Доброго дня .
Хочу написати позовна заяву по договору надала кошти за послуги , послуги не отримала . Хочу повернути гроші , але я їх давала готівкою . Чи приме суд таку позовну заяву?
Виконавець гроші повертати не хоче , і письмово зверталась , а заблокував мене .
Не могу в інтернеті знайти позовна заяву безпідставно надбане майно з відсотками НБУ.
Дякую

19.06.2023 08:56
Олена, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!

спочатку варто направити письмову вимогу на адресу боржника , рекомендованим листом з врученням:

приклад:

Боржник: Іваненко Сергій Васильович,

що проживає за адресою: 40000, м. Суми вул. Замостянська,28

Номер засобу зв’язку: 099-4178990
Заявник: Петренко Сергій Борисович,

що проживає за адресою: 40000, м. Суми вул. Охтирська, 34 кв54

Номер засобу зв’язку: 050-54657767
ВИМОГА
про повернення боргу у сумі 360 684(триста шістдесят тисяч шістсот вісімдесят чотири) грн. 05 коп.
Згідно договору позики від 24.12.2014 року
(за курсом НБУ- 25.50 грн. станом на 01.11.16 року)
24 грудня 2014р. між громадянином України Петренко Сергієм Борисовичем та громадянином України Іваненко Сергієм Васильовичем було укладено письмовий договір позики, у відповідності до якого Петренко Сергій Борисович передав іваненку Сергію Васильовичу грошову позику в розмірі 360 684 (триста шістдесят тисяч шістсот вісімдесят чотири) грн 05 копійок. Дата повернення була зазначена у договорі (розписці), а саме 24 березня 2015 р.
Згідно ст. 11 ЦКУ: Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.
Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Стаття 202 ЦКУ вказує, що: Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.
Згідно ст.ст. 1046 та 1049 ЦКУ: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Грошові кошти були передані Вам 24 грудня 2014 р.
Стаття 526 Цивільного кодексу України визначає, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, а саме до 10 листопада 2016 року.
Згідно вимог ст. 1050 ЦКУ: Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та сплата неустойки (пені).
Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
У разі порушення зобов’язання згідно вимог ст. 625 ЦКУ: Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
На підставі викладеного вище, прошу Вас – Іваненко Сергій Васильович, повернути суму боргу в розмірі 360 684 (триста шістдесят тисяч шістсот вісімдесят чотири) грн. 05 коп в 7 денний строк від дати заявленої вимоги, а саме до 10 листопада 2016 року. У випадку неповернення позики у встановлений строк, я буду змушений звернутися до захисту своїх прав до Зарічного районного суду м. Суми, внаслідок чого з Вас додатково будуть стягнуті 3% річних, інфляційні та пеня за весь час прострочення виконання зобов`язання, витрати пов’язані з розглядом справи у суді, а також послуги на юридичну допомогу.

Додатки до вимоги:

1. Розрахунок суми позики.
2. Копія договору позики.
3. Копія розписки.
4. Виписка про курс валют НБУ станом на 24.03.2015 р.01.11.2016 __________________С.Б. Петренко


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               окремий аркуш 

Розрахунок суми позики (боргу)

На дату повернення позики, а саме 24.03.2015 року сума боргу склала 11 200 грн, за курсом НБУ- 24.82 грн.

277, 984 грн. –штраф за порушення умов договору.
25% від вищевказаної суми, а саме 277,984грн. становить – 69 496 грн.

Всього сума боргу складає – 347 480 грн.

3% річних від суми боргу з урахуванням індексу інфляції становить – 277, 984 х 3= 8 339. 40 коп.(розрахунок за період з 24.03.2015 року по 24.03.2016 року.)

1,75% - 2779,8 х 1,75 = 4864.65 коп.( розрахунок за період 3 25.03.2016 року по 01.11.2016 року)

Всього річних процентів – 13 204 грн. 05 коп.

