250 грн.

Вопрос решен

Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Хотела бы знать ньюансы о продаже земельного пая сельхозназначения. На данный момент мой пай находится в аренде у сельхозпредприятия. Договор заканчивается в 2036 году. Могу ли я расторгнуть договор и продать свой пай? Как правильно это сделать? Благодарю

03.06.2021 13:30
Ирина, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Здравствуйте, Ирина.
Все зависит от условий договора аренды, Вы можете продать пай только после 1 июля, когда будет возможность продавать земли с/х назначения.
При этом аренда земли при смене собственника не прекращается.
Что касается условий расторжения договора и возврата земельного участка - все зависит от оснований для расторжения, которые предусмотрены договором аренды.

03.06.2021 23:52
Sergeev Artyom
Харьков

Здравствуйте.

03.06.2021 13:30 Ирина написал(а)
Могу ли я расторгнуть договор и продать свой пай?
Продать можно и без расторжения договора.
Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 3 статті 31 ЗУ «Про оренду землі» визначено, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін.

У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.


Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі:

1) Невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі»

своєчасного внесення орендної плати;
передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;
при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;
та ін.

2) Невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору;

невиплата орендної плати;

використання землі не за цільовим призначенням;

передача в суборенду без дозволу орендодавця (якщо такий вимагається) тощо.

3) Випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;

Такий спосіб розірвання договору оренди реалізується шляхом подання відповідного позову до суду із аргументацією підстав для визначення договору оренди недійсним.

Розірвання договору оренди земельної ділянки у односторонньому порядку
Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Таким чином, законодавець допускає розірвання договору в односторонньому порядку в разі, якщо це передбачено умовами договору.

04.06.2021 12:14

Вопросы из такой же категории

Как переоформить пай?
Передача прав собственности между родственниками
Как переоформить участок