Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.

Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроекту роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.


Коментар статті Конституції:

Стаття регламентує питання, пов'язані із визначенням внутрішньої організації Верховної Ради.

Для здійснення підготовки проектів законів, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради, утворюються комітети Верховної Ради України, які працюють постійно. їх перелік затверджується, а голови обираються Верховною Радою. У разі необхідності для підготовки і попереднього розгляду питань, що входять до повноважень Верховної Ради України, але мають тимчасовий характер або не потрапляють в коло питань, що підлягають розгляду в уже існуючих комі-тетах, Верховна Рада може створювати тимчасові спеціальні комісії.

Для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес. Верховна Рада може створювати тимчасові слідчі комісії. Аби така слідча комісія була створена, необхідно, щоб за це проголо-сувало не менше ніж 150 депутатів (третина конституційного складу Верховної Ради). Слід мати на увазі, оскільки такі комісії не входять до системи органів правосуддя України (див. коментар до р. VIII цієї Конституції), їх висновки і пропозиції не є вирішальними для слідчих органів і суду. Тому можна вважати, що зазначені висновки та пропозиції мають суто моральне значення. Слід підкреслити, що навіть у цьому окремому випадку законодавець послідовно та впевнено дотримується принципу незалежності судової гілки влади, підкорення суддів при здійсненні правосуддя лише закону. і

Конституція не закріплює конкретний порядок І організації і діяльності комітетів Верховної Ради, її тимчасових спеціальних та слідчих комісій, а покладає вирішення цих питань на відповідне законодавство, яке повинно бути створене на розвиток наведених вище положень.

На користь наведених конституційних положень свідчить міжнародна конституційна практика. Адже аналогічні норми містяться у конституціях переважної більшості сучасних держав.


Получите за 15 минут консультацию юриста!