Доброго дня таке питання
В мене був суд за аліменти я не міг на нього з’явитись так як військовослужбовець і часу не було
Зараз є заочне рішення, я хочу його оскаржити
Щоб відпустили на в суд оскаржити рішенння і податку зустрічну заяву, в частині мені сказали потрібно справка на військову частину з суду,там кажуть що ніякої справки вони не дають, а часу майже немає
Як її зробити?

08.12.2023 15:33
Николай , Киев

Ответы юристовДоброго дня!

нехай направлять вам офіційну судову повістку.

Після подачі та реєстрації апеляційної скарги , суд має направляти Вам поштою офіційну повістку -виклик до суду , саме її і треба подати командиру частини разом з рапортом для погодження відпустки , або залучити регіонального адвоката і він самостійно подасть скаргу до суду у ваших інтересах та буде прибувати до суду.   0 800 213 103  
Судові повістки та порядок їх вручення
Відповідно до ст. 128 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов’язковою.

Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов’язковою. Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик.

Судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями.

Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання, а судова повістка-повідомлення - завчасно.

Судова повістка, а у випадках, встановлених ЦПК України, разом з копіями відповідних документів надсилається до електронного кабінету відповідного учасника справи, у випадку наявності у нього офіційної електронної адреси або разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку, якщо така адреса відсутня, або через кур’єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи.

Порядком надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі (далі - Порядок) передбачено надсилання учасникам судового процесу судових повісток, повідомлень і викликів в електронній формі шляхом направлення в месенджері за допомогою програмного додатка або SMS-повідомлення за допомогою автоматизованої системи документообігу суду. З інформацією про наявні програмні засоби, для яких реалізовано технічну можливість направлення судового виклику, учасник може ознайомитися в приміщенні суду або на офіційному веб-порталі судової влади України.Судовий виклик надсилається учаснику судового процесу за наявності відповідної заяви та технічної можливості.

За наявності відповідної письмової заяви учасника справи, який не має електронного кабінету, та технічної можливості повідомлення про призначення справи до розгляду та про дату, час і місце проведення судового засідання чи проведення відповідної процесуальної дії може здійснюватися судом з використанням засобів мобільного зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, шляхом надсилання такому учаснику справи текстових повідомлень із зазначенням веб-адреси відповідної ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про дату, час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.

Суд викликає або повідомляє свідка, експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених ЦПК України, зокрема у справах про видачу обмежувального припису - також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв’язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв’язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.
Судова повістка юридичній особі направляється за її місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва, філії, якщо позов виник у зв’язку з їхньою діяльністю.

Як надсилається судова повістка, якщо ненадано учасниками інформації щодо адреси
У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається:

1) юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.

Зверніть увагу!

Якщо остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи учасників справи знаходиться на тимчасово окупованій території, суд викликає або повідомляє учасників справи, які не мають електронного кабінету, про дату, час і місце першого судового засідання у справі через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання.

Учасники справи, остання відома адреса місця проживання (перебування) чи місцезнаходження яких знаходиться на тимчасово окупованій території і які не мають електронного кабінету, повідомляються про ухвалення відповідного судового рішення шляхом розміщення інформації на офіційному веб-порталі судової влади України з посиланням на веб-адресу такого судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень або шляхом розміщення тексту відповідного судового рішення на офіційному веб-порталі судової влади України з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про доступ до судових рішень", у разі обмеження доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень (відповідно до статті 12-1Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України").

Вручення повістки
Днем вручення судової повістки є:

1) день вручення судової повістки під розписку;

2) день отримання судом повідомлення про доставлення судової повістки до електронного кабінету особи;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;

4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Якщо повістку надіслано на офіційну електронну адресу пізніше 17 години, повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про її доставлення.
Зверніть увагу!
Відповідно до частини першої статті 130 ЦПК України у випадку відсутності в адресата електронного кабінету повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку, а юридичним особам - відповідній СЛУЖБОВІЙ ОСОБІ, яка розписується про одержання повістки (постанова Верховного Суду від 15 квітня 2021 року в справі № 655/94/18)
Верховний Суд вважає за необхідне зазначити, що перевірка документів, що посвідчують особу, яка одержує поштове відправлення та підтверджують її повноваження як службової особи, а також належне оформлення повідомлення про вручення поштового відправлення покладено на працівників органу поштового зв`язку. Добросовісне виконання працівниками Акціонерного товариства «Укрпошта» своїх службових обов`язків у цьому випадку презюмується, якщо до матеріалів справи не буде долучено належні і допустимі докази протилежного.
Відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, а також заінтересована особа у справах про видачу обмежувального припису викликаються до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів, а у разі розгляду справи про видачу обмежувального припису - не пізніше 24 годин до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик особа вважається повідомленою про дату, час і місце розгляду справи.

За наявності відповідної письмової заяви учасника справи, який не має офіційної електронної адреси, та технічної можливості, повідомлення про призначення справи до розгляду та про дату, час і місце проведення судового засідання чи проведення відповідної процесуальної дії може здійснюватися судом з використанням засобів мобільного зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, шляхом надсилання такому учаснику справи текстових повідомлень із зазначенням веб-адреси відповідної ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
Судова повістка про виклик повинна містити:

ім’я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;
найменування та адресу суду;
зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
назву справи, за якою робиться виклик;
зазначення, як хто викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);
зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у підготовче судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв’язку з необхідністю надати особисті пояснення - про потребу надати особисті пояснення;
у разі необхідності - пропозицію учаснику справи подати всі раніше неподані докази;
зазначення обов’язку особи, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату;
роз’яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов’язок повідомити суд про причини неявки.
Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу суду, назву справи, зазначення процесуального статусу особи, яка повідомляється, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, дату і час її вчинення, а також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов’язковою.

Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про право особи, яка повідомляється, подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження (стаття 129 ЦПК України).

Судова практика
Постанова Другої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 27 березня 2019 року у справі № 201/6092/17 (судовий виклик за допомогою SMS є належним лише у разі подання учасником справи заяви про таке інформування).
Постанова Другої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 20 червня 2019 року у справі № 127/2871/16-ц (повернута повістка з причини – "закінчення терміну зберігання" та телефонограма не є належними способами повідомлення позивача про розгляд справи, який в такому випадку відкладається).
Постанова Верховного Суду від 15 квітня 2021 року в справі № 655/94/18 (у випадку відсутності в адресата офіційної електронної адреси судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку, а юридичним особам - відповідній службовій, яка розписується про одержання повістки).


С уважением,
Константин Гончаренко
------------
Більш детальні консультації є платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання, або Вам доступна можливість внести будь-яку, зручну суму коштів у якості подяки , натиснувши відповідну кнопку під текстом консультації внизу з правого боку – Отблагодарить(Подякувати)

14.12.2023 13:45

Вопросы из такой же категории

Перевод с боевой бригады в другую воинскую часть
Увольнение с военной службы
Неправомірні дії воєнкоматів.