Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название: Гражданское право России. Алексеев С.С. Учебник
Авторы:

С. С. Алексєєв, д-р юрид. наук, проф., чл-кор. РАН, засл. діяч науки РРФСР, лауреат Державної премії СРСР (гл. 1-11, 24-27, висновок); Б. М. Гонгало, д-р юрид. наук, проф. (Гл. 12-14); Д. В. Мурзін, канд. юрид. наук, доц. (Гл. 15-17, § 3 гл. 20, 28-33); С. А. Степанов, д-р юрид. наук (гл. 18-19, § 1, 2 гл. 20, 21-23); Г. Г. Пілікін, канд. юрид. наук, доц. (Доповнення); В. В. Прохоренко, канд. юрид. наук (складання схем).

Під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента РАН С. С. АлексєєваТип материала: учебное пособие
Год издания: 2011
Количество страниц: 252

Формат файла: doc


Краткое описание:

У підручнику коротко викладено повний курс цивільного права для вищих навчальних закладів.

Підручник побудований на основі всіх чотирьох частин Цивільного кодексу Російської Федерації і розкриває закріплені в ньому інститути, юридичні конструкції.

Для студентів і викладачів юридичних і неюридичних вузів.

Передмова

У цій книзі міститься початковий курс цивільного права.

При грунтовному вивченні цивільного права в його повному обсязі представляється корисним (у відповідності з методикою, прийнятою в тому чи іншому ВНЗ) спочатку оволодіти основними цивільно-правовими поняттями, ідеями і конструкціями, вираженими в нормах Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ЦК РФ, Кодекс , Цивільний кодекс).

Знання цих категорій має самостійне значення при вивченні основ цивільного права, в т. ч. в неюридичних вузах, там, де вивчення цивільного права зв'язується з науками іншого, не юридичного профілю (фінансами, податками, трудовими відносинами та ін.)

Головними завданнями, які переслідували автори при підготовці цього навчального посібника, є наступні дві:

по-перше, в максимальному ступені донести до читача на підставі досягнень вітчизняної та світової цивілістики все те, що розкриває дух цивільного права, його основні цінності, основоположні ідеї, досконалість і силу його конструкцій, тобто все те, що визначає зміст цієї галузі права, цивільно-правову суть його основних інститутів і категорій;

по-друге, максимально наблизити висловлюваний в курсі навчальний матеріал до тексту чинного ЦК РФ з тим, щоб освоєння цивільного права навчаються почалося з твердого знання основного закону з цивільного права - Цивільного кодексу. У цьому зв'язку для кращого засвоєння навчального матеріалу структура початкового курсу побудована так, що його основні розділи відповідають розділам Кодексу.

Для забезпечення ясності викладу висвітлюваних питань дискусійно-критичні положення та посилання на літературні джерела безпосередньо в тексті не наводяться (лише по найбільш важливим ідеям цивільного права в дужках згадуються їхні автори). Список рекомендованої літератури по всьому курсу наведено в кінці книги.


Получите за 15 минут консультацию юриста!