В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я.

2. Держава забезпечує створення умов для медичного обстеження наречених.

3. Порядок здійснення медичного обстеження наречених встановлює Кабінет Міністрів України.

4. Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим.

5. Приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.Комментарий:

Аналогічне правило міститься в пункті 9 розділу III Правил... Державний орган реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, повинен ознайомити наречених з їх обов'язком повідомити один одного про стан свого здоров'я.

Для цього державний орган реєстрації актів цивільного стану під час прийнятт заяви про реєстрацію шлюбу інформує наречених щодо можливісті медичного обстеження та за їх бажанням видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством, охорони здоров'я.

Про видачу направлення або про відмову наречених від його отримання працівниками державного органу реєстрації актів цивільного стану робиться запис в заяві про реєстрацію шлюбу та актовому записі про шлюб в графі «Для відміток», який скріплюється підписами наречених.

На виконання вимог Закону і Правил... Кабінетом Міністрів України від 16 листопада 2002 року затверджено Порядок здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу.

Цей Порядок... закріпив добровільність такого медичного обстеження. Як і що буде обстежуватися у наречених, визначають медики.

Стан здоров'я подружжя відіграє важливу роль у сімейному житті. Від нього залежить, значною мірою, особисті відносини подружжя, добробут сім'ї, народження дітей, умови їх виховання і навіть їх здоров'я,

У деяких випадках стан здоров'я подружжя має юридичне значення, наприклад, відповідно до статей 75, 76 СК України непрацездатна супруга, яка потребує матеріальної допомоги, вправі за певних умов вимагати утримання від другого із подружжя, відповідно до статті 41 СК України шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду з особою, яка приховала тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків і тощо.

Норма статті ЗО СК України, яка вимагає обізнаність осіб, що одружуються, про стан здоров'я, має рекомендаційний характер і в той же час при поданні заяви тими, що бажають одружитися, працівники органів РАЦСу повинні не тільки знайомити їх із змістом цієї статті, пункту 9 Правил, але й попереджати їх про наслідки невиконання цих вимог.

Законодавець, приймаючи рішення про добровільне медичне обстеження, виходив з припущення, що особи, які одружуються на засадах взаємного довір'я, поваги і любові, мають самі вирішувати всі питання, пов'язані з укладенням шлюбу, до яких належить і взаємна обізнаність про стан здоров'я.

І в той же час у заяві про реєстрацію шлюбу, щоб застерегти від несподіванок і захистити наречених їх від необгрунтованих вимог матеріального, морального характеру, кожний із них підписався, що «перешкод до шлюбу у нас немає», з умовами і порядком реєстрації шлюбу, а також з обов'язком повідомити один одного про стан здоров'я ознайомлені, «про відповідальність за надання недостовірних відомостей органу реєстрації актів цивільного стану попереджені».

Те, що законодавець не встановлює будь-яких обмежень до укладення шлюбу» пов'язаних зі станом здоров'я, свідчить добровільність медичного обстеження, реєстрація шлюбу між інвалідами, сліпими, тяжко хворими і, як показує світовий досвід, живуть щасливо, народжують дітей, приносять державі користь.

Лише не допускається укладення шлюбу з особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною внаслідок душевної хвороби або недоумства (частина друга статті 24 СК України).

Порядком здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, частиною четвертою статті ЗО СК України передбачено результати медичного обстеження нареченої та нареченого видавати персонально кожної з них. Володіючи правом на таємницю про свій стан здоров'я, особи, які беруть шлюб, можуть відмовитись від надання інформації про результати обстеження. В такому разі

особа, яка побажала ознайомитися зі станом здоров'я і їй в цьому відмовлено, може відмовитися від реєстрації шлюбу


Получите за 15 минут консультацию юриста!