300 грн.

Вопрос решен

Встановлений діагноз:
НДЦ по кардіальному типу , стійка різко виражена , АВ блокада I ст., синусова аритмія, часта екстрасистолічна аритмія, пролапс обох стулок МК-II ст. з недостатністю на МК I, додаткова хорда лівого шлуночка.
Чи підлягає громадянин призову на строкову військову службу ? Яка організація надає висновок щодо придатності (непридатності) строкової військової служби?

28.08.2020 09:00
Остапенко Олег, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Добрий день!


28.08.2020 09:00 Остапенко Олег написал(а)
НДЦ по кардіальному типу , стійка різко виражена , АВ блокада I ст., синусова аритмія, часта екстрасистолічна аритмія, пролапс обох стулок МК-II ст. з недостатністю на МК I, додаткова хорда лівого шлуночка.
Непридатний


28.08.2020 09:00 Остапенко Олег написал(а)
Яка організація надає висновок щодо придатності (непридатності) строкової військової служби?
Медична комісія військомату дає висновок, що затвержується наказом. Необхідно надати усі документи по висновкам лікарів, та з приводу лікування хвороби. Якщо стоїть на обліку у кардіодиспансері - також витяг на довідки.

Військомат може надати відстрочку, що потребуватиме щорічного обстеження. Треба наполягати на визнанні непридатним до служби.

28.08.2020 12:13
Остапенко Олег
Киев

Протяго майже року відбулося 7 засідань Черкаського адміністративного суду. Ні районний, ні обласний комісаріат не бажають визнавати непридатним до служби. Постійно суд переноситься. Комісаріатам і суду надані всі відповідні обстеження і висновки обласного кардіоцентру. Київська ЦВЛК зобовязувала двічі Черкаський комісаріат послати призовника на обстеження в Центральний Київський госпіталь, але цього не зроблено. Для прийняття судом рішення необхідний експертний висновок, в якому вказується про непридатність до служби. Яка організація може надати такий висновок?

28.08.2020 13:02

28.08.2020 13:02 Остапенко Олег написал(а)
Яка організація може надати такий висновок?
Можна у суді поставити це питання - заявити клопотання, щоб за ухвалою суду пройти обстеження, за висновками якого може бути прийняте рішення судом.28.08.2020 14:19
Sergeev Artyom
Харьков

28.08.2020 09:00 Остапенко Олег написал(а)
Чи підлягає громадянин призову на строкову військову службу ?
Звільнення за станом здоров’я здійснюється на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час. 


1.1. Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних, установлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

1.2. Військово-лікарська експертиза - це:

медичний огляд допризовників, призовників; військовослужбовців та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби); військовозобов'язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, резервістів (кандидатів у резервісти); громадян, які приймаються на військову службу за контрактом; кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства оборони України (далі - ВВНЗ), учнів військових ліцеїв; колишніх військовослужбовців; працівників Збройних Сил України, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), компонентами ракетного палива (далі - КРП), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I-II груп патогенності; працівників допоміжного флоту Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - ВМС Збройних Сил України);

визначення ступеня придатності до військової служби, навчання у ВВНЗ, роботи за фахом;

установлення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів.


28.08.2020 09:00 Остапенко Олег написал(а) Яка організація надає висновок щодо придатності (непридатності) строкової військової служби?
2.1. Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).

II. Медичний огляд

1. Загальні положення

1.1. Медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмового висновку (постанови). Під придатністю до військової служби у цьому Положенні розуміється такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення придатності:

до військової служби допризовників, призовників, військовозобов'язаних, резервістів (кандидатів у резервісти);

1.2. Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (далі - Розклад хвороб) (додаток 1), пояснень щодо застосування статей Розкладу хвороб (додаток 2) та таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (далі - ТДВ) (додаток 3). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text

28.08.2020 14:32

Вопросы из такой же категории

Матеріальна допомога дружині військовослужбовця у зв'язку зі звільненням
Уволили с контракта
Меня обвиняют о самоволнем лишении росположения