Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.


Коментар статті Конституції:

І

Передумовою стабільного функціонування кожної незалежної держави є єдине фінансове, валютне 1 регулювання, єдина грошова система на її території, визначення прийнятної для економіки грошово-кре-дитної, цінової політики, створення централізованої системи фінансово-економічних органів і установ у цій сфері.

Конституція України вперше за час суверенної держави визначила національну грошову одиницю - гривню. Введення та емісія інших грошей на території України не дозволяється. "Перехідні положен-1 ня" Конституції в п. 1 встановлюють, що визнання національної грошової одиниці відбудеться лише після введення гривні. З метою забезпечення економіки України стабільною національною валютою Указом Президента України від 25 серпня 1996 р. "Про грошову реформу в Україні" постановлено провести в Україні грошову реформу - ввести в обіг визначену Конституцією та іншим законодавством України національну валюту, якою є гривня. На території України функціонування українського карбованця в готівковому обігу припинено, а єдиним законним засобом платежу є гривня. Безготівкові розрахунки, бухгалтерський облік усіх операцій і складання звітності юридичними особами та іншими суб'єктами господарювання в усіх сферах діяльності; здійснюється також лише у гривнях. Слід відзначити, що введення національної грошової одиниці - гривні має стати відповідно до конституційної норми не. тільки фінансово-економічним, а й політичним фактором. Для України ознакою економічного і політичного потенціалу незалежної держави постає сам і факт карбування власних грошей, випуск банківських білетів (банкнот) і монет, які є важливим підґрунтям у здійсненні державотворчих процесів.

Назва української національної валюти походить ще з другої половини XIV століття, коли основними засобами товар но-грошових відносин "безмонетного періоду" у князівствах Східної Європи були срібні зливки - гривні. Як і абсолютна більшість тогочасних монет Східної Європи, київські монети виготовлялися із срібного плющеного дроту.

Зберігаючи традиції економічного, політичного та культурного життя України, Конституція вводить в обіг з давніх-давен відому назву грошової одиниці - "гривня".

Захист і забезпечення стабільності грошової одиниці покладено Конституцією на Національний банк України. Він здійснює надані йому повноваження для захисту грошової одиниці, як і всієї грошової системи в Україні, узгоджуючи свої дії з іншими суб'єктами державної влади, виходячи із завдань грошово-кре-дитної політики держави, макроекономічного аналізу та платіжного балансу, вживає необхідних заходів, щоб ефективно впливати на загальну кредитно-грошову ситуацію в економші.

Для реалізації цього завдання Національний банк України наділений відповідними повноваженнями згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 р. (з наступними змінами та доповненнями). Зокрема, ст. 8 цього закону встановлює, що Національний банк є єдиним емісійним центром, відповідальним за проведення єдиної державної політики в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці. Він визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн, йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків за рішенням Верховної Ради України. За Національним банком України цим законом закріплено право ви-значення виду грошових знаків, їх номіналу, особливих ознак і системи захисту. Право Національного банку видавати нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, підкреслює його визначальну роль у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці.


Получите за 15 минут консультацию юриста!