Здравствуйте! 21.02.2022 поехали с семьёй отдыхать в Львовскую область и в связи с началом войны остались тут. Муж стал на учёт в военкомат и его мобилизовали на учения. Сейчас хотим вернуться по месту проживания в Киев (прописка у меня и мужа Киевская область),так как у нас в Киеве бизнес (ФОП). Но с переводом очень проблематично,есть ли какие либо варианты, подскажите пожалуйста.

22.05.2022 12:11
Кристина, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристовДоброго дня!

переведення можна здійснити наприклад у іншу частину ЗСУ , або у інший рід військ , перевід в інший орган не суміжний з ЗСУ неможливо.

1. Переведення військовослужбовців (в тому числі офіцерів) з однієї частини до іншої не відноситься до завдань/повноважень військових комісаріатів.
2. Для переведення в іншу частину потрібно мати відношення/подання з тієї частини куди бажано перевестись  та писати рапорт своїм командирам безпосередньо, де треба мати якісь вагомі причини.( додати копії доказів причин до рапорту)
Більш детальну інформацію можна знайти в Положенні про проходження військової служби громадянами України, розділи “Призначення на посади”, “Переміщення військовослужбовців”, а також Інструкцію про його виконання (наказ МОУ №170-2009р.)
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про проходження громадянами України
військової служби у Збройних Силах України
Види посад та вимоги при призначенні на посаду
82. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:
1) на вищі посади – у порядку просування по службі;
2) на рівнозначні посади:
у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів;
у разі проведення заміни у місцевостях з особливими
природними, географічними, геологічними, кліматичними,
екологічними умовами (далі – місцевості з установленим строком
військової служби);
для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в
органах військового управління різного рівня або для більш
доцільного використання за фахом чи досвідом роботи – за рішенням
відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку,
визначеному Міністерством оборони України, зокрема на особисте
прохання військовослужбовця;
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії;
за сімейними обставинами – на особисте прохання;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і
моральних якостей – на підставі висновку атестації;
у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах
прямої організаційної та правової залежності; { Підпункт 2 пункту
82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 613/2012
( 613/2012 ) від 26.10.2012 }
3) на нижчі посади:
у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів у разі неможливості призначення на
рівнозначну посаду;
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії;
з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей – на
підставі висновку атестації;
за віком або сімейними обставинами – на особисте прохання;

З повагою,
Костянтин Гончаренко
------------
Подальші консультації є мінімально платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання 

22.05.2022 16:52

Вопросы из такой же категории

Мобилизация утеря мобилизационное предписание
Комисоваться из армии
Вручили повестку, на которой не написана цель