Добрый вечер)
Ситуация какая у меня статья 408, дело в дбр , но ни кто не хочет ним заниматься , достал уже всех, следователь бездействует .
Скажите , если найти отношение с бригады , дбр должно помочь перевести ?

04.01.2023 18:37
Денис , Киев

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Доброго дня!

Переведення вирішують на підставі рапорту військовослужбовця , висновків ВЛК між військовими частинами.

Дбр займається злочинами посадових осіб органу державної влади та правохоронних органів.

__/__///__/
Скаргу до військової служби правопорядку можна подавати у вільній формі на папері у канцелярію, або поштою з врученням рекомендованим листом - це можуть робити , як службовці так і їх родичі чи інші особи , яким відомо про порушення.
Контакти Центрального управління військової служби правопорядку для листування: Проспект Перемоги, буд. 55/2, Kyiv, Ukraine електронна пошта [email protected]
https://www.mil.gov.ua/kontakti/telefoni-doviri.html?fbclid=IwAR2ygGrxP7mARwJSpxWTQ6eYENji_rkiD0N11WGhZ_1N0rShk8Ra33AJJAQ

 -------------------------------------------------
Військовослужбовці мають право самостійно захистити порушені права під час проходження служби двома способами: - зверненням з позовом до суду - поданням скарги відповідній посадовій особі. Зазначене питання регулюється Дисциплінарним статутом Збройних Сил України та Законом України «Про звернення громадян». Військовослужбовець має право подати скаргу, ЯКЩО ВВАЖАЄ, що його ПРАВА, ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ БУЛИ ПОРУШЕНІ: • незаконним рішенням, діями або бездіяльністю командирів; • незаконним покладенням на нього обов'язків; • незаконним притягненням до відповідальності; • незаконними діями інших військовослужбовців. Залежно від виду порушення СКАРГА ПОДАЄТСЬЯ ДО: • органів військового управління; • посадових осіб; • Військової служби правопорядку; • органів, які проводять досудове слідство; • інших державних органів. З інших питань службової діяльності скарга подається безпосередньому командирові тієї особи, чиї дії оскаржуються. Якщо військовослужбовець, який подає скаргу, не знає, з чиєї вини порушені його права, скарга подається у порядку підпорядкованості безпосередньому командиру. СКАРГА МОЖЕ ПОДАВАТИСЬ УСНО і ПИСЬМОВО: - військовослужбовцем, -членом сім’ї військовослужбовця -іншою заінтересованою особою. Усі скарги у день їх надходження заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Усну скаргу військовослужбовці, члени їх сімей та інші громадяни мають право подати командирам військових частин під час особистого прийому, що визначено у кожній військовій частині, установі, організації. ПИСЬМОВУ СКАРГУ бажано подавати у двох примірниках до відділу військової частини або іншого державного органу, у компетенції якого розгляд вашого питання. Другий примірник з відміткою про отримання залишається у особи, яка подала скаргу. Він є підтвердженням того, що військова частина або інший орган отримали скаргу, і може бути використаний як доказ факту звернення, якщо виникне потреба оскаржити затримку або незадовільні результати розгляду скарги. У письмовій скарзі слід вказати: -прізвище, ім’я і по батькові, -адресу місця проживання і номер телефону, -посадову особу або орган державної влади, якому адресована скарга, -ясно і докладно описати обставини порушення вашого права, суть порушення, -зазначити, які дії ви просите відповідальну посадову особу вчинити для відновлення цього права, вказати дату і поставити підпис. Якщо ви бажає бути присутнім при розгляді скарги, про це теж варто зазначити у нійЗРАЗОК СКАРГИ ДОДАЄТЬСЯ. ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ, які подали заяву чи скаргу, МАЮТЬ ПРАВО: • особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу, звернутися за допомогою до свідків; • подати додаткові матеріали, що стосуються справи, чи клопотати, щоб їх вимагав командир або орган, який розглядає заяву або скаргу; • бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги; • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; • ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги; • оскаржити прийняте за їхньою заявою чи скаргою рішення в суді; • вимагати відшкодування збитків у встановленому законом порядку. Під час розгляду пропозиції, заяви чи скарги не допускається розголошення командиром чи іншою особою, яка бере участь у розгляді, відомостей про особисте життя військовослужбовця без його згоди, а також розголошення іншої інформації, якщо це зачіпає його права і свободи, законні інтереси.
СТРОКИ РОЗГЛЯДУ УСІ пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк НЕ БІЛЬШЕ ОДНОГО МІСЯЦЯ з часу їх отримання, а ті, що НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ВИВЧЕННЯ й перевірки, - невідкладно, але НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТНАДЦЯТИ ДНІВ з часу їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює новий строк, про що сповіщається військовослужбовець, який подав звернення. При цьому ЗАГАЛЬНИЙ СТРОК розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може перевищувати СОРОКА П'ЯТИ ДНІВ. Несвоєчасний, неповний розгляд скарги або незаконне рішення посадової особи, яка її розглядає, можна оскаржити встановленим порядком до суду, Військової служби правопорядку або вищого за підпорядкованістю командира.

