Sidebar

Перечислили предоплату турагенству,в связи с военными действиями,тур отменяется,просим вернуть предопату,получаем в ответ это:Предоплата сделана туроператору за проживание. Так как в РФ все спокойно и гостиница нам не отказывает в приеме, а аннуляция происходит по нашей инициативе, то применяются стандартные штрафные санкции. Мы можем запросить об их минимизации,чем и занимаемся.Вопрос:Законно ли это и что отвечать?

01.03.2022 10:50
Polina Coldatenko, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!
По Вашому питанню повідомляю:

 Згідно статті 10 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.
Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.
У разі виявлення недоліків вже у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:
• безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;
• відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
• безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;
• відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;
• реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.
За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Ця вимога може бути пред'явлена споживачем протягом строків, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків - протягом десяти років.
Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.
Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).
Алгоритм дій у випадку порушення прав споживача
У разі порушення своїх прав, споживач має право спробувати вирішити спір у досудовому порядку, звернувшись до територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) (Головних управліннь Держпродспоживслужби в областях, в місті Києві; районних управлінь Головних управліннь Держпродспоживслужби в областях, в місті Києві).Також споживач може підготувати позовну заяву та вирішити спір у суді.
Досудове врегулювання
Головні управління Держпродспоживслужби розглядають скарги, заяви i пропозиції громадян з питань захисту прав споживачів i вживають необхідних заходів для їхнього розв'язання; консультують споживачів з питань законодавства про захист прав споживачів.
Звернення до Держпродспоживслужби розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян». Аби звернення було розглянуто, воно повинно відповідати таким вимогам:
• повинно бути адресованим (чи органу державної влади, чи посадовій особі);
• у зверненні має бути зазначено Ваше прізвище, ім ' я, по-батькові, місце проживання , викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
• повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так i групою осіб (колективне). На рівні районів і міст обласного значення звернення щодо захисту прав споживачів також приймають відділи по захисту прав споживачів у місцевих державних адмістраціях, виконавчих органах місцевих рад.

 Судове врегулювання спору:

По-перше: негайно після виявлення факту порушення своїх прав, споживачу необхідно звернутися до продавця із письмовою заявою-претензією з вимогою щодо відновлення порушеного права. Претензія складається в двох примірниках в довільній формі і адресується продавцю (керівнику юридичної особи, фізичній особі-підприємцю).
Важливо отримати на другому примірнику претензії відмітку про її отримання продавцем (із зазначенням дати, прізвища і посади особи, яка прийняла претензію, її підписом, печаткою юридичної особи, фізичної особи-підприємця). У випадку ухилення продавця від прийняття або реєстрації претензії слід направити її засобами поштового зв’язку на юридичну адресу продавця з описом вкладеної кореспонденції та повідомленням про вручення.
Якщо претензія не була прийнята та/або розглянута або на неї не була надана відповідь або відповідь виявилася негативною, необґрунтованою та незаконною, а проведені переговори з продавцем/виробником товару (виконавчцем робіт, послуг) не призвели до задоволення ваших законних вимог, споживач має право оскаржити такі дії до Держпродспоживслужби .
По-друге: у випадку якщо звернення з вимогами про поновлення порушеного права до продавця/виробника (виконавця робіт, послуг) або скарги до Держпродспоживслужби не дали бажаного результату, споживач має право звернутися до суду.
Позов про захист прав споживачів подається до суду: за місцем проживання споживача, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору - на вибір позивача.
Згідно статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.
Позовна заява має відповідати загальним вимогам щодо форми i змісту позовної заяви, зокрема, містити відомості: про те, яке право споживача порушено; коли i в чому це виявилось; про способи захисту, які належить вжити суду; про розмір сум, щодо яких заявлено вимоги, з відповідними розрахунками i обґрунтуваннями; про докази, що підтверджують позов. До заяви повинні бути додані необхідні документи - залежно від заявлених вимог (наприклад, договір, квитанція-замовлення, чек, транспортна чи інша накладна...).
Відшкодування шкоди, завданої споживачу
Відповідно до статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону.
Моральна шкода, згідно із положеннями статті 23 Цивільного кодексу України полягає у:
• - фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
• - душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
• - душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
• - приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної особи.
Згідно зі статтею 1167 Цивільного кодексу України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених законом.
Вимогу про відшкодування моральної шкоди може бути заявлено як під час підготовки претензії так і в позовній заяві у разі звернення до суду.
направте письмову претензію з усіма вимогами рекомендованим листом укрпоштою на адресу компанії збережіть чек з пошти та через 30-ть днів подавайте пакет документів до суду на стягнення збитків.--------
Щодо ситуації , яка склалася між країнами:

