Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!

Згідно Земельного кодексу України кожен громадянин України може отримати безкоштовно землю для різних потреб.
Законодавством не передбачено обмежень у виборі місця розташування такої земельної ділянки.

Розміри земельних ділянок, що безоплатно передаються громадянам

Кожен громадянин може одночасно отримати та приватизувати 6 земельних ділянок різного призначення, тобто передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах зазначених норм, провадиться один раз по кожному виду використання (частина четверта статті 116 Земельного кодексу України).

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Для обрання вільної земельної ділянки за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням може допомогти Публічна кадастрова карта.

Куди звертатися для отримання земельної ділянки

Громадянам, зацікавленим в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності необхідно звернутися із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, а саме:

сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах);районної державної адміністрації (якщо питання стосується земель державної власності у межах сіл, селищ, міст районного значення та поза межами населених пунктів для: ведення водного господарства; індивідуального дачного будівництва; будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті);обласні державні адміністрації (якщо питання стосується земель державної власності у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворенаГоловного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області (якщо питання стосується земельних ділянок для сільськогосподарських потреб).

17 листопада 2020 року Держгеокадастр видав наказ №485 «Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до комунальної власності». Цим документом керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях зобов’язано передати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність відповідно до статті 117 Земельного кодексу України з 17 листопада 2020 року.

Увага! Клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою можна направити в електронній формі.Вимоги до клопотання

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри (в межах норм безоплатної приватизації) (зразки клопотання (заяви).[1]
До клопотання додаються:

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової карти);погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України);документ що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок (у разі наявності останнього).

Увага! Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи (частина шоста статті 118 Земельного кодексу України).

Термін розгляду заяви

Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідним органом влади, або про відмову у наданні такого дозволу (мотивовано) має бути прийнято в місячний строк.
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.
Файл:ПЗ про визнання протиправними дій ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ.doc

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розробником проекту землеустрою можуть бути лише:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням (землевпорядні організації) та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;фізична особа - підприємець, яка володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником (частина друга статті 26 Закону України "Про землеустрій").Увага! З переліком суб’єктів господарювання, що надають відповідні послуги, можна ознайомитися на сайті Держаної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру ("Онлайн сервіси" -"Набори відкритих даних" -"Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників"), або у територіальному органі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник повинен визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати і скласти кадастровий план земельної ділянки для внесення в майбутньому відомостей про виділену земельну ділянку до Державного земельного кадастру, а також може стати в нагоді для відновлення меж ділянки і захисті права на землю.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розроблятиметься виконавцем (землевпорядною організацією) на підставі укладеного із замовником договору.

Термін виконання робіт згідно із законодавством не може перевищувати 6 місяців.

Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою (у паперовій або електронній формі) розробника документації із землеустрою та оцінки земель від імені замовника, якщо інше не передбачено договором на виконання відповідних робіт (далі - заявник) (пункт 69 Порядку № 1051).

Заява у паперовій формі разом з документацією із землеустрою або оцінки земель, електронним документом та іншими документами, зазначеними у пунктах 91-129, 135-137 Порядку № 1051, подається заявником Державному кадастровому реєстраторові особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Заява в електронній формі за допомогою кваліфікованого електронного підпису( печатки) надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви.

Увага! Подання документації із землеустрою до Держгеокадастру, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором (частина четверта статті 26 Закону України “Про землеустрій”).

Державний кадастровий реєстратор у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня прийняття заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру розглядає подані документи.

За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор вносить відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру або приймає рішення про відмову у внесенні таких відомостей із зазначенням підстав відмови.

Підстави для відмови:

документи подані не в повному обсязі;невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства;розташування земельної ділянки та території дії повноважень іншого кадастрового реєстратора;розташування в межах земельної ділянки, яка реєструється, іншої земельної ділянки або її частини.

Не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру державний кадастровий реєстратор видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення в паперовій формі (у разі подання заяви у паперовій формі) або в електронній формі (у разі подання заяви в електронній формі).

Вартість: внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг").

Крім того, на підтвердження державної реєстрації заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в якому зазначаються відомості внесені до Поземельної книги, зокрема, кадастровий номер. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Для затвердження проекту землеустрою особі необхідно надати до місцевої ради або місцевої державної адміністрації клопотання про затвердження проекту землеустрою.

До клопотання додаються:
екземпляр погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Строк розгляду: 2 тижні з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" після отримання позитивного висновку такої експертизи).

Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянку у власність чи у користування.

Реєстрація права власності на земельну ділянку

Реєстрацію права власності на земельну ділянку здійснюють виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг; нотаріус.

Перелік необхідних документів:

заява встановленої форми;документ, що посвідчує особу;засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (частина перша статті 34 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").

Строк розгляду: до 5 робочих днів.

