Здравствуйте!
Хотел спросить я живу в селе вчера в то время когда меня не было дома ко мне во двор кто-то залез вроде ничего не пропало, определил по тому что на заборе из профнастила есть загибы и вмятины от ног скажите что делать и что могу предпринять это же проникновением порча имущества или как? Участковому я звонил он сказал что подойдёт но его досих пор нет! Спасибо!

07.05.2022 09:58
Анатолий, Киев

Ответы юристовДоброго дня!
Ваша справа носить ознаки кримінальних злочинів та правопорушень , а саме: крадіжка ст. 185 Кримінального Кодексу України та шахрайство ст. 190 КК України. Це кримінальна справа тому Вам необхідний саме адвокат з кримінальних справ у регіоні де вчинено злочини, дистанційно Вашу справу супроводжувати неможливо , адже необхідно буде безпосередній контакт зі слідчим та представництво ваших інтересів як потерпілого . Це може робити виключно адвокат з кримінальних справ маючи відповідне свідоцтво та права. 

Можу дати загальний алгоритм Ваших дій спільно з адвокатом приватним , або державним
По Вашим питанням:

2. Вам необхідно особисто звернутися до поліції у тому місті де вчинено злочини і подати заяву ( бланк видадуть) у відділку , перепишіть всю ту інформацію про злочини, що ви надали на бланк у поліції та передайте працівникам .
3. Працівники поліції мають прийняти Вашу детальну заяву з доказами на окремих аркушах , запис на флешці та видати вам довідку про внесення відомостей до реєстру ЕРДР В порядку ст..214 КПК України ( довідка оформлена на бланку з підписом особи , яка приймала заяву) , далі у термін 24 –х годин , або раніше слідчий встановлює обставини події , перевіряє факти наведені у заяві та виносить постанову про відкриття провадження по справі , або мотивовану відмову( Вам мають повідомити про результат письмово на адресу вказану у заяві. Всі докази долучаються до заяви , як окремі документи чи аудіо запис на флешці, опис всіх наявних доказів робиться слідчим у рапорті.
4. Далі коли відкриють провадження , Вас мають викликати повісткою письмово для надання пояснень слідчому.
5. По справі ви маєте проходити як потерпіла сторона тому обов язково заявіть про це слідчому, для більш об активного розгляду справи Ви можете надавати заяву про залучення свідків , доказів , данних про злочин , яких не було у справі – письмово, особисто, або поштою на кожне ваше клопотання про залучення нових свідків чи доказів слідчий надає відповідь письмово , та оформлює відповідний рапорт за формою.
6. Про хід справи Вас мають інформувати письмово та викликати на слідчі дії , якщо це необхідно.
Якщо слідчі дії будуть проходити повільно то Ви можете самостійно ініціювати проведення слідчих дій як сторона по справі (потерпілий), подаючи відповідні письмові заяви на ім я слідчого по вашій справі, він має надати вам письмову відповідь , якщо її не буде , необхідно подати заяву – скаргу на ім. я начальника управління поліції в якому розслідують вашу справу, отримати письмову відповідь.
7. Ваша цель - это чтобы преступнику было вручено сообщение о подозрении в уголовном деле в соответствии со статьями 42, 276-278 Уголовного процессуального кодекса Украины, если его не могут найти или не ищут, то такое сообщение может быть направлено официально по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением, если его нет, то после вынесения сообщения о подозрении пусть сразу же выносят постановление об объявлении розыска (статья 281 Уголовного процессуального кодекса Украины).
После открітия производства по делу и дачи Вами обряснений по сути дела, если следователь медлит со следственніми действиями то:
8. Рекомендую Вам подать ходатайство по статьям 55, 56, 220 Уголовного процессуального кодекса Украины о вручении сообщения о подозрении и об объявлении в розыск.
9. Если не будет результата, подавайте жалобу на бездействие дознавателя в местную прокуратуру (статья 36, 308 Уголовного процессуального кодекса Украины) и в суд следственному судье (статьи 303 - 307 Уголовного процессуального кодекса Украины).
10. При этом, жалобу на оперативников Вы имеете право подать, но скорее всего результата не будет, ведь они только выполняют поручение дознавателя по статье 41 Уголовного процессуального кодекса Украины, а за все отвечает сам дознаватель.
11. Процедуры розыска обвиняемых или вызова свидетелей или назначение экспертиз в рамках уголовного дела.

Рекомендую звернутися за допомогою до регіонального адвоката системи надання безоплатної вторинної правової допомоги для оперативного напрацювання правової позиції по кримінальній справі та здійснення представництва особи Центри БВПД (державні адвокати) є в кожному регіоні України.
такі види правових послуг надаються громадянам : тел. :0 800 213 103
• 1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;захист;
• здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
• складення документів процесуального характеру.
Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають категорії осіб, які визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та іншими законами України.
Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:
2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
2-1) внутрішньо переміщені особи;
2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;
6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”;
9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;
13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
2. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.
3. Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, визначені пунктами 1, 2-1, 2-2, 8, 9, 12, 13 частини першої цієї статті, мають право на отримання такої допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.
Належність до однієї із перелічених категорій осіб слід підтвердити відповідними документами.
Безкоштовно адвокат має прибути у термін 3 -х годин з моменту затримання та повідомлення на гарячу лінію

(зразок)
ЗАЯВА
про вчинення злочину

ГУНП Київської області


(прізвище,ім’я, по батькові автора)_________
_______________________________________
Адреса: ___________________________________
Адреса електронної пошти:___________________
тел. _______________________________________

ЗАЯВА
про вчинення злочину

« »________________20__ року о ___ годині по вул.__________________в м. Києві, гр. ______________________, 1977 року народження, що мешкає ____________________,шляхом обману та зловживання довірою, заволодів належним мені майном або коштами: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________(детальніший опис події), чим вчинив(ла) кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 КК України - шахрайство.

Свідки події:______________________________.


Викладені обставини можуть бути підтверджені ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (Вказати ким чи якими засобами, документами можуть бути підтверджені наведені обставини)

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 55, 56, 60, 214, 215 КПК України,
ПРОШУ:

1. Прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинення злочину, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
2. Розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі досудового слідства у зв’язку із вчиненням дій, які мають ознаки складу злочину.
3. Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування злочину.

«___»___________201 р. _________________ (______________________)

підпис прізвище, ініціали

Гр. _______________________________________ попереджений про кримінальну (прізвище, ініціали заявника)
відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
__________________
(підпис заявника)
Гр.______________________________ роз’яснено права заявника відповідно до ст. 60 КПК України:
1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;
3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.
__________________


ЦЕ зразок повідомлення про злочин кожний відділ поліції має власний бланк , який вам нададуть ,просто перепешіть туди суть, або роздрукуйте ту версію яку ви надали мені , докази додаються до заяви в окремому файлі , або на флешці, Вам видається довідка про прийняття та внесення до реєстру.
З моменту отримання повідомлення про відкриття справи з Вами має бути адвокат з кримінальних справ з довіреністю на представництво та договором він має бути поряд у момент всіх процесуальних дій та разом з вами у кабінеті слідчого.

З повагою,
Костянтин Гончаренко
------------
Подальші консультації є мінімально платними - залишайте будь-ласка, через платіжну систему сайту оплачене питання

07.05.2022 13:48

Вопросы из такой же категории

Окреме судовий процес
Вскрытие квартиры в военное время
Отказаться от обвинения