Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Sergeev Artyom
Харьков

А вопрос в чем? 

21.01.2022 18:55

Доброго дня!

Повідомляю наступне:
Якщо є рішення суду посадові особи та органи місцевого самоврядування мають його виконувати ,якщо воно набрало законної сили.

Вам необхідно звернутися до суду ,який видав рішення з заявою "про забезпечення виконання рішення суду. На підставі Вашої заяви суд видає виконавчий документ на примусове виконання до територіального органу ДВС. Копію вручають Вам. 
Ви з цим документом та рішенням звертаєтесь до органу ДВС(виконавча служба) пишите там заяву на примусове виконання з відкриттям відповідного провадження, виконавець має вжити заходів ,аби орган Держгеокадастру скасував кадастровий номер і привів відомості до попереднього стану згідно рішення суду. Місцева рада має прийняти відповідне рішення про скасування поділу на підставі того ж рішення суду та відомостей Держгеокадастру.

Далі проходите процедуру приватизації заново: подаєте клопотання з документами та графічним матеріалом і копією паспорту, отримуєте рішення міської ради ,про надання дозволу на розробку проекту зпмлеустрою, розробляється нова тех документація , рада видає рішпння, про її погодження , повна процедура рік , півтора

Судова практикаРішення у справі № 685/15181/18 про зобов‘язання Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області про вилучення з Державного земельного кадастру відомостей щодо земельних ділянок з кадастровими номерами від 26.10.2018 року.Рішення у справі № 673/1997/18 про скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом виключення з Державного земельного кадастру відомостей про реєстрацію вказаної земельної ділянкиРішення у справі 747/693/19 про скасування державної реєстрації земельних ділянок та визнання права власності на земельну ділянку від 21.01.2020 року.Рішення у справі 683/2473/19 про скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття поземельної книги від 09.12.2019 року.

У всіх наведених випадках судами зобов‘язано Головне управління Держгеокадастру скасувати державну реєстрацію земельних ділянок.

Підстави скасування кадастрового номера земельної ділянки

На підставі частини 6 статті 16 Закону України “Про Державний земельний кадастр” кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера.

Цим же законом визначено, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі:

поділу чи об'єднання земельних ділянок;якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника;ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки.

Ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки допускається виключно з одночасним припиненням таким рішенням усіх речових прав, їх обтяжень, зареєстрованих щодо земельної ділянки (за наявності таких прав, обтяжень). Ухвалення судом рішення про визнання нечинним рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, за якою була сформована земельна ділянка, щодо якої виникли речові права, а також про скасування державної реєстрації такої земельної ділянки, що допускається за умови визнання нечинним рішення про затвердження такої документації (за його наявності) та припинення таких прав (за їх наявності).

В разі скасування - кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці, а інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі постійно.

Варто зазначити, що поземельна книга закривається внаслідок скасування державної реєстрації земельної ділянки.

Скасування державної реєстрації земельної ділянки в судовому порядку

Згідно пунктів 60 — 61 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 запис у Поземельній книзі скасовується (поновлюється) Державним кадастровим реєстратором на підставі рішення суду. Скасування (поновлення) запису в Поземельній книзі здійснюється шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про його скасування (поновлення) із зазначенням дати та підстави для скасування (поновлення), посади, прізвища та ініціалів Державного кадастрового реєстратора, який скасував (поновив) запис, та формування з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру нових аркушів Поземельної книги.

Статтею 152 Земельного кодексу України передбачено, що власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом: визнання прав, відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав, визнання угоди недійсною, визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування тощо.

Однак, зверненню до суду передує звернення до Відділу у відповідному районі Головного управління Держгеокадастру із проханням скасувати державну реєстрацію земельної ділянки. В разі відмови у скасуванні державної реєстрації земельної ділянки в добровільному порядку, необхідно звертатися до суду, подавши позов до Головного управління Держгеокадастру у відповідній області про зобов‘язання вчинити дії — скасувати державну реєстрацію земельної ділянки шляхом закриття поземельної книги. Скасування державної реєстрації земельної ділянки не тягне за собою скасування права власності на земельну ділянку.


Питання підсудності

Статтею 19 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у спорах фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Важливо: якщо спірні правовідносини виникли з питання правомірності вчинених відповідачем реєстраційних дій, здійснених на основі юридичних фактів, стосовно яких існує спір про право цивільне, то звертатися необхідно в порядку цивільного судочинства у місцевий суд, в межах якого і мають бути вирішені питання, пов‘язані із реєстрацією речових прав на спірне нерухоме майно згідно з частиною 1 статті 23 Цивільного процесуального кодексу.


З повагою,

Костянтин Гончаренко

21.01.2022 22:54

Вопросы из такой же категории

Земля для ведення фг
Як оформити пай у спадок
Дом по дарственной