250 грн.

Вопрос решен

Мой знакомый работает в исправительной колонии. Устроился туда до начала войны, но не успел сняться с учёта в военкомате. Сейчас ему приходят повестки. Возможно ли сняться сейчас с учёта и не заберут ли его воевать ?

20.12.2022 19:05
Оля, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня! 

Шановний замовник, на Ваші питання, повідомляю наступне:

 1. Не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання Ви повинні знятися із військового обліку (пункт 3 статті 37 Закону України)
Необхідні документи – військовий квиток та заява з проханням зняти з обліку у зв’язку із вибуттям в іншу місцевість України,
або за кордон на строк більше трьох місяців ( пункт 2 частини 5 статті 37 Закону України)
2. Ні, не потрібно міняти військовий квиток старого зразка (пункт 3 Указу Президента .України № 582/2016)
3. Вимагати при виписці (знятті з реєстрації), зняття з військового обліку права не мають, але можуть
Підстави (виписки із діючого законодавства України додаються
Закон України »Про військовий обов’язок і військову службу», з останніми змінами та доповненнями від 03.10.2019
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України:
2) на військовий облік військовозобов'язаних:
військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.
{Пункт 2 частини першої статті 37 доповнено абзацом згідно із Законом
№ 1634-VII від 12.08.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 116-VIII від 15.01.2015}
3. Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

5. Зняттю з військового обліку призовників та військовозобов'язаних у військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України:
{Абзац перший частини п'ятої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2926-VI від 13.01.2011,
№ 161-IX від 03.10.2019}
2) з військового обліку військовозобов'язаних:
які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку
1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.
2. Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані:
{Абзац перший частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1276-VI від 16.04.2009}
здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування;
{Абзац другий частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1276-VI від 16.04.2009,
№ 5088-VI від 05.07.2012; в редакції Закону
№ 1275-VII від 20.05.2014}
надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян із числа призовників і військовозобов'язаних, які порушують ці правила;
надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.
{Частину другу статті 38 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом
№ 901-VIII від 23.12.2015}
3. Органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.
4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або військовозобов'язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.
5. Органи досудового розслідування зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про призовників, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суди - про призовників, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили.
{Частина п'ята статті 38 в редакції Закону
№ 4652-VI від 13.04.2012}
6. Посвідчення про приписку призовників, військові квитки військовозобов'язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, надсилаються судами до відповідних районних (міських) військових комісаріатів.
7. Медико-соціальні експертні комісії зобов’язані в семиденний строк повідомити відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано особами з інвалідністю (про військовозобов’язаних Служби безпеки України - Центральне управління або регіональний орган Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України - Службу зовнішньої розвідки України).
{Частина сьома статті 38 в редакції Закону
№ 161-IX від 03.10.2019}
8. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у триденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
9. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і військовозобов'язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.
10. Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», з останніми змінами та доповненнями від 23.03.2017 року
Згідно ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» кожен громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані зареєструвати своє місце проживання. З моменту прийняття Постанови Кабміну №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» в Україні діють нові правила прописки і виписки.
З 4 квітня 2016 року повноваження з реєстрації (прописки) та зняття з реєстрації місця проживання (виписки) перейшли до органів місцевого самоврядування і Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Раніше цим займалася Державна міграційна служба України. Перелік відповідних органів реєстрації наведено на сайті ДМС. У сільській місцевості функції з оформлення прописки і виписки виконують виконавчі органи сільських або селищних рад. У разі, якщо такі органи не створені, обов’язок по реєстрації громадян покладено на сільського голову.
Постанова Кабінета Міністрів України вд 2 березня 2016 р. № 207
Правила реєстрації місця проживання.
Зняття з реєстрації місця проживання
26. Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:
заяви особи або її представника за формою згідно з
додатком 11;
Разом із заявою особа подає:
військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
Реєстрація місця проживання
18. Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