Судова практикаПостанова Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду від 15 вересня 2020 року у справі № 805/4560/17-а (рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову в його наданні повинно оформлятися розпорядчим індивідуальним правовим актом у формі наказу Головного управління Держгеокадастру в області, а не листом).Постанова Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 27 лютого 2020 року у справі № 813/731/18 (оскільки Львівським міським головою не було винесено на пленарне засідання Львівської міської ради, зокрема, не включено до порядку денного розгляд клопотання позивача про затвердження проекту землеустрою та не забезпечено дотримання радою порядку і строку їх розгляду, то відповідно міським головою допущено протиправну бездіяльність та порушено вимоги ст. 186-1 ЗК України, ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 31 Регламенту Львівської міської ради 7-го скликання).Постанова Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду від 09 січня 2020 року у справі № 812/1264/17 (не існує норми закону щодо надання дозволів на розроблення проектів землеустрою для ділянок, які включені до переліку за наказом Головного управління Держгеокадастру).Постанова Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду від 08 листопада 2019 року у справі № 420/914/19 (хоч і повноваження Головного управління Держгеокадастру щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою не є дискреційними, проте належним способом захисту, відновлення прав позивача за даних фактичних обставин, необхідно визнати саме зобов`язання відповідача повторно розглянути відповідне клопотання (заяву) позивача про надання йому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства).Постанова Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду від 29 серпня 2019 року у справі № 420/5288/18 (у разі протиправної бездіяльності відповідного органу у вигляді ненадання дозволу у належній формі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність у встановлений строк, відповідно до абзацу третього частини сьомої статті 118 ЗК України особа має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки).Постанова Верховний Суд у складі Судової палати для розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду від 17 грудня 2018 року у справі № 509/4156/15-а (невідповідність місця розташування земельної ділянки має бути пояснена вказівкою на конкретні невідповідності законам або прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, генеральним планам населених пунктів та іншої містобудівної документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць тощо).Постанова Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року у справі № 380/624/16-ц (рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою є стадією процесу отримання права власності чи користування на земельну ділянку. Однак, отримання такого дозволу не гарантує особі чи невизначеному колу осіб набуття такого права, оскільки сам по собі дозвіл не являється правовстановлюючим актом).

Клопотання та додані матеріали подаються до ЦНАПу , або до земельного відділу тільки письмово поштою рекомендованим листом ,або особисто до канцелярії органу мають зареєстровати та видати копію зі штампом.
Аби не відмовили.

З повагою,
Костянтин Гончаренко

29.01.2022 12:56

Статья 121 Земельного  Кодекса подробно разъясняет нормы, по которым граждане страны могут на законных основаниях оформить частное землевладение как в городской, так и в селе.

Нормы приведены следующие:

строительство дома - максимум 0,25 га в селах, 0,15 в поселках, 0,10 га в городах;
строительство дачи - до 0,10 га в кооперативе;
садоводство - не более 0,12 га в кооперативе;
сооружение гаража - 0,01 га;
фермерская деятельность предусматривает выделение пая в размерах, в среднем установленных в регионе, где находится хозяйство.
Граждане, достигшие 18 лет, получают право приватизировать однократно каждый из предложенных вариантов бесплатно.

Документы для приватизации

Для того, чтобы оформить землю в собственность необходимо предоставить в органы местной власти следующий пакет документов:

копии идентификационного кода и гражданского паспорта;
подтверждение права владения недвижимым имуществом на участке, в случае, если приватизации подлежит земля под жилым объектом;
подтверждение выделения участка с присвоенным номером в кооперативе;
подтверждения пользования землей на законных основаниях от территориальной громады;
акт о разметке границ участка.
Перечень документов может дополняться в каждой отдельной ситуации.

Если у заявителя нет документов, устанавливающих право пользования участком под приватизацию, ему необходимо доказать факт использования земли за последние 15 лет.

Этапы приватизации

Процедура приватизации во многом зависит от того, какие документы или основания есть у заявителя на пользование участком. Живет ли он в доме, построенном на выделенной земле, является ли членом кооператива, или использует участок без документального подтверждения. Стандартный порядок оформления бесплатной приватизации состоит из таких этапов:Регистрация заявления в администрации по месту нахождения участка (городская, поселковая) с одновременной подачей пакета документов.
Оформление решения, в котором даются указания на изготовление техдокументации.
Подготовка технической документации и выдача акта на право собственности на землю.
Сроки приватизации

В каждом отдельном случае срок приватизации может быть разный. Все зависит от полноты поданных заявителем данных, а также расторопности служб, занятых в процессе.

Законом выделен срок в 30 дней на ответ местных органов управления на заявление о приватизации.

При положительном решении землеустроительная организация начинает разрабатывать техническую документацию. Здесь нет четко установленных сроков для выдачи результата. Как показывает практика, подготовка техдокументации занимает от 6 месяцев до 1 года.

Далее в работу включается Госгеокадастр, который согласовывает проект и передает его на утверждение в местные органы управления. Последние обязаны утвердить проект и передать участок в собственность в течение 14 дней.
Решение местного совета еще не является окончательным документом, подтверждающим право на землю. Оно передается в Министерство юстиции для регистрации и выдачи выписки из реестра. Данная выписка и будет официальным документом, подтверждающим законные основания владения землей.

В результате срок приватизации может затянуться на период от 9 месяцев до года

05.02.2022 18:27

Вопросы из такой же категории

Хотим приватизировать участок в садовом товариществе.
Отмена кадастровых номеров
Земля для ведення фг