Агрохолдинг платит аренду 5000гр за(пай) 3 гектара 200 соток. Договор заключен до 2027года. Как увеличить размер оплаты аренды пая? В соседних районах арендаторы платят от 5000гр за гектар.

07.02.2022 10:45
Юрий, Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!


Всі умови договору оренди прописуються у договорі  за погодженням сторін так і умова про суму орендної плати.

Якщо економічна ситуація обумовлює здорожчання товарів та послуг більше як на 10% за домовленістю сторін ви можете спільно переглянути суму оренди.

Ви можете за згодою сторін скласти додаткову угоду в якій передбачити певне підвищення. Орендар має або погодитись письмово , або відмовитись письмово.

Ви як власник можете розіравати договір та знайти іншого орендаря,  але треба мати причини для розірвання достроково.

Відповідно до п.1 ст. 16 Закону України «Про оренду землі», укладення договору оренди земельної ділянки з земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку.
Згідно з положеннями цивільного законодавства, інтереси орендодавця можуть бути представлені представником за довіреністю. У разі невиконання зобов’язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором. На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.
У разі розірвання договору оренди землі за ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.
У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (зокрема в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.
Варто наголосити, що відповідно до ст. 35 Закону України «Про оренду землі», всі спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.

Щодо розірвання договору:

 1. Перш за все звернутися з письмовою претензією до орендодавця з вимогою про усунення недоліків, а якщо це неможливо то розірвання договору.(направити претензію з обгрунтуванням позиції рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
2. Розірвання договору проводиться шляхом укладання додаткової угоди в якій прописуються всі умови та порядок відшкодування збитків, підписується сторонами , без нотаріального посвідчення.
3. Відповідь на претензію орендодавець має письмово надати Вам у 30-ти денний термін, якщо відповіді не буде на наступний день Ви маєте право подати позов до суду про відшкодування збитків, додавши: договір, копію претензії , докази про відправлення( чек з пошти), розрахунок суми збитків , копію паспорту та ІНН - документи подавати в 2-х екземплярах.
4. Умови та порядок відповідальності сторін , мають буди передбачені у договорі.


-------------------------

Частиною третьою статті 31 Закону України "Про оренду землі" визначено, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін.
У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.
Факт розірвання договору оренди землі необхідно зареєструвати. Порядок реєстрації такий же, як і для реєстрації самого договору оренди землі.
За державною реєстрацією розірвання договору оренди землі може звернутися як орендар, так і орендодавець до виконавчих органів , в тому числі через центри надання адміністративних послуг; нотаріуса.
Якщо не зареєструвати припинення права оренди земельної ділянки, в орендаря буде формальна підстава продовжувати користуватися земельною ділянкою. Також зареєструвати новий договір оренди землі до реєстрації припинення попереднього неможливо.
Що стосується самої земельної ділянки.
Ви надавали в оренду земельну ділянку агрофірмі на підставі договору оренди, де повинно бути зазначено об’єкт оренди, а саме: кадастровий номер земельної ділянки, місце розташування та розмір земельної ділянки.
Отже, після розірвання договору оренди, Вам повертається земельна ділянка відповідно до кадастрового номера та характеристик, зазначених в договорі оренди, які повинні співпадати з даними, наявними у правовстановлюючих документах на земельні ділянки.

З повагою,
Костянтин Гончаренко

07.02.2022 13:12 (Изменён 07.02.2022 13:13)

Вопросы из такой же категории

Не дают землю аргументируя тем что окормили участок который дали в 90 х годах,но приватизировали только 2 года назад
Хочу получить землю в 2га
Хотим приватизировать участок в садовом товариществе.