Верховна рада 24 лютого на позачерговому засіданні  погодила Указ Президента України№ 64/2022 та запровадила воєнний стан через вторгнення Росії в Україну.
період дії воєнного стану можуть оголосити загальну або часткову мобілізацію, написано в законі. Строки та обсяги визначає президент України. Але мобілізацію можуть і не оголошувати. Також військкомати можуть викликати на збори військовозобов’язаних. Чи буде обмежений виїзд за кордон для резервістів, також вирішує влада.
Заборонити чи обмежити виїзд з території, на якій оголошено воєнний стан, чи взагалі з країни можуть не тільки для військовозобов’язаних, а й для всіх громадян. Рішення грунтується на указі президента, а приймає його, згідно з постановою Кабміну, військове командування разом з військовими адміністраціями.

Наразі в Україні воєнний стан Судові органи призупинили розгляд цивільних справ громадян , також розірвано дипломатичні відносини з РФ , як наслідок відкритої агресії проти України з боку РФ.

залишаються лише термінові зв язки консульських робітників. 

Наразі рекомендую зберегти всі документи про бронювання готелю та понесені збитки , аби потім стягнути їх у порядку міжнародного процесу, наразі все , що можливо - це направити керівництву готелю претензію рекомендованим листом з врученням та повідомленням на добровільне врегулювання спору та зберегти копії всіх документів для суду у майбутньому.

Воєнний стан , який спричинений незалежними від Вас обставинами є форс-мажорною обставиною та кошти мають бути відшкодовані , порядок відшкодування має бути прописано у агентському договорі.

Якщо РФ  не визнає це проблемою то тільки через суд стягувати. всі відповіді писсьмові збережіть як доказ для суду.


 З повагою,
Костянтин Гончаренко


02.03.2022 15:20

Доброго дня!
По Вашому питанню повідомляю наступне:

Додатково  як можливий варіант:( ТІЛЬКИ ПИСЬМОВО БУДЬ-ЯКОЮ ДОСТУПНОЮ ПОШТОЮ)


Вам слід письмово звернутися до туроператора із заявою –вимогою про розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин (виникнення епідемічної ситуації внаслідок поширення територією України та країнами світу коронавірусу та скасування авіаперевезень).У разі, якщо туроператор відмовиться розірвати договір в повернути кошти потрібно буде звернутися до нього з вимогою про досудове врегулювання спору. (Додаєте , докази про сплату коштів,виписку з банку,докази про неможливість здійснити подорож у зв язку зі станом здоров я та пандемією).
Надсилаєте документи рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Якщо за 30-ть днів відповідь письмово не надійде,звертаєтесь до суду з позовом про стягнення коштів та понесених збитків( додавши : договір, копію вимоги та документів ,що додані до неіі ,квитанцію з пошти про відправку листа ,всі відповіді турагента- переписки з пошти чи вайбера перенести на папір та завірити нотаріально ,аби вони мали статус доказів по справі.
Агентські відносини (між туроператором та турагентом) регулюються главою 31 ГК України, відповідно до статті 297 ГК якого за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов`язується надати послуги другій стороні (суб`єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб`єкта і за його рахунок. Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов`язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.
Згідно з ч.1, п.2 ч.2, ч.4 ст.23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов`язана з розміром цього відшкодування.
Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).
За змістом статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; відшкодування збитків та моральної шкоди.
Згідно зі статтею 653 ЦК України, якщо договір змінений або розірваний у зв`язку з істотним порушенням умов договору однією зі сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.
Статтею 901 ЦК України визначено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.
Згідно зі статтею 902 ЦК України виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, установлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору.
Згідно ч.1 ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
Ви маєте право на повне відшкодування витрачених коштів на бронювання житла  у зв язку з форс-мажорними обставинами.

Всі ускладнення я описав вище У КОНСУЛЬТАЦІЯХ. 

З повагою,
Костянтин Гончаренко


02.03.2022 15:28

Вопросы из такой же категории

Керуюча компанія відмовляється застосовувати звичайний тариф (до 20 числа) і застосовує тариф (після 20 числа)