Загальна сума боргу станом на 01.11.2016 року складає 360 684 грн. 05 коп.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для этого письмо с заявлением необходимо отправлять через УКРПОЧТУ одним из двух видов отправки
- заказное письмо с уведомлением о вручении
-ценное письмо с описью с уведомлением о вручении.
Заказное письмо с уведомлением о вручении стоит 35 грн. Вы получаете на руки сначала квитанцию, по номеру которой можно отследить на сайте трекинга Укрпочты прохождение Вашего письма. Ссыска на сайт https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html
Когда письмо дойдет до получателя и он его получит, он распишется на уведомлении о вручении и это уведомление вернется на Ваш адрес, указанный Вами на письме.
В случае с отправкой ценным письмом с описью (стоимость около 50 грн) у Вас остается доказательство вкладывания в конверт именно данного заявления.
Не является обязательным отправка ценного письма с описью, но отправка с уведомлением о вручении ОБЯЗАТЕЛЬНА.
В дальнейшем квитанция об отправки и распечатка трекинга Укрпочты будет доказательством Вашей отправки.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ці аргументи можна вказати і у позовній заяві з  додатками для боржника та для суду


Додатки:
1.Розрахунок.суми.боргу.
2.Розписка-Відповідача.
3.Квитанція про сплату судового збору (державного мита).
4. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
5. Інші документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява.(договір-позики,вимога-про-поверненняборгу,виписка про курс валют НБУстаном-на24.03.2015р., розписка відповідача про отримання вимоги позивача.)
6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

С уважением,
Константин Гончаренко
------------
Більш детальні консультації є платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання, або Вам доступна можливість внести будь-яку, зручну суму коштів у якості подяки , натиснувши відповідну кнопку під текстом консультації внизу з правого боку – Отблагодарить(Подякувати)19.06.2023 15:52 (Изменён 19.06.2023 15:56)

Доброго дня!

обгрунтування для позову:

згідно із частинами 1 та 2 ст. 1212 ЦК особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави або так зване — безпідставно набуте майно, зобов’язана повернути потерпілому це майно. Також особа зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Дані положення цивільного кодексу застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Виходячи зі змісту зазначеної норми можна виокремити особливості змісту та інших елементів кондикційного зобов’язання. З огляду ст. 1212 ЦК суб’єктами в кондикційному зобов’язанні є, з одного боку, власник майна, який у зобов’язанні має право вимоги та виступає кредитором, а з іншого, — набувач майна, який виступає боржником, але станом на час вирішення по суті кондикційної вимоги може й не володіти майном у натурі, адже ч. 2 ст. 1213 ЦК передбачає обов’язок набувача в разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодувати його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна. Особливістю матеріального об’єкта кондикційного зобов’язання є його універсальність — таким об’єктом може бути будь-яке майно: як індивідуально-визначене, так і визначене родовими ознаками, у тому числі й грошові кошти.Але ст. 1215 ЦК передбачає винятки — не підлягають поверненню безпідставно набуті: заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача; інше майно, якщо це встановлено законом.Протягом останніх років у нашій державі поширилась практика виплати фізичним особам заробітної плати, пенсії, різних видів грошових допомог із залученням банків, що здійснюють відповідні операції за банківським рахунком відповідної особи. Банки, зокрема, зараховують на рахунок кошти, належні особі від роботодавця чи іншого суб’єкта, який фактично нараховує грошові виплати, та забезпечують одержання фізичною особою готівки.Ст. 1212 ЦК України, як підстава для задоволення позову, може застосовуватись лише у тих випадках, коли безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої не може бути усунутим з допомогою інших, спеціальних способів захисту. Зокрема, у разі виникнення спору стосовно набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав договірний характер стосунків між сторонами виключає можливість застосування судом до них положень частини першої ст. 1212 ЦК України, у тому числі зобов’язання повернути майно потерпілому та дані правові висновки з підстав застосування окремих норм права є обов’язковими при розгляді справ в судах.Отже, враховуючи вищевикладене та виходячи з судової практики, можна зробити висновок, що суди неоднозначно застосовують вищевказані норми при розгляді справ, а саме у разі виникнення спору стосовно набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав договірний характер правовідносин виключає можливість застосування судом положень ст. 1212 ЦК, так і виключається можливість повернення майна (коштів), якщо наявні підстави, згідно із ст. 1215 ЦК України

