Sidebar

Я являюсь 18летним гражданином Республики Беларусь. У меня дедушка рождён в Украине, Донбасс. Получается, я могу претендовать на получение гражданства по территориальному признаку? Плюс, если я получу гражданство Украины, должен ли буду я служить в украинской армии? Спасибо

19.01.2022 21:17
Артур, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!

Повідомляю наступне:
Громадянство України набувається:

за народженням (ст. 7 Закону);за територіальним походженням (ст.8);внаслідок прийняття до громадянства (ст.9);внаслідок поновлення у громадянстві (ст.10);внаслідок усиновлення (ст.11);внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя (ст.12);внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки (ст.13);у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини (ст.14);внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства (ст.15);за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України (угоди про спрощений порядок зміни громадянства).Набуття громадянства за народженням:

Відповідно до статті 7 Закону , особа є громадянином України, якщо:

батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами України;народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України;народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави;народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків;народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем;є новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда);

Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України (далі ДМС України ) за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника особи.

Перелік необхідних документів:

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються: особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України (частина перша статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:

заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;копію свідоцтва про народження особи;копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України на момент її народження.Термін розгляду заяви:

До трьох місяців.

Підстави для відмови:відсутніть підстав для отримання послуги


;невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Спробуйте подати документи до органу ДМС  спеціалісти їх розглянуть.

У разі набуття громадянства , отримання паспорту громадянина на Вас буде поширюватися військовий обов'язок згідно ЗУ "Про військовий обов язок і військову службу як для кожного громадянина України.

З повагою,
Костянтин Гончаренко

19.01.2022 23:56
Sergeev Artyom
Харьков

Можете получить гражданство Украины. 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про громадянство України", особа без громадянства або іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подав заяву про набуття громадянства України, а також його неповнолітні діти, реєструються громадянами України, якщо така особа (один з варіантів):

сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України Закону України "Про правонаступництво України";
сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).
Если будет гражданство Украины, соответственно возникает обязанность пройти воинскую службу. 


20.01.2022 11:12

Вопросы из такой же категории

Когда может гражданин Азербайджана въехать в Украину
, получаю пенсию по инвалидности 3 группыпроизводственна травма.Могу ли я это получать законно при переезде в польшу.
Подать документы на 2 ВНЖ постоянный и временный по браку.