Указ Президента України України № 582 / 2016
Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу
3. Установити, що військові квитки, виготовлені (видані) до набрання чинності цим Указом, вважаються дійсними на всій території України та не підлягають обміну на військові квитки нового зразка.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вам необхідно подати офіційно письмову заяву Начальнику ТЦК СП за місцем тимчасового перебування ,для зняття з обліку В ЗВ"ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, ВИ МАЄ ПРАВО ЗВЕРНУТИСЯ З ОФІЦЙІНОЮ ЗАЯВОЮ (МОЖЛИВО У РАЗІ НАЯВНОСТІ ЗАПОВНИТИ НА МІСЦІ БЛАНК ТАКОЇ ЗАЯВИ) ДО ТЦКСП (ВІЙСЬККОМАТУ) І, ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗНЯТТЯ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ТАК ЯК ЦЕ МОЖЛИВО ЛИШЕ З ДОЗВОЛУ ЦКСП (ВІЙСЬККОМАТУ) У М. перебування "...У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки..." (ч.4 ст.37 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про військовий обов'язок і військову службу").
Знятися з тимчасового місця і стати за місцем реєстрації
Куди скаржитися на порушення прав під час мобілізації
Створено та працює «гаряча лінія» Міністерства оборони – 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. Якщо ви помітили порушення під час мобілізації, то можна звертатися до правоохоронних органів.
Буде штраф ст.210 Купап - 510 -810 , до 1700 грн , якщо повістки не вручено можна не приходити протокол без вас не складуть. (за порушення правил обліку.)

зразок заяви:

Військовому комісару Шевченківського РВК м. Львова
(адресу треба додати).
Від Сірка Романа (по батькові )
м. Львів, Шевченка 363, кв. 74
Тел. 0672380410
СКАРГА
17.04.2019 я звернувся до Шевченківського РВК м. Львова для зняття мене з військового обліку у зв’язку з необхідністю зняття з реєстрації місця проживання. Однак __________________________________________ мені було відмовлено в цьому.
Свою відмову __________________ обґрунтував необхідністю заміні тимчасового посвідчення № ___ виписаного на моє ім’я від 00.00. 2002 року, посилаючись на вимоги на наказу Міністерства оборони України № 610 від 21.11.2017.
Дана вимога не має правової підстави, та вважаю, що _______________________________________ перевищив свої повноваження і діє неправомірно з ціллю отримання неправомірної грошової винагороди.
Даний висновок ґрунтується на положенні п. 4 Порядку виготовлення, видачі та знищення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, затвердженого наказом Міністерства оборони України № 610 від 21.11.2017, де передбачений вичерпний перелік підстав заміни тимчасового посвідчення.
«4. Заміні підлягають тимчасові посвідчення:
втрачені чи зіпсовані військовозобов’язаними;
у яких не залишилось місця для внесення інформації.
Виправлення у тимчасовому посвідченні не допускаються.»

Тимчасове посвідчення № ___ виписане на моє ім’я від 00.00. 2002 року в наявності, не зіпсоване та є місце для внесення інформації.

На підставі вищевикладеного вимагаю:
1. Зняти мене з військового обліку.
2. Провести перевірку законності дій ____________________ за фактом відмови у знятті мене з військового обліку 17.04.2019.
3. Надати мені письмову відповідь у встановлений законом термін.

При знятті не мобілізують , а ось при постановці за місцем реєстрації можуть вручити повістку , спочатку на ВЛК і за результатами ВЛК  якщо здоров я дозволяє та не має права на відстрочку можуть вручити повістку на відправку у частину за розподілом начальника тцк сп(воєнкомат)

З повагою,
Костянтин Гончаренко 
--------------------------------------
Швидкі консультації за помірну вартість - рекомендуйте наш портал друзям та знайомим.
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: ПРАВОВА ДОПОМОГА ЮРИСТІВ З ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА JURISTOFF.СOM

21.12.2022 14:57

Вопросы из такой же категории

Мобилизация при болезни
День добрый. 12 лет нет обоняния. Меня с таким диагнозом могут призвать служить?
Снятие с учета и выезд из Украины