С уважением,
Константин Гончаренко
------------
Більш детальні консультації є платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання, або Вам доступна можливість внести будь-яку, зручну суму коштів у якості подяки , натиснувши відповідну кнопку під текстом консультації внизу з правого боку – Отблагодарить(Подякувати)

19.06.2023 15:54
Олена
Киев

Доброго дня
Дякую , але у мене не грошова позика. Договір на оказание послуг. Було укладено три однакові договори і за кожен договір 5000 грн , пазом 15000 . Від 2020 року. В 2021 надсилала листа з дорученням ,але жодної відповіді не отримала . Гроші давала готівкою , але жодної послуги не отримала . Гроші мені не повертають , а заблокували в месенджерах. Договіри на цей час не розторгнуто.

19.06.2023 16:31

Вам необхідно надіслати покупцеві письмову вимогу з обгрунтуванням необхідності сплатити борг згідно ст 530 ЦК України, на , яку останній має обгрунтовано відповісти у 7 -ми денний термін з дати отримання(згідно штемпеля поштового) . У разі ненадання відповіді та подальше ігнорування сплати боргу Ви залишаєте за собою право подачі позову до суду "про стягнення боргу" у 30 -ти денний термін.
До заяви додається: копія вимоги з відміткою про відправлення, докази про відправлення(квитанція поштова) , розрахунок суми боргу копія паспорту та ИНН(РНОКПП) - всі документи у 2 -х екземплярах.

 Категорія справи - Господарська.Позовна заява про стягнення заборгованості по договорам (зразок)
До Господарського суду Хмельницької області

29000, м. Хмельницькй, вул. Майдан Незалежності 1

Позивач: ТОВ «КуропаткаЛод»

29000, Хмельницька область, Хмельницький район,

м. Хмельницький, вул. Невідома 99

тел.: ******

Відповідач: ТОВ «Невідомі курчата»

29000, Хмельницька область, Хмельницький район,

м. Хмельницький, вул. Тако 1

тел.: ******

Ціна позову: 442 198,15 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення суми заборгованості за договором

24 квітня 2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КуропаткаЛод» (надалі – Постачальник, Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Невідомі курчата» (надалі – Покупець, Відповідач) було укладено договір № 312 поставки товару (надалі – Договір), найменування, загальна кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна якого була визначена сторонами у специфікаціях, що були підписані сторонами в якості додатків №5, №6, №7 до Договору.

Порядок розрахунків між Покупцем та Постачальником передбачений пунктом 4.4. Договору, відповідно до якого, Покупець здійснює оплату за товар у розмірі 50% від вартості заявки протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту поставки товару на територію Покупця.

Пунктами 3.5., 3.7., 3.8 Договору встановлено, що датою поставки є дата отримання Покупцем товару відповідно до накладної, підписаної сторонами. Поставка товару здійснюється автотранспортом Постачальника за власний рахунок.

10.05.2012 року Постачальником було поставлено товару на загальну суму 431 142,00 грн. З них Покупцем досі не оплачено. Отже, у останнього виникла заборгованість в розмірі 431 142,00 грн.

До теперішнього часу зазначена заборгованість не погашена, внаслідок чого Позивач вимушений з вимогою про її стягнення звернутися до Господарського суду Хмельницької області.

Підстави відповідальності.

Статтею 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

Таким чином, підлягає до стягненню з відповідача основна заборгованість у розмірі 431 142,00 грн., за неналежне виконання основного зобов’язання за договором.

Розмір відшкодування.

Окрім суми заборгованості Позивач має право вимагати сплату неустойки. Так, згідно ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Стаття 550 ЦК України зазначає, що право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання.

П. 7.7 Договору передбачено, за прострочення платежу за поставлений товар Покупець сплачує Учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми, за кожен день прострочення.

Розрахунок пені.

