполнителями процедуры приема товара на гарантийный ремонт. А она четко прописана в п. 30 названного Порядка и сводится к следующему: принимая товар для проведения гарантийного ремонта, исполнитель в присутствии потребителя проверяет потребительские свойства товара, его комплектность, внешний вид, заводской номер, дату изготовления, наличие пломб изготовителя (если они должны быть), гарантийных талонов и устанавливает наличие заявленного потребителем недостатка. Приняв товар на гарантийный ремонт, исполнитель обязан выдать потребителю квитанцию № 7 – гарант. Этот документ должен содержать сведения об организации-исполнителе, наименование и описание товара – марка, модель, заводской номер, внешний вид (наличие или отсутствие царапин, повреждений), цену, дату изготовления, перечень недостатков, дату принятия товара в ремонт, срок выполнения ремонта, дату выдачи товара из ремонта, сведения о выдаче товара из обменного фонда. Один экземпляр квитанции исполнитель передает потребителю. После выполнения гарантийного ремонта исполнитель вносит отметку о продолжении гарантийного срока эксплуатации, скрепляя ее печатью. При выдаче отремонтированного товара исполнитель должен продемонстрировать потребителю его работу. Товар должен быть опломбирован (если это предусмотрено эксплуатационными документами), после чего передается потребителю. Потребитель возвращает исполнителю квитанцию о приеме товара на гарантийный ремонт и выданный из обменного фонда товар. Если потребитель не явился за получением товара в 5-дневный срок, указанный в квитанции, исполнитель обязан сообщить ему об этом письменно.


При письменном обращении потребителя экспертиза проводится за счет продавца (это ст. 17 Закона). Но если экспертиза установит, что недостатки возникли по вине потребителя вследствие нарушения им правил пользования изделием, тогда должен платить потребитель.
Но что делать, если мы не доверяем выводам сервисного центра? Если считаем, что он с магазином заодно? Впишут все, что угодно, чтобы переложить ответственность на покупателя и не менять бракованный товар? Узнать, что на самом деле с техникой можно только с помощью независимой экспертизы. Кто и когда ее должен проводить? Если вы уверены, что точно ничего не сотворили с техникой, есть смысл идти до конца. Экспертизу можно заказать у любого эксперта, который на такой вид экспертиз получил лицензию. Это может быть и самостоятельный эксперт, или эксперт при торгово-промышленной палате. Если продавец-магазин на отрез отказался компенсировать поломку, а вы точно решили идти до конца, без суда не обойтись. В таком случае можно и лучше делать экспертизу в процессе судебного разбирательства, чтобы эксперт был назначен постановлением суда.
Требуйте официальное заключение сервисного центра. Ребята, обратившиеся к нам с историей про телефон, проживший день, рассказали еще один интересный момент. Им отказали в гарантийном обслуживании, но нормального технического заключения не выдали. Семейная пара получила только “справку о ремонте”, в которой значится, что она “не является финансовым документом и техническим заключением”. И на основании вот такой сомнительной бумажки крупная сеть магазинов отказалась менять и ремонтировать недешевый телефон, купленный у них день назад. Но может ли такая справка быть документом, на основании которого магазин отказывает вам в гарантийном ремонте? Нет. Она не несет в себе доказательную базу. Но продавцы, ссылаясь на такие вот справки, часто отказывают (как-то им же надо выкручиваться). Они на самом деле являются прикрытием для недобропорядочных продавцов (магазинов), часто для продажи изначально бракованных товаров. Поэтому нужно стараться максимально внимательно проверять технику до покупки. И требовать адекватное заключение понадобится в суде.

https://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ008617 - ознакомьтесь так же 

25.07.2020 17:59

Вопросы из такой же категории

Сломанный товар при вскрытии дома.
Возврат по предоплате
Не возвращают деньги при отказе от услуги