Sidebar


Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Добрый день.
Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту
1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.

{Стаття 309 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}

Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
1. Опір представникові влади, крім державного виконавця, приватного виконавця, під час виконання ним службових обов'язків -

карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, державному виконавцю чи приватному виконавцю під час примусового виконання рішень, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку або уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

{Стаття 342 в редакції Закону № 2677-VI від 04.11.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4452-VI від 23.02.2012, № 721-VII від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 767-VII від 23.02.2014, № 1403-VIII від 02.06.2016}

23.01.2022 11:56 (Изменён 23.01.2022 11:56)

Добрый вечер.

 За данное преступление, как правило, наступает уголовная ответственность. Зависит это от объемов наркотического вещества, которое изъяли у парня. Небольшие, большие и особо крупные размеры психотропных веществ определены приказом Министерства здравоохранения Украины от 01.08.2000 г. № 188 (в редакции приказа Министерства здравоохранения Украины от 29.07.2010 г. № 634). Согласно этому приказу, 40 грамм амфетамина будет являться как изъятие психотропных веществ в особо крупных размерах.
Что же касается ответственности, то зависимо от конкретной ситуации, согласно ст. 307 КК Украины:
1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных статьями 308-310, 312, 314, 315, 317 настоящего Кодекса, или с привлечением несовершеннолетнего, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в местах, предназначенных для проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий, и в других местах массового пребывания граждан, или сбыт или передача этих веществ в места лишения свободы, или если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества а в их аналоги в крупных размерах или особо опасные наркотические средства или психотропные вещества, - наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах, или совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
4. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и указала источник их приобретения или способствовало раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом, освобождается от уголовной ответственности за незаконное их производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка (часть первая этой статьи, часть первая статьи 309 настоящего Кодекса).
Пока рано говорить о том, какое именно решение примет суд – это будет зависеть от того, за какой именно частью статьи КК Украины будет квалифицировано это преступление.
Кроме того, если же уголовное дело уже возбуждено, то Вашему молодому человеку необходимо сформировать позицию по уголовному делу для дачи показаний следователю. Здесь надо иметь ввиду, что если адвоката нет на первоначальном этапе и какие давать показания он не знает, то лучше всего не давать показания совсем. Так как Закон это делать разрешает, то это впоследствии ему точно не навредит больше, чем если он даст показания, которыми себя «утопит» на период всего следствия и суда. Сознаться и покаяться в содеянном, если конечно есть в чем, никогда не поздно. Очень серьезного значения для назначения наказания это не имеет.
В любом случае настоятельно рекомендую нанять адвоката, который будет представлять Ваши интересы в суде и перед правоохранительными органами. в регионе преступления.

Санкция статьи 44 КУпАП предусматривает за такое правонарушение штраф от 85 до 850 грн. или общественные работы на срок от 20 до 60 часов или адимистративный арест на срок до 15 суток. Если суд решит наказать Вас по админ процессу.

 С уважением,
Константин Гончаренко

23.01.2022 13:37

Вопросы из такой же категории

Мой муж находясь на условном сроке наказания совершил криминальный проступок, обвиняется в краже телефона. Может ли судья требовать отмены испытательного срока по предыдущей судимости, или он должен вынести решение только по краже телефона, а уже пробация
Возможен ли условный срок? ?
Наказуем ли секс с 17 летней?