Поставка товару на суму 431 142,00 грн., отримання її Відповідачем, оформлення видаткової накладної №12 з рахунком на сплату відбулося 10.05.2012 року. За договором Відповідач мав сплатити заборгованість протягом 10 банківських днів, тобто не пізніше 24.05.2012 року. Проте, Відповідачем досі не було здійснено оплату поставленого товару у сумі 431 142,00 грн.

Розрахунок здійснюється наступним чином: сума боргу множиться на розмір подвійної облікової ставки Національного банку України та множиться на кількість днів прострочення. Отримана сума ділиться на 365 днів. Облікова ставка НБУ становить 7,5 %.

Отже, за період з 25.05.2012 року (початок прострочки) по 16.07.2012 року пеня складає 9 213,46 грн. = 431 142,00 грн. (сума боргу) х 15% (подвійна облікова ставка) х 52 (кількість днів прострочення) / 365 днів.

Розрахунок 3% річних.

Також, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник має сплатити також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Для визначення 3% річних визначається коефіцієнт за 1 день за формулою К = (сума основного боргу) х 3% / 365 днів. Надалі коефіцієнт множиться на кількість днів за період з моменту виникнення заборгованості до подачі позовної заяви.

Відповідно до поставки від 10.05.2012 року та видаткової накладної № 12 сума заборгованості становить 431 142,00 грн.

Отже, 3% річних становить 1 842,69 грн. = 431 142,00 грн. (сума основного боргу) х 3% / 365 днів х 52 (кількість днів прострочки).

Отже, загальна сума, що підлягає стягненню становить : 442 198,15 грн. = 431 142,00 грн. (сума основного боргу) + 9 213,46 грн. (сума пені) + 1 842,69 грн. (сума 3% річних).

Також вважаємо за необхідне зазначити, що 28 травня 2012 року на адресу Відповідача було спрямовану претензію, відповідь на яку до теперішнього часу не отримана (копія претензії додається).

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 526, 549, 550, 625, 629, 638 Цивільного кодексу України, ст.ст. 173-175, 193 Господарського кодексу України; ст.ст. 12, 13, 15, 54 – 57 Господарського процесуального кодексу України,-

Прошу:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Невідомі курчата» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «КуропаткаЛод» 442 198,15 грн. (чотириста сорок дві тисячі сто дев’яносто вісім тисяч грн. 15 коп.) боргу по договору № 312 від 24 квітня 2012 року.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Невідомі курчата» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «КуропаткаЛод» сплачений судовий збір у розмірі 8 843,96 грн. (вісім тисяч вісімсот сорок три грн. 96 коп.).
Додатки:

Директор ТОВ «КуропаткаЛод»

17.07.2012 року ________________

квитанцію про відправку претензії та копії всіх документів , договорів розрахунків додаєте до позову та направляєте до судуособисто або поштою рекомендованим листом з описом , врученням та повідомленням.
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Рекомендую звернутися за допомогою до регіонального адвоката системи надання безоплатної вторинної правової допомоги для оперативного напрацювання правової позиції по кримінальній справі та здійснення представництва неповнолітньої особи( дитини)
Це такі види правових послуг :0 800 213 103
• 1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;захист;
• здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
• складення документів процесуального характеру.
Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають категорії осіб, які визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та іншими законами України.
Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:
2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
2-1) внутрішньо переміщені особи;
2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;
6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”;
9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;
13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
2. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.
3. Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, визначені пунктами 1, 2-1, 2-2, 8, 9, 12, 13 частини першої цієї статті, мають право на отримання такої допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.
Належність до однієї із перелічених категорій осіб слід підтвердити відповідними документами.
Безкоштовно адвокат має прибути у термін 3 -х годин з моменту затримання та повідомлення на гарячу лінію

 З повагою,
Костянтин Гончаренко


21.06.2023 14:15

Вопросы из такой же категории

Как вернуть товар в магазин, если он оказался некачественным
Мой отец гражданин Молдовы
Гражданского мужа забрали в военкомат,а я инвалид 2й групы и у нас трое детей.Как сделать чтоб его не отправили воевать?