Скарги та роз яснення приймають тут:
Створено та працює «гаряча лінія» Міністерства оборони – 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. Якщо ви помітили порушення під час мобілізації, то можна звертатися до правоохоронних органів.Или же подайте обращение на урядовий контакт -центр 15-45 https://ukc.gov.ua/portal/appeals/ лучше письменно на министра обороны и загрузите в форму фото копии ответов командира части.


ПІСЛЯ ПОДАЧІ СКАРГИ НА ПОРУШЕННЯ КОМАНДИРОМ ПІДРОЗДІЛУ СТАТУТУ ЗСУ , подайте письмовий рапорт про переведення командиру частини чи вищому командуванню у канцелярію зі штампом про прийннятя у 30-45 денний термін його мають розглянути та прийняти те чи інше рішення.


З повагою,
Костянтин Гончаренко
________________________
Більш детальні консультації є платними,залишайте будь-ласка оплачене питання у системі сайту

04.01.2023 21:45

Доброго дня!

Строк подання скарги на бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження
Скарги на вказану бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора можуть бути подані відповідним суб’єктом права на таке оскарження протягом десяти днів з моменту вчинення бездіяльності (частина перша статті 304 КПК України).

При поданні скарги необхідно враховувати загальні вимоги щодо додержання процесуальних строків, встановлентх у статті 116 КПК України, згідно з якою строк подання скарги на стадії досудового провадження не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до його закінчення на пошту або передано особі, уповноваженій її прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Пропущений із поважних причин строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Пропущений строк у кримінальному провадженні, що здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 615 КПК України, може бути поновлений, якщо заінтересована особа подала клопотання не пізніше 60 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану (ч.1 ст.117 КПК України).

Скарга повертається, якщо:

скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу;
скарга не підлягає розгляду в суді, в який подана;
скарга подана після закінчення 10 денного строку, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.
Слідчий суддя, за наявності відповідної заяви, може поновити строк, якщо його було порушено з поважних причин (хвороба, відрядження, стихійне лихо, хвороба близьких родичів тощо). Підставою для поновлення строків також може бути визнано й об'єктивні причини, внаслідок яких особа не змогла вчасно реалізувати своє право на подання скарги.

Копія ухвали про повернення скарги невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо скарга подана на бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, що не підлягає оскарженню. Копія ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надсилається особі, яка подала скаргу, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала про повернення скарги або відмову у відкритті провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Повернення скарги не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК України. Однак це правило не стосується випадків повторного подання скарги, яку було повернуто у зв'язку із пропущенням встановленого процесуального строку.

Як правильно оформляти скаргу
За загальним правилом скаргу слід складати у письмовій формі. У скарзі мають бути зазначені:

- орган чи посадова особа, до яких подається скарга;

- його адреса (якщо скарга надсилається поштою чи кур’єром);

- прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка подає скаргу (найменування для юридичної особи);

- місце проживання особи, яка подає скаргу (місцезнаходження для юридичної особи), та номер телефону, інші реквізити засобів зв’язку, якщо такі є;

- назва документа із зазначенням рішення, дії, бездіяльності, що оскаржуються;

- відомості про рішення, дії або бездіяльність, що оскаржуються, та виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги, тобто опис ситуації, яка призвела до подання скарги;

- зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, якою скаржник обґрунтовує свої вимоги, зокрема, посилання на наявні у нього документи (якщо такі є);

- зміст вимог скарги, тобто те, про що особа просить орган, до якого подаєте скаргу на рішення, дію чи бездіяльністю;

- перелік документів, що додаються до скарги (за наявності);

- підпис особи, яка подає скаргу;

- дата підписання скарги.

Необхідно обов’язково переконатися у тому, що скарга прийнята і зареєстрована. На прохання ініціатора скарги повинні видати відповідну довідку.

Порядок розгляду скарг на бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування
Скарги на бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України.

Так, скарги на бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги.

Розгляд скарг на бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги (стаття 306 КПК України).

Окрім того, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.

Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду. Службові особи, винні в недотриманні розумних строків, можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом (стаття 308 КПК України).

У разі введення воєнного стану скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівника органу прокуратури, прийняті або вчинені на виконання повноважень, визначених частиною першою статті 615 КПК України, розглядаються слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування, а в разі неможливості з об’єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - найбільш територіально наближеного до нього суду, що може здійснювати правосуддя, або іншого cуду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством (ст.615 КПК України).

З повагою,
Костянтин Гончаренко
________________________
Більш детальні консультації є платними,залишайте будь-ласка оплачене питання у системі сайту

04.01.2023 21:45

Вопросы из такой же категории

Постанова про бронювання
Здравствуйте, я военный хотел бы поинтересоваться можно ли списаться или перевестись ближе к дому, как первому ребенку нет 3-х лет и жена беременна вторым?
Добрий день. Мені 52 роки. У мене є діагнози - 2 ступінь гіпертонії, т.т. це як мінімум - обмежено придатний у військовий час! + Маю діагноз - хронічний гастродуоденіт з вогнищевою атрофією слизової ксантального відділу. Не працюю, потрібен виїд за кордо